Co se na fakultě událo za poslední měsíce

02/2020
9. 12. 2020, 8:06  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2021!

Adventní slovo děkana

Věda a výzkum

V řídících orgánech grantových agentur zasednou naši odborníci

Ředitel Národního centra pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU a vědecký ředitel centra CEITEC MU Jaroslav Koča bude od 10. prosince předsedat Grantové agentuře ČR. Členem jejího předsednictva je již čtyři roky, do čela této instituce, která rozděluje finance na projekty základního výzkumu, jej jmenovala vláda. S Jaroslavem Kočou pro vás připravujeme rozhovor.

Ředitelka centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU Jana Klánová se pak v polovině října stala novou členkou Výzkumné rady Technologické agentury ČR, která podporuje výzkum, experimentální vývoj a inovace.

ROZHOVOR S J. KLÁNOVOU
 

Věda a výzkum

Mezinárodní evaluace fakulty

 V rámci hodnocení kvality výzkumu na institucích v ČR (Metodika 17+), prošla v minulých dnech celá Masarykova univerzita i naše fakulta náročným procesem hodnocení mezinárodním hodnotícím panelem (MEP). Přírodovědecká fakulta je vědecky nejsilnější fakultou celé MU a v jarních měsících jsme předložili sebehodnotící zprávu pro Modul III (Společenská relevance). Tato zpráva, aktuální situace a strategické plány fakulty byly dne 11. 11. 2020 široce diskutovány na online schůzce s MEP. Za fakultu se jednání účastnili děkan Tomáš Kašparovský, proděkani Luděk Bláha a Jaromír Leichmann, ředitelé ústavů prof. Jana Klánová a prof. Jaroslav Koča a tajemník fakulty Roman Čermák. Výsledky komplexního hodnocení budou určovat financování univerzit v ČR v následujících 6 letech. Věříme, že vynikající výsledky naší fakulty přispějí k úspěchu celé Masarykovy univerzity.

Informujeme

Volby do Akademického senátu MU

V období 23.–30. listopadu 2020 proběhlo hlasování do Akademického senátu Masarykovy univerzity. V době uzávěrky tohoto newsletteru ještě nejsou výsledky voleb oficiální (stane se tak až po uplynutí termínu pro podávání případných stížností). Na tyto neoficiální výsledky se můžete podívat přímo ve volební aplikaci.

VÍCE INFORMACÍ

Z historie fakulty

Slavíme 100 let od první přednášky na fakultě

V říjnu tomu bylo přesně 100 let ode dne, kdy na naší fakultě začala výuka. Přesně 19. 10. 1920 totiž, coby nejstarší přírodovědecká fakulta v tehdejším Československu, zahájila PřF MU první přednáškou své primární, vzdělávací poslání. Během uplynulých sta let připravila na profesní život tisíce odborníků, vědců, učitelek a učitelů přírodních věd i matematiky, což je přínos, ze kterého profituje celá naše společnost; výsledek, na který může být fakulta právem hrdá a také úspěch, který stojí za to si připomenout.

CELÝ ČLÁNEK

Rozhovor

Testujeme, jak naše úprava filtrů z nanovláken obstojí v průmyslovém využití

Naši odborníci vymysleli řešení, které usnadňuje výrobu nanovlákenných filtrů do roušek. Nyní s pomocí grantu od TAČR ověřují, jak plazmatem ošetřený povrch filtrů zvládá výkyvy teplot, skladování a další „nástrahy“ komerční výroby. Více v rozhovoru s Davidem Pavliňákem, výzkumným a vývojovým pracovníkem centra CEPLANT.

CELÝ ROZHOVOR
 

Pro uchazeče o studium

Open day za námi, Den otevřených dveří před námi

V sobotu 7. listopadu se uskutečnila tradiční akce pro uchazeče Open Day, tentokrát však online. Naši fakultu virtuálně navštívilo přes 350 uchazečů, kteří se v rámci živých přenosů měli možnost dozvědět více nejen o studijních programech, ale také o přijímacím řízení či vysokoškolském životě v Brně. Současní studenti naší fakulty nadšeně odpovídali na všechny dotazy a otevřeně se podělili o své dosavadní zkušenosti. Díky tomu si uchazeči i navzdory nemožnosti osobní přítomnosti na fakultě akci pochvalovali, a to je pro nás to nejdůležitější.

Pro uchazeče plánujeme ještě dny otevřených dveří, které se budou konat v sobotu 23. a v úterý 26. ledna 2021. Vzhledem k nejistému vývoji koronavirové epidemie bude i tato akce online. Uchazeči budou mít opět možnost diskutovat se stávajícími studenty v rámci živých přenosů. Mimo to bychom rádi připravili videoprůvodce fakultními areály, abychom uchazečům ukázali, jak to na naší fakultě vypadá.

Novinky HR Award MUNI SCI v druhé polovině roku 2020

V rámci projektu HR Award MUNI SCI jsme společně došli k významnému milníku projektu

V rámci zavádění nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU - HRS4R, HR Award, jsme se úspěšně přehoupli přes milník projektu: odevzdali jsme Evropské komisi sebehodnocení fakulty po 2 letech – Internal Review a revidovaný akční plán.

Podívejme se, co nám během posledního půlroku pomohlo dojít do této fáze.

CELÝ ČLÁNEK

Z historie fakulty

Bylo to jako zjevení. Najednou jste mohli sednout do auta a kdykoli vyrazit do zahraničí.

Rozhovor s Eduardem Fuchsem o 17. listopadu 1989 a období před ním i po něm. O atmosféře na fakultě za socialismu, bouřlivém Listopadu i prvních cestách za hranice.

CELÝ ROZHOVOR

Rozhovor

Jednou bych chtěla vést svoji vlastní laboratoř, ale vím, že to stojí hodně úsilí, práce a času

Naše absolventka, Hana Sedláčková, se do biomolekulárního výzkumu zapojila velmi úspěšně už jako středoškolská studentka. Za zcela nové poznatky v oblasti charakterizace proteinu RECQ4 získala například ocenění Česká hlavička v kategorii GENUS (2011), nebo mezinárodní prestižní ocenění The Undergraduate Awards (2015), která je označována také jako Nobelova cena pro mladé vědce. 

CELÝ ROZHOVOR

Pozvánka

Noc vědců

Letošní Noc vědců je na naší univerzitě úplně jiná, než jste byli doposud zvyklí. Program na téma "Člověk a robot" jsme nachystali kompletně online.

Interaktivní program bude dostupný až do konce roku 2020. Máte tak dostatek času si prohlédnout všechna místa, která vás zajímají. Naše fakulta pro Noc vědců připravila krátká popularizační videa. Skrz tato videa se přesunete až do dávné minulosti při odkrývání habánského pohřebiště, navštívíte Antarktidu, aniž byste opustili teplo svého domova, proletíte se vesmírem nebo se stanete detektivem. To a mnohem víc najdete ve virtuálních místnostech v kampusuna Kotlářské.

Na tomto místě by chtěla fakultní organizátorka velmi poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na vzniku těchto videí. Ačkoliv jejich tvorba byla časově náročná, všichni k tomuto úkolu přistoupili zodpovědně. Výsledkem jsou videa, která mohou ústavy a pracoviště naší fakulty v budoucnu využívat pro vlastní propagaci. Děkujeme!

Informujeme

Návody k online výuce

Protože bylo již před začátkem semestru jasné, že výuka bude v tomto akademickém roce probíhat především online formou, připravilo pro vás Oddělení informačních a komunikačních technologií (OIKT) na našem webu speciální sekci, kde můžete najít návody k online výuce a online zkoušení.

CELÝ ČLÁNEK ONLINE NÁVODY
 

Informujeme

Školka pro děti zaměstnanců

Nabízíme vám možnost přihlášení vašeho dítěte do Dětské skupiny MU Bohunice, na které se Přírodovědecká fakulta podílí společně s dalšími fakultami kampusu. Podobnou možnost v blízkosti areálu Kotlářská již řešíme ve spolupráci s rektorátem MU a dalšími fakultami sídlícími ve středu Brna.

VÍCE INFORMACÍ

Co je nového

Na Kotlářskou novým vchodem

Od pondělí 7. prosince můžete ke vstupu do areálu naší fakulty na Kotlářské využít novou branku z ulice Kounicova, která je otevřená v pracovní dny v době od 6:00 do 18:15 hodin. Mimo tuto dobu, o víkendech a svátcích je branka elektronicky uzavřena. Ke vstupu je nutné použít zaměstnaneckou kartu nebo kartu ISIC.

Poděkování děkana

Děkujeme dárcům krve

V rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnanci, které proběhlo letos na podzim, jsme zjistili, že na fakultě máme 84 dárců krve, z toho 43 darovalo krev v tomto roce. Velice si vážíme každé darované kapky krve, která pomáhá zachraňovat lidské životy – zejména v tomto roce, který byl pro všechny velmi náročný. Na tomto místě bychom rádi vyzdvihli dobrovolnou ochotu pomoci našich dárců, za kterou jim patří velký dík. Mimo to fakulta obdaruje letošní dárce krve také speciálním vánočním dárkem adekvátně k počtu jejich dosavadních odběrů.

