05/2022
13. 12. 2022, 13:01  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drahé studentky, drazí studenti,

přesto, že do konce roku zbývá ještě několik velmi perných dnů, kdy se všichni snažíme mnohé dokončit a stihnout, nastává čas bilancovat. Zkusme se na chvíli zastavit, nadechnout a ohlédnout za tím, co se povedlo, v čem bude dobré pokračovat a kde zabrat. Jen tak se do nového roku budeme moci pustit s jasnými plány a vizemi. Ostatně advent jako čas k rozjímání k takovému pozastavení přímo vybízí.

Pokračovat ve čtení

#MUNICHALLENGE

Dny otevřených dveří 2023

Ve dnech 21. a 24. ledna 2023 se oba areály naší fakulty otevřou uchazečům o studium.  Díky nabitému programu budou mít středoškolští studenti i jejich rodiče možnost:

  • získat informace k přijímacím zkouškám pro všechny obory,
  • dozvědět se informace k průběhu a možnostem studia jednotlivých oborů,
  • prohlédnout si laboratoře a dalších výukové prostory u vybraných oborů,
  • prohlédnout si učebnice a závěrečné práce studentů,
  • sdílet zkušenosti a možnost diskutovat s našimi současnými studenty.

Rozhovor

Za výzkumnou práci si doktorandi zaslouží mzdu

Zlepšit postavení doktorských studentů a kvalitu doktorského studia je jedním z hlavních cílů proděkana pro doktorské studium Luďka Bláhy, který proděkanský post zastává již druhé funkční období. Sám na naší Přírodovědecké fakultě doktorské studium absolvoval. Největším impulsem pro rozvojové změny, které chystá v této oblasti, však podle něj byly jeho pobyty v zahraničí.

Rozhovor s Luďkem Bláhou

Věda a výzkum

Ocenění MUNI SCIENTISTS

Grantová agentura Masarykovy univerzity udělila ceny MUNI Scientist. Celkem ocenila jednapadesát vědkyň a vědců, sedmnáct z nich je spjato s naší Přírodovědeckou fakultou. Všem oceněným velmi gratulujeme!

Podrobnosti

Věda a výzkum

Projekt biotechnologické recyklace kovů ze strusky a popílku získal mezinárodní ocenění

Projekt IRAS ATCZ183 řešený biochemiky z naší Přírodovědecké fakulty společně s rakouskými kolegy byl oceněn jako "Best Practice" na mezinárodní konferenci zaměřené na výstupy evropského programu INTERREG V-A AT-CZ. V rámci projektu hledali vědci vhodné způsoby, jak využít bakterie pro řešení problémů s kovy, které se při tepelné likvidaci odpadu hromadí v popílku a strusce, a ty pak zatěžují životní prostředí.

Podrobnosti
 

Informujeme

Prezident republiky jmenoval nové profesory

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 28. listopadu 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Mezi nově jmenovanými profesory jsou i Petr Skládal, Tomáš ŘezníkMichal Hájek z naší Přírodovědecké fakulty. Gratulujeme!

Věda a výzkum

Přírodovědecká fakulta se aktivně zapojila do SPACE WEEK 2022 EVENT BRNO

Do programu Space Week 2022 Event Brno, který koncem listopadu hostila brněnská Hvězdárna a planetárium, se aktivně zapojila i Přírodovědecká fakulta. Cílem akce bylo představit potenciál českých vysokých škol v oblasti kosmického vzdělávání a výzkumu. Brněnská akce byla součástí programu již pátého ročníku prestižního festivalu Czech Space Week, který v týdnu od 28. listopadu do 2. prosince nabídl aktuální témata ze světa kosmonautiky a vesmírného průmyslu.

Podrobnosti

#MUNICHALLENGE

Nový videospot

Podívejte se jako jedni z prvních na letošní videospot, který se bude objevovat v rámci uchazečské kampaně. Publikování je naplánováno na 13. prosince 2022. Součástí je 60sekundový celouniverzitní herospot a fakultní spoty o délce 10 sekund. Ten náš začíná cca v čase 2:04.

Zhlédnout videospot

Rozhovor

Bakteriofágy mohou velmi účinně pomoci při léčbě mnoha infekcí způsobených bakteriemi rezistentními k antibiotikům

Jiří Doškař absolvoval v roce 1974 obor biologie na naší fakultě. Od roku 1978 dosud zde působí a výzkumně se zabývá genetikou a molekulární biologií patogenních stafylokoků a jejich bakteriofágů. Předmětem jeho výzkumu je studium genetického základu rezistence bakterií k antibiotikům a šíření genů zodpovědných za tuto rezistenci v populacích stafylokoků prostřednictvím bakteriofágů. 

Rozhovor s Jiřím Doškařem

HR Excellence in Research SCI MUNI

HR Award v roce 2022

V uplynulém roce 2022 jsme si na Přírodovědecké fakultě MU i z pohledu projektu HR Award užívali osobních setkávání na školeních, diskusních skupinách a také možnosti osobně si se spřátelenými institucemi vyměňovat zkušenosti z personálního řízení a spoluvytváření evropského prostoru pro snadný pohyb vědců a vědkyň. Ohlédněte se s námi, kde všude jsme pokročili a co chystáme v příštím roce 2023.

Podrobnosti

Rozhovor

Vítězka České hlavičky poprvé zavítala do univerzitní laboratoře už ve 13 letech

Darja Klementová pochází z umělecké rodiny a studuje obor hra na klarinet na brněnském Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací. Od malička ji však zajímá příroda a lidské tělo. Naplno se tedy nakonec rozhodla věnovat molekulární biologii, a to v laboratořích Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Za svou práci, která se zabývá rolí kináz z rodiny CK1 v buněčné signalizační dráze Wnt/β-katenin a potenciální aplikací těchto poznatků v léčbě leukémie získala cenu Česká hlavička.

Rozhovor s D. Klementovou

Stanovisko Asociace děkanů přírodovědných fakult

Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martina Kubalu v jeho dlouhodobé snaze o distancování fakulty od jednání jednotlivců, jejichž počínání není v souladu s etickými pravidly vědecké práce.

Podrobnosti
 

Rozhovor k 17. listopadu

Vzala jsem to tak, že mamince a její generaci to nevyšlo, tak je řada na nás

Prožijte s námi dění na fakultě v době Sametové revoluce, a to v rozhovoru s Evou Sýkorovou, členkou tehdejšího stávkového výboru fakulty. Podívejte se na unikátní dobové fotografie přímo z fakulty a z Brna, které se veřejnosti prezentují zcela poprvé.

Rozhovor s Evou Sýkorovou

Podcast Člověk Mendel

Meteorolog Gregor Johann Mendel

I když Johan Gregor Mendel dosáhl posmrtně největšího věhlasu v genetice, nelze pominout ani jeho zásluhy na poli meteorologie. Neměřil jen teplotu vzduchu, ale i množství srážek, tlak vzduchu, množství ozónu, prováděl i fenologická pozorování, pozoroval počet slunečních skvrn a měřil výšku hladiny podzemní vody v areálu kláštera na Mendelově náměstí. Také popsal výskyt tornáda v okolí Brna.

Ve 40. letech 19. století prováděl meteorologická měření v Brně ve všeobecné nemocnici u sv. Anny lékař dr. Pavel Olexík. Mendel měřil a pozoroval nejméně od roku 1857 současně s ním v nedalekém klášteře, případně ho v nepřítomnosti zastupoval a po jeho smrti v měřeních oficiálně pokračoval.

Meteorolog G. J. Mendel Mendel a brněnští evangelíci

Masarykova Juniverzita

MjUNI: Výuka na Přírodovědecké fakultě MU

V sobotu 12. 11. jsme na Kotlářské přivítali téměř 250 juniorských studentek a studentů ve věku 9 až 18 let, kteří v rámci MjUNI Masarykova Juniverzita absolvovali první část výuky na naší fakultě.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci!

