MUNI Innovation Award ovládli vědci z Přírodovědecké fakulty

Masarykova univerzita poprvé ocenila inovační počiny. Novou cenu MUNI Innovation Award udělovala při příležitosti veletrhu Business Research Forum. Ocenění za projekty z období uplynulých šesti let si odnesla celá řada odborníků z Přírodovědecké fakulty MU. Gratulujeme!

19. 11. 2021 Václav Tesař, Barbora Kameníková, eng. Kevin Roche

MU poprvé rozdala ceny MUNI Innovation Award. Foto: Tomáš Škoda

Laureáti MUNI Innovation Award 2021 spojení s Přírodovědeckou fakultou MU:

Kamil Paruch (Ústav chemie), Vítězslav Bryja, Pavlína Janovská (oba Ústav experimentální biologie)

Cena za unikátní výzkum v oblasti inhibice kasein kinázy 1, jehož součástí byla syntéza nových vysoce selektivních a patentovatelných sloučenin. Práce vedla k založení univerzitní spin-off společnosti CasInvent Pharma, jejíž hlavní ambicí je dovést vybranou sloučeninu do klinického testování.


Vítězslav Bryja a Pavlína Janovská. Foto: Tomáš Škoda

Ondřej Slabý (CEITEC)

 Cena za vynálezy inovativních diagnostických metod v různých oblastech medicíny, především v onkologii. Patentovaný způsob diagnostiky kolorektálního karcinomu vyvinutý ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem byl licencován společnosti BioVendor a bude brzy k dispozici pro onkologickou praxi.


Foto: Tomáš Škoda

Tomáš Řezník (Geografický ústav)

Cena za vytvoření unikátního datového modelu Global Soil Information System (GloSIS) pro informace o půdách, který na globální úrovni umožňuje propojení dat i jejich modelování napříč různými zeměmi světa. Inovace spočívá nejen v nových způsobech modelování půdních informací, ale také v komplexnosti výsledného datového modelu.


Foto: Tomáš Škoda

Tomáš Homola (Ústav fyzikální elektroniky)

Cena za aplikace plazmových úprav nanostrukturovaných povrchů v oblasti flexibilní a tištěné elektroniky a využití plazmatu pro výrobu velkoplošných tištěných solárních článků, které vyústily v podíl na vývoji plazmové technologie a její úspěšné implementace do výrobní linky pro výrobu flexibilních perovskitových solárních článků v zahraniční společnosti Saule Technologies.


Foto: Tomáš Škoda

Alena Žákovská (Ústav experimentální biologie)

Cena za dlouhodobý výzkum onemocnění lymeská borelióza a jejího dopadu na společnost, související mediální a další významnou osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti včetně přímé spolupráce s pacienty s lymeskou boreliózou ­− zejména v případě chronických obtížně léčitelných forem.


Foto: Tomáš Škoda

Jiří Damborský a Zbyněk Prokop (Loschmidtovy laboratoře)

Cena představitelům Loschmidtových laboratoří za dlouhodobou tvorbu počítačových programů a mikrofluidních technologií pro proteinové inženýrství, která vyústila ve spoluautorství mezinárodní patentové přihlášky týkající se výroby stabilizovaného fibroblastového růstového faktoru (FGF2). Metoda je úspěšně komercializována prostřednictvím společnosti Enantis, spin-off společnosti Masarykovy univerzity.


Jiří Damborský. Foto: Tomáš Škoda

Karel Lacina (CEITEC)

Cena za vývoj několika prototypů biosenzorů a analytických zařízení pro stanovení přítomnosti určených látek v kapalných vzorcích. Tři z jeho vynálezů jsou patentované. Spolupracuje s komerčními partnery GeneProof, Seant, Velza či Umana Medical.


Foto: Tomáš Škoda

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.