Services draft

with Žádné komentáře

Get Xenopus gametes and embryos for your research from our facility! 🐸 Xenopus as an essential vertebrate model system for biomedical research All these features make Xenopus a tractable model to probe diverse biological processes such as cell signalling, cell … Read More

Popularizační činnost

with Žádné komentáře

Česká televize – Regiony ČT24 11.6.2022, Bourci morušoví Workshop: Zdraví a imunita včel 22.4.2022 Přednáška pro včelařskou veřejnost na veletrhu Silva Regina 2022 Časopis Moderní včelař 03/2022 o našem výzkumu včel Modulo:přednáška o imunitě včel on-line pro SŠ a VŠ, … Read More

Granty

with Žádné komentáře

Běžící projekty 2022-2025 GAČR: Identifikace a funkční charakteristika bioaktivních molekul produkovaných entomopatogenními hlísticemi (řešitel: P. Hyršl) 2021-2023 GAČR: Biologická úloha lektinů v symbióze a patogenezi (spolupracovník: P. Dobeš, řešitelka: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., MU PřF Brno) 2021-2025 NAZV: Vývoj prostředku … Read More

Zahraniční pobyty v laboratoři

with Žádné komentáře

Vědečtí pracovníci: 2022 Dr. Duarte Toubarro, Universitat de Acores, Portugalsko 2022 prof. Eustachio Tarasco, University of Bari, Itálie 2022 Dr. Giuseppe Bari, University of Bari, Itálie 2021 prof. Ulrich Theopold, Stockholm University, Švédsko 2020 Dr. Robert Markus, University of Notthingham, … Read More

Obhájené závěrečné práce

with Žádné komentáře

Obhájené bakalářské práce 2022 Robert König: Včelí jed: Charakteristika, složení a účinky bioaktivních složek 2022 Martina Šindlerová: Drosophila melanogaster jako modelový organismus pro studium leukémie 2019 Iveta Nahodilová: Reakce hmyzího imunitního systému na bakteriální stimulaci 2018 Vojtěch Florián: Imunita slunéčkovitých … Read More