Úvodní slovo děkana

7. 12. 2022

Bez popisku
Foto: Irina Matusevich

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
drahé studentky, drazí studenti, 

přesto, že do konce roku zbývá ještě několik velmi perných dnů, kdy se všichni snažíme mnohé dokončit a stihnout, nastává čas bilancovat. Zkusme se na chvíli zastavit, nadechnout a ohlédnout za tím, co se povedlo, v čem bude dobré pokračovat a kde zabrat. Jen tak se do nového roku budeme moci pustit s jasnými plány a vizemi. Ostatně advent jako čas k rozjímání k takovému pozastavení přímo vybízí.

Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, který bude pro všechny z nás navždy poznamenán válečným konfliktem na Ukrajině a následnou energetickou krizí, musím naši fakultu v prvé řadě pochválit. Zamyšlení nemá mít formu hodnocení. To samo o sobě bylo jedním z velkých témat uplynulého období, kdy fakulta po delší době opět podstoupila rozsáhlé mezinárodní hodnocení vědy a doktorského studia. Zapojilo se všech 13 ústavů, kde probíhá výuka. Jsem si vědom toho, že se tento náročný proces dotkl desítek pracovníků, akademiků včetně doktorských studentů i administrativní podpory. O to víc si můžeme vážit toho, že hodnocení dopadla velmi dobře, a těšit se z toho, že přijatá doporučení mohou ještě více pozvednout už tak vysokou úroveň našich pracovišť.

Určitě by se na tomto místě slušelo ocenit všechny, kteří se podíleli jak na vědeckém výkonu, tak na výuce, protože bez ní by nemohla vyrůst nová generace budoucích vědců, odborníků pro praxi, ani učitelů, kteří budou vzdělávat generace příští. Opomenout nelze ani studenty, protože bez jejich snahy a ochoty dozvědět se víc a učit se novému bychom nemohli dostát cíle posouvat vědění dopředu. Poděkování však patří také všem neakademickým zaměstnancům, kteří pro rozvoj a fungování fakulty vytváří nezbytné zázemí. Jmenný seznam by byl velmi dlouhý a mnohonásobně by přesáhl rozsah tohoto formátu.

Rád bych se s vámi proto podělil alespoň o radost z výsledků, které zvyšují prestiž naší fakulty v zahraničí a mají přesah do budoucna. Uvedu jen pár příkladů. V roce 2022 odstartovala další fáze budování evropské výzkumné infrastruktury EIRENE pro výzkum lidského expozomu. Přes 200 milionů korun získala fakulta z Národního plánu obnovy na projekty, které budou realizovány v letech 2022 až 2025. Tomáš Řezník z Geografického ústavu participuje na společném projektu BENCHMARKS s nizozemskou univerzitou, jenž získal podporu z výzkumného a inovačního rámcového programu Horizon Europe. Peter Fabian z Ústavu experimentální biologie uspěl v grantovém schématu GAČR Junior Star. Ceny sbírají i naši budoucí studenti, jako Darja Klementová, jejíž práce pod vedením našich kolegů obdržela ocenění „České hlavičky“. S výčtem výjimečných aktivit a projektů by bylo možné pokračovat.

Chci proto poděkovat opravdu všem zaměstnancům a studentům za to, že máme společně fakultu, na kterou můžeme být právem hrdi, a popřát nám všem hodně sil, energie a optimismu, ale také odolnosti a vytrvalosti do roku 2023.

Děkan fakulty
Tomáš Kašparovský


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.