Poděkování zaměstnancům

20. 12. 2021 Tomáš Kašparovský

Tomáš Kašparovský. Foto: Natálie Nádeníčková.

Milé kolegyně, milí kolegové,

blíží se konec kalendářního roku, což je většinou klidnější období mezi Vánocemi a Novým rokem, které nabádá k bilancování uplynulého roku. I já se zamýšlím nad tím, co s sebou uplynulý rok přinesl, a jsem velmi rád, jak jsme minulý rok dobře zvládli. Jsem rád především za vás, své spolupracovnice a spolupracovníky, kteří svou každodenní činností přispíváte k rozvoji naší fakulty. A nezáleží na tom, zda se věnujete přímo pedagogické činnosti, pracujete ve výzkumu nebo tyto aktivity nepřímo podporujete z pozice administrativy. Jen díky vám a vašemu úsilí může fakulta kvalitně fungovat a za to bych vám velmi rád poděkoval.

Jsem šťastný, že jsme se v tomto semestru po dlouhé době mohli vrátit relativně do normálu, tedy k prezenční výuce. K dokonalosti má situace stále ještě daleko, přesto vnímám velmi pozitivně, že se zase můžeme tváří v tvář setkávat se studenty a předávat jim své vědomosti a zkušenosti, neboť to je podle mého názoru smyslem našeho společného snažení. A právě osobní kontakt dodává výuce důležitý aspekt lidskosti. To by samozřejmě nebylo možné bez dodržování všech nezbytných epidemiologických opatření a velké dávky trpělivosti vás všech. I za to vám děkuji a pevně věřím, že díky odpovědnému přístupu a očkování se této pandemie brzy zbavíme a konečně budeme moci na akademické půdě fyzicky (offline) přivítat i veřejnost, ať už v podobě eventů pro uchazeče o studium nebo při příležitosti konání jiných akcí.

Na tomto místě bych znovu moc rád poděkoval také všem, kteří mě podpořili v nedávné volbě děkana. Mohu vás ujistit, že důvěru, která mi byla vložena do rukou, budu brát s respektem a zodpovědností.

Nakonec bych moc rád připomenul dvě osobnosti, které naši fakultu i mně osobně významně ovlivnily a které nás bohužel v letošním roce navždy opustily. Profesor Jaroslav Koča byl velmi inspirující vizionář, který se výrazně zasloužil o vznik Národního centra pro výzkum biomolekul a konsorcia CEITEC. Profesor Eduard Schmidt působil jako děkan naší Přírodovědecké fakulty i jako rektor a prorektor celé univerzity. Na oba budu s úctou vzpomínat jako na špičkové učitele a vědce, kteří ovlivnili budoucí kariéry mnoha mladých učitelů a badatelů a zanechali nesmazatelnou stopu v novodobé historii Přírodovědecké fakulty MU.

Vánoce jsou za dveřmi, a proto mi dovolte, abych Vám popřál co nejpohodovější prožití těchto nejkrásnějších svátků v roce. Zároveň Vám do nového roku 2022 přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!

Váš

Tomáš Kašparovský
děkan Přírodovědecké fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.