Fyzikální kavárna ukáže, jak spočítat potenciál obnovitelných zdrojů

Pomocí jednoduchých příkladů, které je možné zařadit do výuky fyziky na středních a základních školách, jsou schopni fyzici odhadnout reálné hodnoty potenciálu obnovitelných zdrojů. Potřebují k tomu znát výchozí parametry, jako je například účinnost procesů. Vše ostatní už je jen otázka znalosti a schopnosti správně použít fyzikální zákonitosti. Ukázky konkrétních příkladů představila 150. Fyzikální kavárna 3. listopadu od 17:00 v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v ulici Kotlářská. Více o programu zde.

3. 11. 2022 Tereza Fojtová

Bez popisku

Fyzikální kavárnu na aktuální téma Green Deal, neboli Zelené dohody pro Evropu, podle níž chce EU v blízké budoucnosti výrazně snížit emise oxidu uhličitého a do roku 2050 se stát klimaticky neutrální, vedl proděkan Přírodovědecké fakulty MU Zdeněk Bochníček. „Na několika příkladech jsme se pokusili odhadnout reálné hodnoty potenciálu obnovitelných zdrojů a ukázali si proč je nerealizovatelné akumulovat energii z obnovitelných zdrojů na zimu,“ upřesnil Bochníček, který je zároveň vedoucím oddělení didaktiky fyziky.

Fyzikální kavárna je určena zejména učitelům fyziky na středních a základních školách, ale i zájemcům z řad širší veřejnosti, kterým není fyzika a fyzikální vzdělávání lhostejné. Pravidelně ji pořádá Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků. Diskutovat lze o fyzikálních objevech a technických novinkách, ale i o otázkách fyzikálního vzdělávání, metodice výuky, středoškolských učebnicích či vybavení fyzikálních laboratoří.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.