Rektor ocenil naše vynikající pedagogy

Rektor Masarykovy univerzity (MU) Martin Bareš ve čtvrtek v Kapitulní síni v areálu Augustiniánského opatství a farnosti při bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně zahájil nový akademický rok 2021/2022. V rámci slavnostního ceremoniálu předal Ceny rektora vynikajícím pedagogům a vybraným osobnostem, které se významně podílely na činnosti univerzity či se zasloužily o její rozvoj, také Bronzové a Stříbrné medaile.

Jsme hrdí, že Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd získal Petr Liška z našeho Ústavu matematiky a statistiky a Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti ekonomie a informatiky byla udělena Janu Böhmovi, který působí na našem RECETOXu. Blahopřejeme!

17. 9. 2021

Bez popisku

Petr Liška, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd a lékařství

Petr Liška se zaměřuje na oblast matematické analýzy. Mezi předměty, které vyučuje, patří kromě matematické analýzy také informační technologie ve středoškolské matematice nebo analytická geometrie. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především empatii, flexibilitu a lidský přístup, který jim pomáhá pochopit i náročnější a méně oblíbené matematické oblasti.

Jan Böhm, RECETOX, Přírodovědecká fakulta MU, a Ekonomicko-správní fakulta MU

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti ekonomie a informatiky

Jan Böhm se věnuje oblasti statistiky, data miningu, diskrétním deterministickým modelům či simulování finančních modelů. Na Masarykově univerzitě působí na Katedře aplikované matematiky Ekonomicko-správní fakulty a na pracovišti Biostatistika a analýza dat centra RECETOX. Studenti na jeho výuce oceňují především srozumitelnost, s jakou dokáže i složité výpočty a situace vysvětlit.

Foto: Martin Indruch


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.