Vítejte na mé www stránce!

Welcome to my page!

 

 Vladimír Ptáček 

Vladimir Ptacek

 

Stránka je v  trvalé úpravě a nyní obsahuje:

The page has been improved continually. Now, it contains:

 

Informace pro zájemce o otázku 

existence Boha - Tvůrce vesmíru a Dárce Života.

Nelze je však omluvit,

neboť jestliže dokázali tolik poznat,

že byli schopni probádat svět,

jak to, že nenašli hned Pána těchto věcí (Mdr. 13, 8 a 9)

VP: Jak to, milý člověče, že o cihle hned řekneš, že se nevyvinula sama,

avšak o listu, hlemýždi, včele či dokonce sobě samém jsi ochoten si to myslet?

Information for those interested in the existence of God

The Creator of the Universe and the Source of Life.

But then again they are not to be pardoned. 

For if they were able to know so much as to make a judgment of the world:

how did they not more easily find out the Lord thereof? Wisdom 13, 8-9

VP: How it is possible, dear reader,

to say about a brick, that it could not evolve by itself,

but not to be able to realize this it the case of leaf, cochlea, bee or even yourself?

 

Materiály k výuce a studiu předmětů:

Data for studying of

 

Bi2080 obecná zoologie

General zoology

Stránka obecné zoologie vznikla za podpory grantu FRVŠ 504/2003

 Je přednášena jinými učiteli

 

Bi6140 EMBRYOLOGIE

Je přednášena jinými učiteli

 

Bi6382 APLIKOVANÁ FYZIOLOGIE HMYZU

Applied insect physiology (Apidology)

V roce 2013 ani 2014 se nepřednáší

 

 Informace o našem výzkumu jsou k dispozici na adrese

http://www.sci.muni.cz/ofiz/

 

Řešené granty a spolupracující instituce

List of research projects and cooperating Institutions

 

Je zde také fotogalerie čmeláků a jiných včel 

s odkazy na jiné weby

Pictures of bumble bees and their rearing

and links to other webs

 

Seznam našich publikací a článků  tříděných podle témat 

Our publications and articles sorted according to the themes

The PDFs on rearing bumblebees in Englisch

 

Dále zde najdete zprávy o naší spolupráci při obnově včelínu  G. J. Mendela

Our contribution to reconstruction and revitalization of the J. G. Mendel's apiary

 

Údaje o mé osobě z IS MUNI:

http://is.muni.cz/lide/?uco=1897

 

Článek o mé činnosti k 100 letému výročí MUNI

Díky Pánu Bohu a univerzitě

 

Data related to my person on the Information System of the Masaryk University:

http://is.muni.cz/lide/index.pl?jazyk=en;uco=1897