Cena PřF MU pro Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

with Žádné komentáře

Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2023 v kategorii spolupracující instituce převzal Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o. Více než deset let intenzívní spolupráce s Výzkumným ústavem včelařským umožnilo rozvoj výzkumu fyziologie a imunity včel na našem Ústavu experimentální … Read More

Noc vědců 2023

with Žádné komentáře

V pátek 6. října jsme se podíleli na programu Noci vědců, celorepublikové popularizační akci pro širokou veřejnost. Letošním tématem bylo Tajemství. Oddělení fyziologie a imunologie živočichů lákalo na tři stanoviště. Laboratoř neuroetologie pozvala návštěvníky do suterénních cívek, aby si vyzkoušeli, … Read More

Newsletter 10/2023

with Žádné komentáře

Novinky pro říjen 2023 Milí studenti, kolegové a přátelé OFIŽ, se začátkem nového semestru se vracíme k publikování měsíčního newsletteru OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly. Pokud … Read More

1 2