05/2021
22. 12. 2021, 13:38  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Milé kolegyně, milí kolegové,

blíží se konec kalendářního roku, což je většinou klidnější období mezi Vánocemi a Novým rokem, které nabádá k bilancování uplynulého roku. I já se zamýšlím nad tím, co s sebou uplynulý rok přinesl, a jsem velmi rád, jak jsme minulý rok dobře zvládli. Jsem rád především za vás, své spolupracovnice a spolupracovníky, kteří svou každodenní činností přispíváte k rozvoji naší fakulty. A nezáleží na tom, zda se věnujete přímo pedagogické činnosti, pracujete ve výzkumu nebo tyto aktivity nepřímo podporujete z pozice administrativy. Jen díky vám a vašemu úsilí může fakulta kvalitně fungovat a za to bych vám velmi rád poděkoval.

Informujeme

Kašparovský znovu zvolen děkanem

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 18. října 2021 zvolil děkanem Tomáše Kašparovského, který tak fakultu povede již ve druhém funkčním období, a to od února 2022 po dobu následujících čtyř let.  Jmenovací dekret Kašparovský převzal z rukou rektora Martina Bareše 30. listopadu

Věda a výzkum

MUNI Innovation Award ovládli vědci z naší fakulty

Masarykova univerzita poprvé ocenila inovační počiny. Novou cenu MUNI Innovation Award udělovala při příležitosti veletrhu Business Research Forum. Ocenění za projekty z období uplynulých šesti let si odnesla celá řada odborníků z Přírodovědecké fakulty MU. Gratulujeme!

 

Informujeme

Senát podpořil nové vedení fakulty

Ve vedení fakulty budou od února 2022 působit dvě proděkanky a pět proděkanů, jenž podle Statutu Přírodovědecké fakulty MU zastupují děkana ve svěřených oblastech. Akademický senát Přírodovědecké fakulty vyslovil s personálním obsazení vedení fakulty souhlas 13. prosince 2021. Pojďme se podívat, na které klíčové záležitosti se chtějí nové proděkanky a proděkani v rámci svých agend zaměřit.

Informujeme

Prezident jmenoval nové profesory

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval dne 15. prosince 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 80 nových profesorek a profesorů vysokých škol. Mezi nově jmenovanými profesory jsou i Tomáš Kašparovský, Petr KubíčekŠtěpánka Vaňáčová z naší Přírodovědecké fakulty. Gratulujeme!

Děkan ocenil osobnosti naší Přírodovědecké fakulty

Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský ocenil celkem 36 osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, potažmo jejích pracovišť a ústavů, v posledních několika dekádách. Slavnostní předání pamětních medailí proběhlo v duchu připomínky výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, a to 19. listopadu 2021 v refektáři Mendelova muzea. Původně byl ceremoniál naplánovaný již k příležitosti oslav 100 let od zahájení výuky na fakultě (19. 10. 1920), ale vzhledem k pandemickým opatřením byl bohužel odložen.

Věda a výzkum

Vědci odjeli na Antarktidu zkoumat klima i vliv stresu

Antarktická stanice J. G. Mendela, kterou vybudovala Masarykova univerzita na ostrově Jamese Rosse, opět ožije. Na další expedici tam 16. prosince 2021 za přísných protiepidemických opatření vyrazila z Brna šestnáctičlenná výprava vědců.

Věda a výzkum

Úspěchy našich vědců zvýraznilo ocenění MUNI Scientist

Na výroční konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity byly podruhé uděleny ceny MUNI Scientist.

Doktorandi získali Cenu prorektorky za excelentní studium

Cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu na Masarykově univerzitě udělila prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová 40 absolventům a jejich školitelům.

 

Zprávy z HR Award ve druhé polovině roku 2021

Zavádíme další novinky v oblasti péče o zaměstnance

V uplynulém roce 2021, který byl i z pohledu projektu HR Award ovlivněn pandemií, a to zvláště v možnostech setkávání se, jsme na fakultě dále pokračovali v úspěšném zavádění nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU. Potěšilo nás, že jsme již ve fázi, kdy jsme se mohli podělit o své zkušenosti s veřejností prostřednictvím článku Principy HR Award zvedly úroveň uchazečů o práci na Přírodovědecké fakultě MU. Ohlédněte se s námi, kde všude jsme vedle nového pohledu na kvalitu výběrových řízeni pokročili a co chystáme v příštím roce.

Informujeme

Rektor ocenil naše vynikající pedagogy

Jsme hrdí, že Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd získal Petr Liška z našeho Ústavu matematiky a statistiky a Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti ekonomie a informatiky byla udělena Janu Böhmovi, který působí na našem RECETOXu. Blahopřejeme!

Rozhovor

Největší motivací jsou rozzářené oči posluchačů, když pochopí, co se snažím vysvětlit

Tomáš Tyc, držitel ceny rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy za rok 2020, vítěz jubilejního Sceince slamu MUNI z roku 2019, spoluautor naučných seriálů pro Českou televizi a Český rozhlas, neúnavný popularizátor fyziky, ale také úspěšný vědec. Kouzlu fyziky propadl už na základní škole a stále ho baví hledat cesty, jak fyziku přiblížit studentům, ale i širší veřejnosti.

 

Rozhovor

Vidět poprvé strukturu naší molekuly bylo to největší „wow“

Vladimír Šindelář studoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal Ph.D. na Ústavu polymerů. Absolvoval postdoktorální stáže na Heriot-Watt University, Velká Británie a University of Miami, USA. Od roku 2005 působí na naší fakultě, kde se věnuje přípravě cyklických a necyklických sloučenin, které slouží jako hostitelé v supramolekulární chemii; a také popisu interakcí host-hostitel pomocí pokročilých analytických i fyzikálních metod.

Kampaň pro uchazeče o studium

Minulý týden bylo zveřejněno nové video, které má za cíl propagovat univerzitu zejména směrem k uchazečům o studium. Za sdílení předem děkujeme.

Rozhovor

Že budu jednou garantovat studijní obor vyučovaný anglicky? Tomu bych před Listopadem 1989 nevěřil

Milan Číž vystudoval Obecnou biologii na Přírodovědecké fakultě MU. Během doktorského studia i po jeho ukončení působil na Biofyzikálním ústavu AV ČR, kde se věnoval výzkumu nespecifické imunity. Zároveň působil i na fakultě, kde se věnoval výuce. V současnosti jej nejvíce zaměstnává garance anglického studijního programu Molekulární a buněčná biologie.

 

Informujeme

Očkování pro zaměstnance, studenty, absolventy a rodinné příslušníky

Masarykova univerzita organizuje očkování a přeočkování proti onemocnění COVID-19 pro zaměstnance, studenty, absolventy a rodinné příslušníky přímo ve svých areálech. Na očkování může přijít zájemce o přeočkování posilující dávkou, ale i zatím neočkovaná osoba. Není nutné se registrovat, ani si rezervovat čas. K dispozici je na místě vakcína od firmy Pfizer/BioNTech a také Moderna.

Výběrové řízení

Ředitel/ředitelka Národního centra pro výzkum biomolekul

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele Národního centra pro výzkum biomolekul (NCBR). Pozice je nabízena pouze v angličtině.

Obrazem

Vánoce na fakultě

Vánoce již opravdu klepou na dveře.  Podívejte se do fotogalerie, jakou kouzelnou atmosféru vytvořili na svém pracovišti naši kolegové.  Za zaslání fotek moc děkujeme!

© 2022
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram