Děkan ocenil osobnosti naší Přírodovědecké fakulty

Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský v pátek ocenil celkem 36 osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, potažmo jejích pracovišť a ústavů, v posledních několika dekádách. Slavnostní předání pamětních medailí proběhlo v duchu připomínky výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, a to 19. listopadu 2021 v refektáři Mendelova muzea. Původně byl ceremoniál naplánovaný již k příležitosti oslav 100 let od zahájení výuky na fakultě (19. 10. 1920), ale vzhledem k pandemickým opatřením byl bohužel odložen.

22. 11. 2021 Barbora Kameníková

Foto: Radek Miča

Laureáti za obory antropologie a biologie

Laureáti za obory biochemie a chemie

Laureáti za obory fyzika a matematika

 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc. (Ústav fyziky kondenzovaných látek)
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc. (Ústav matematiky a statistiky)
 • doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (Ústav fyzikální elektroniky)
 • doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (Ústav fyzikální elektroniky)
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (Ústav matematiky a statistiky)
 • doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D. (Ústav fyzikální elektroniky)
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky)
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Ústav teoret. fyziky a astrofyziky)

Laureáti za vědy o Zemi

Laureáti nominovaní vedením Přírodovědecké fakulty MU:

 • Ing. Pavel Brančík (ředitel Správy Univerzitního kampusu Bohunice)
 • Roman Čermák, M.Sc. (tajemník fakulty)
 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. (bývalý kvestor MU)
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (RECETOX)
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Ústav matematiky a statistiky)
 • Ing. Marie Tupá (Botanická zahrada)
 • prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (proděkan pro vnější vztahy)

Připravujeme pro Vás podrobný článek s medailonky jednotlivých oceněných.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.