Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Online výuka

Vítejte na stránkách online výuky na PřF MU. Rádi bychom Vám tímto představili, jaké možnosti v této oblasti naše fakulta nabízí. Tato technologická řešení, která u nás jsou dostupná již delší dobu, mohou případný přechod k distanční výuce usnadnit. Stejně tak Vám mohou pomoci při navrhování nebo převodu Vašich běžných kurzů do online podoby. Je to prostor k novým příležitostem, inovacím a širšímu využití online prostředí.

Aktulity k online výuce a MS Teams

Užitečné odkazy

V této sekci najdete odkazy na některé další informační zdroje týkající se technologických řešení na MU nebo distančního vzdělávání.

Převzato s laskavým dovolení Filozofické fakulty MU z jejich webu (www.phil.muni.cz/online-vyuka) a upraveno.