PhD studium

MUNI Mendel Doctorandus

Ačkoliv představení nového programu MMD pro aktivní doktorské studenty proběhlo již v rámci PhD day 14. 9. 2022, nyní jsme měli poprvé možnost setkat se s prvními aktivními studenty tváří v tvář. Setkání se konalo 25.10.2022 ve venkovních prostorách Univerzitního kampusu Bohunice a neslo se v uvolněném duchu. Přijatí studenti z programu MMD byli osobně přivítáni do programu proděkanem pro doktorské studium PřF Luďkem Bláhou a dalšími zástupci zapojených fakult. Program zkvalitňování přípravy doktorandů přišel podpořit i děkan přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský.

Podrobnosti

Průvodce Portálem pro zaměstnance

Víte, že…?

Víte, že lze na Portále MU zjistit, jestli je určitý kolega / určitá kolegyně v práci? Stačí si danou osobu vyhledat přes vyhledávací pole a ihned se Vám zobrazí přítomnost na pracovišti pro následujících 10 dnů. Také můžete u dané osoby zjistit, zdali má aktuálně nějakou výuku.

Víte, že lze na Portále MU jednoduše zjistit, kdo vám volal? Stačí do vyhledávacího pole zadat číslo klapky (549 49X XXX) a zobrazí se vám konkrétní osoba.

Průvodce Portálem #1 Průvodce Portálem #2
 

Green Deal

Fyzikální kavárna ukázala, jak spočítat potenciál obnovitelných zdrojů

Pomocí jednoduchých příkladů, které je možné zařadit do výuky fyziky na středních a základních školách, jsou schopni fyzici odhadnout reálné hodnoty potenciálu obnovitelných zdrojů. Potřebují k tomu znát výchozí parametry, jako je například účinnost procesů. Vše ostatní už je jen otázka znalosti a schopnosti správně použít fyzikální zákonitosti. Ukázky konkrétních příkladů představila jubilejní 150. Fyzikální kavárna 3. listopadu 2022.

Podrobnosti

IT MUNI

Pomozte nám vylepšit školení nástrojů M365 dle vašich potřeb

Nesedí vám stávající školení nebo nevíte, v čem by vám mohly nástroje M365 pomoct? Vyplňte dotazník týkající se vašich zkušeností s aplikacemi Microsoft 365 a dejte nám vědět, co vám vyhovuje, případně co byste změnili. Váš názor oceníme, i pokud žádné zkušenosti s nástroji nemáte. Vaše zpětná vazba nám pomůže připravit školení a další studijní materiály přímo na míru vašim potřebám. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění vám nezabere víc než 4 minuty.

Podrobnosti Dotazník pro zaměstnance

Adventní setkání si u stromečku užili zaměstnanci i jejich děti

Atmosféru adventu a rozsvěcení Vánočního stromečku v parčíku areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské si v pondělí 28. listopadu přišlo užít kolem sta zaměstnanců a třiceti dětí.

Aktuálně vyhlášené soutěže

Medaile MŠMT  Externí odkaz

Cena Alberta Einsteina a Cena Josého Vasconcelose  Externí odkaz

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě  Externí odkaz

Cena Martina Černohorského  Externí odkaz

Cena Gratias agit – cena ministra zahraničních věcí  Externí odkaz

Eppendorf Award for Young European Investigators  Externí odkaz

Ceny Louis-Jeantet  Externí odkaz

Napsali o nás v Magazínu M

Cenu za excelentní výsledky získali doktorandi a jejich školitelé  Externí odkaz

Studenti MU budou soutěžit ve speciálním AZ-kvízu  Externí odkaz

MU získala granty na pět vědeckých projektů  Externí odkaz

ELSPAC: Příběh jedné generace  Externí odkaz

Pojďte studovat k nám. Studenti představují fakulty MU  Externí odkaz

MU otevřela přijímací řízení. Test studijních předpokladů má více termínů  Externí odkaz

Redakční uzávěrka příštího newsletteru pro zaměstnance je 23. 1. 2023. Vaše příspěvky v češtině a v angličtině prosím posílejte na pr@sci.muni.cz, rádi je zveřejníme.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram