Ocenění MUNI SCIENTISTS 2022 pro vědce z Přírodovědecké fakulty

Grantová agentura Masarykovy univerzity udělila ceny MUNI Scientist. Celkem ocenila jednapadesát vědkyň a vědců, sedmnáct z nich je spjato s naší Přírodovědeckou fakultou.

Všem oceněným velmi gratulujeme!

7. 12. 2022 Oddělení komunikaceRektorát Barbora Kameníková

Foto: Ivo Stejskal

MUNI Scientist oceňuje vědkyně a vědce za výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu, smyslem ocenění je motivace ke špičkovému výzkumu.

Nominace do soutěže podali proděkani pro vědu a výzkum všech deseti fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů, vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU a prorektorka pro výzkum a doktorské studium.

Ocenění MUNI Scientist letos získali tyto vědkyně a vědci spjatí s Přírodovědeckou fakultou MU:

Dalibor Blažek, Zbyněk Zdráhal a Kamil Paruch s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal

Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D. (CEITEC)

prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (Národní centrum pro výzkum biomolekul, CEITEC)

doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. a tým (Ústav chemie)

Oceněni za článek s názvem CDK11 regulates pre-mRNA splicing by phosphorylation of SF3B1 publikovaný v časopise Nature.

Zdeněk Farka s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (Ústav biochemie)

Oceněn za výzkum biologických aplikací nanomateriálů a článek Bioconjugates of photon-upconversion nanoparticles for cancer biomarker detection and imaging.

Klára Hilscherová s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (RECETOX)

Oceněna za výzkum dopadů znečištění životního prostředí a chemických látek na zdraví. Pracuje na prestižních projektech včetně GAČR Expro a několika projektech Horizontu 2020.

Filip Hrbáček s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D. (Geografický ústav)

Oceněn za získání grantu GAČR Junior Star.

Josef Janyška s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (Ústav matematiky a statistiky)

Oceněn za monografii s názvem An Introduction to Covariant Quantum Mechanics.

Petr Klán s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (Ústav chemie)

Oceněn za publikaci Structure-Photoreactivity Relationship of 3-Hydroxyflavone-Based CO-Releasing Molecules.

Foto: CEITEC

prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (Ústav chemie, CEITEC)

Oceněn za přínos k rozvoji chemických koncepcí nukleární magnetické rezonance (NMR) se zaměřením na přístupy k předpovědi a interpretaci relativistických efektů na NMR rezonance a jejich aplikace v chemii a biologii.

Václav Šeda a Marek Mráz s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (CEITEC)

Mgr. Václav Šeda, Ph.D. (CEITEC)

Oceněni za výsledky práce, která odhalila dosud neznámý mechanismus, jímž buňky chronické lymfocytární leukemie (CLL) regulují svou migraci do mikroprostředí imunitních orgánů prostřednictvím GAB1 a jímž se přizpůsobují cílené léčbě. Využití inhibitorů GAB1 k léčbě CLL a dalších hematologických malignit bylo přihlášeno jako patent (PCT 16920831) a výsledky byly publikovány v nejprestižnějším hematologickém časopise Blood.

Foto: CEITEC

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. (CEITEC)

Oceněn za získání grantu ERC Consolidator - Phage infection of bacterial biofilm (BioPhage).

Lenka Přibylová s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. (Ústav matematiky a statistiky)

Za vedení úspěšného postdoktorského stipendia MSCA v oblasti matematického modelování a aplikace teorie bifurkací a nelineární dynamiky v populační biologii, neurovědách a epidemiologii.

Foto: MUNI Grantová agentura, dostupné z https://gamu.muni.cz/aktuality/oceneni-muni-scientist-2022

RNDr. David Sehnal, Ph.D. (Národní centrum pro výzkum biomolekul)

Za získání grantu GAČR Junior Star – Cell*: a web platform for visualization, modelling and dynamics of organelle- and cell-sized structures.

Foto: Martin Kopáček

RNDr. Mário Špírek, PhD. (Národní centrum pro výzkum biomolekul)

doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (Národní centrum pro výzkum biomolekul)

Oceněni za článek Nucleotide proofreading functions by nematode RAD51 paralogs facilitate optimal RAD51 filament function v časopise Nature Communication.

Štěpánka Vaňáčová s prorektorkou Šárkou Pospíšilovou. Foto: Ivo Stejskal.

prof. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. (CEITEC)

Oceněna za studii, která identifikovala globální regulační sítě dvou nejrozšířenějších modifikací v protein-kódující RNA N6-methyladenosinu (m6A) a N6,2′-O-dimethyladenosinu (m6Am), modifikací spojených s vývojem, nemocemi a reakcí na stres.

Přečíst článek v Magazínu M Grantová agentura MUNI


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.