Nový projekt GAČR

Mitochondriální dynamika a autofagie: Chybějící článek mezi dediferenciací a vznikem rezistence u solidních nádorů dětského věku

(grant 20-00987Y GAČR; doba řešení: 2020-2022; hlavní řešitel: J. Škoda)