Services draft

with Žádné komentáře

Get Xenopus gametes and embryos for your research from our facility! 🐸 Xenopus as an essential vertebrate model system for biomedical research All these features make Xenopus a tractable model to probe diverse biological processes such as cell signalling, cell … Read More

Popularizační činnost

with Žádné komentáře

ČRo Apetýt 5.9.2023 Dobré ráno s Českou televizí 9.8.2023  ČRo Radiožurnál 15.7.2023 – představení výzkumu na včelách MjUNI – program o hmyzu pro dětskou univerzitu Přednášky pro Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Bioskop Noc … Read More

Granty

with Žádné komentáře

Běžící projekty 2024-2028 NAZV: Strategie pro mitigaci vlivu roztoče Varroa destructor a přidružených viróz na zdraví a vitalitu včelstev v měnících se klimatických podmínkách ČR (řešitel: P. Hyršl) 2022-2025 GAČR: Identifikace a funkční charakteristika bioaktivních molekul produkovaných entomopatogenními hlísticemi (řešitel: … Read More

1 2