Novinky HR Award MUNI SCI v druhé polovině roku 2020

V rámci zavádění nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU - HRS4R, HR Award, jsme se úspěšně přehoupli přes milník projektu: odevzdali jsme Evropské komisi sebehodnocení fakulty po 2 letech – Internal Review a revidovaný akční plán.

4. 12. 2020 Barbora Wahlová

V rámci projektu HR Award MUNI SCI jsme společně došli k významnému milníku projektu

Podívejme se, co nám během posledního půlroku pomohlo dojít do této fáze.

  • V říjnu 2020 se zaměstnanci a Ph.D. studenti v rámci dotazníkového průzkumu vyjádřili k novinkám zaváděným v rámci projektu HR Award a hlavně sami přispěli k novým návrhům a prioritám pro revidovaný akční plán na 2021-23. Za odpovědi všem děkujeme, řada podnětů se stala součástí plánu pro nadcházející tři roky (např. zvýšení informovanosti o možnostech karérního rozvoje, podpora financování Ph.D. studia, trvalé vylepšování pracovních podmínek aj.)

  • Web Přírodovědecké fakulty MU v posledních dvou letech prošel řadou změn. Mezi ně patří i vytvoření webové stránky Kariéra, společným úsilím fakultních týmů HR Award, PR a IT. V rámci dotazníkového průzkumu jsme od zaměstnanců dostali podněty k jejímu vzhledu i obsahu, těší nás a postupně je budeme zohledňovat.
    Kariérní stránka představuje fakultu jako zaměstnavatele a je cílena především na externí návštěvníky, které seznamuje s tím, co mohou čekat, pokud uvažují zaměstnání  - tj. jak na fakultě probíhá výběrové řízení, jaké nabízíme benefity, na jakých pracovních pozicích u nás lze pracovat, postupy a podmínky, za jakých je na fakultě možné rozvíjet svou kariéru - ať už akademickou, vědeckou, technickou či administrativní. Jaké podoby může mít kariéra na fakultě ukazujeme v postupně doplňované sekci příběhů úspěšných kolegyň a kolegů, tzv. Success Stories. Kariérní stránka se také věnuje etickým principům na pracovišti, představuje Etický kodex a během času zpřístupní připravovaný fakultní koncept Ombudsmana.

    Těm, kteří se již stali zaměstnanci univerzity/fakulty, poskytuje pohodlný a komplexní přístup k informacím interní Zaměstnanecký portál. Na obsahu jeho personální fakultní sekce budeme intenzivně pracovat v nadcházejícím roce.

  • Během podzimu proběhla příprava pilotní skupiny na hodnocení zaměstnanců dle nové směrnice. V lednu 2021 se tedy spustí hodnocení pro prvních šest ústavů.

  • Také jsme dokončili Nástupní a adaptační proces, který by měl přinést podporu pro pracoviště, na která nastupují nováččci, a zárověň přinést příjemnou první zkušenost těmto nově nastupujícím zaměstnancům. V příštím roce budeme pracoviště fakulty na nový proces školit a zárověň s rektorátem MU pracovat na jeho elektronizaci, za účelem snížení administrativní zátěže.   

  • Jako součást kvalitní a odborné péče o zaměstnance jsme společně s oddělením BOZP a právním oddělením rozšířili dokumentaci k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na fakultě. pro vedoucí pracovníky. Související školení vedoucích pracovníků, která budou poskytována nad rámec povinných školení vyplývajících ze zákona, proběhnou v příštím roce.

Vaše podněty v oblasti péče o zaměstnance jsou trvale vítány a skupina HR Award Focus Group je otevřená pro nové zájemce, napište nám.

S poděkováním za vaši podporu, přáním klidného Adventu a příjemných vánočních svátků se loučíme a těšíme se na další spolupráci v roce 2021.

Váš HR Award tým PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.