Novinky HR Award ve druhé polovině roku 2021

V uplynulém roce, který byl i z pohledu projektu HR Award ovlivněn pandemií, a to zvláště v možnostech setkávání se, jsme na fakultě dále pokračovali v úspěšném zavádění nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU.

Potěšilo nás potvrzení děkana fakulty ve funkci na další čtyřleté období, což zajistí nezbytnou kontinuitu v našem před čtyřmi roky započatém snažení.

Také nás potěšilo, že jsme se mohli o své zkušenosti podělit se čtenáři nezávislého celostátního portálu Věda a výzkum v článku Principy HR Award zvedly úroveň uchazečů o práci na Přírodovědecké fakultě MU.

20. 12. 2021 Barbora Wahlová

Barbora Wahlová, manažerka projektu HR AWARD na Přírodovědecké fakultě MU. Foto: Helena Brunnerová.

Ohlédněte se s námi, kde jsme spolu s výběrovými řízeními pokročili:

  • Na Přírodovědecké fakultě MU proběhl externí Genderový audit. Jeho výstupy se staly podkladem fakulty pro Plán genderové rovnosti MU, který je od roku 2022 povinným prvkem programu Horizont Evropa. Audit byl proveden organizací Otevřená společnost o. p. s. Více k závěrům auditu najdete zde.
  • V listopadu 2021 se v rámci naplňování fakultního akčního plánu projektu HR Award uskutečnila čtyři celodenní školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky Přírodovědecké fakulty MU. Lektor ze společnosti Image Lab, MUDr. Mgr. Vratislav Kalenda, MSc., pro účastníky připravil zážitkový trénink, který zahrnoval manažerské hry, případové studie umožňující simulovat rozhodovací procesy v náročných manažerských situacích, teoretické bloky zaměřené na management a organizaci týmové práce, motivaci a angažovanost zaměstnanců nebo nácvik zvládání kritických situací v komunikaci.
  • Pilně jsme pracovali na naplnění části Zaměstnaneckého portálu související s péčí o zaměstnance a zaměstnankyně, tj. fakultní personální sekci. Na její spuštění se můžete těšit v nejbližších týdnech, a to jak v české, tak i anglické verzi a najdete tam informace například o benefitech, pracovních pozicích a kariéře, hodnocení a odměňování, kolektivní smlouvě, rodičovské dovolené, otcovské poporodní péči aj.
  • Na prvních 6 ústavech a 3 pracovištích děkanátu proběhlo v roce 2021 úspěšně hodnocení zaměstnanců. V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme zároveň intenzivně připravovali dalších 5 ústavů a 8 pracovišť pro jejich první běh hodnocení v roce 2022 a na pozadí poskytujeme v rámci rektorátní pracovní skupiny vstupy a analýzy pro vylepšování uživatelského prostředí univerzitní aplikace Evak.

Co zejména ale nejenom chystáme v příštím roce:

  • Všestrannou podporu pracovišť realizujících hodnocení zaměstnanců včetně zajištění školení Jak vést hodnotící rozhovory a zajištění technických školení k aplikaci Evak. Také průběžné vylepšování uživatelského prostředí aplikace Evak.
  • Rozvoj fakultních informačních sekcí na Zaměstnaneckém portálu, z pohledu „Persona“ neboli „Moje situace...“ a „Potřebuji zjistit...“
  • Přípravu fakultního prováděcího plánu genderové rovnosti, ve vazbě na právě publikovaný Plán genderové rovnosti MU a realizaci závazků z něj vyplývajících.
  • Digitalizaci podpory nově nastupujících kolegů a kolegyň.
  • Rozvoj vzdělávací koncepce zejména pro začínající vědce a vědkyně („early stage researchers“, doktorandy a postdoky).

Rádi byste sami ovlivnili směřování nové personální strategie na fakultě? Vaše podněty v oblasti péče o zaměstnance jsou trvale vítány a skupina HR Award Focus Group rozdělená do 5 tematických pracovních skupin je otevřená pro nové zájemce, napište nám.

S poděkováním za vaši podporu, přáním příjemných vánočních svátků se loučíme a těšíme se na další spolupráci v roce 2022.

Váš HR Award tým PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.