Informujeme

Portál pro zaměstnance

V říjnu byl spuštěn nový nástroj interní komunikace na univerzitě – Portál pro zaměstnance. Jedná se o rozcestník, ve kterém naleznete důležité informace napříč informačními systémy i pracovišti, a to nejen v rámci univerzity, ale i v rámci naší fakulty.

CELÝ ČLÁNEK JÍT NA PORTÁL
 

Informujeme

Nový orientační systém v kampusu

Možná jste již zaznamenali, že v kampusu dochází ke změně orientačního systému. Výměna informačních tabulí a s ní související změna značení jednotlivých budov souvisí s přechodem univerzity na jednotný vizuální styl. Nové značení bude pro návštěvníky kampusu přehlednější a zřetelnější.

Cvičení pro zaměstnance MUNI a jejich děti

Lektorky a lektoři z Centra univerzitního sportu FSpS MU připravili pro všechny zaměstnance Masarykovy univerzity pravidelné bezplatné on-line lekce pohybových aktivit. 

Tuto nabídku doplňuje také online cvičení s názvem Tělesná výchova – trénink dětí, které probíhá až do odvolání v prostředí MS Teams každý pátek od 11:30 do 12:30. Lekce pro děti ve věku 6–14 let jsou určeny pro děti zaměstnanců Masarykovy univerzity a jsou taktéž zdarma.

CVIČENÍ TĚLOCVIK PRO DĚTI

Stalo se

Rekonstrukce v botanické zahradě

V areálu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU proběhlo v letošním roce několik investičních projektů. Hned na jaře došlo k přestavbě toalet pro veřejnost. Fotogalerie.

V květnu byla zahájena rekonstrukce skleníku tropických rostlin, během které byla provedena výměna zasklení, natřeny ocelové konstrukce a realizovány elektroinstalační práce. Během října a listopadu byl tento skleník znovu osázen rostlinami. Fotogalerie 1fotogalerie 2.

V listopadu pak byla dokončena i výstavba akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody. Dešťová voda je přečerpávána do stávající nádrže ve skleníku a následně využívána pro zalévání rostlin. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Více informacíFotogalerie.

Informujeme

Akce minulé a budoucí

Tento rok bohužel nepřál pořádání fakultních akcí s osobní účastí. Zrušeny či přesunuty do dalšího roku byly například Campus Day nebo MjUNI Dětská univerzita, které se běžně konají v květnu v kampusu. V září neproběhla zahradní slavnost na Kotlářské, ani grilování děkanů v kampusu. Ani na podruhé se nepodařilo zrealizovat slavnostní předávání Cen děkana nejlepším studentům naší fakulty, původně plánované na květen, následně pak na září 2020. Zrušeno bylo i prosincové slavnostní rozsvěcování vánočního stromu na Kotlářské.

V tomto roce navíc naše fakulta oslavila 100 let od zahájení výuky, přesně tomu bylo 19. října. K tomuto výročí mělo proběhnout slavnostní předávání pamětních medailí osobnostem, které se zasloužily o rozvoj fakulty. Tuto akci jsme ale také přesunuli do roku 2021.

Plánování fakultních akcí je v současné době velmi těžké. Nicméně pevně doufáme, že nový rok přinese nové možnosti a budeme se moci opět společně setkat při některé z budoucích příležitostí, třeba na fakultním plese, který zatím připravujeme na 4. března 2021.  

 

Stalo se

PhD Day

V pátek 9. října 2020 se na Přírodovědecké fakultě MU po roce opět konal PhD Day, tentokrát online.

Tento rok byl v trochu jiné podobě než obvykle. Měli jsme možnost navázat na společný PhD Day organizovaný Rektorátem MU. Jejich prezentace a videa poskytla základní orientaci všem doktorským studentům napříč celou univerzitou. My jsme tedy na fakultní úrovni měli možnost věnovat se specifičtějším otázkám, jako jsou aktuální požadavky na mobilitu, možnosti financování, zkušenosti studentů naší fakulty, zajímavosti z knihoven v areálech Kampus Bohunice i Kotlářská, zvyšování kvality doktorského studia, a nakonec jsme se věnovali dotazům.

CELÝ ČLÁNEK

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram