Services draft

with Žádné komentáře

Get Xenopus gametes and embryos for your research from our facility! 🐸 Xenopus as an essential vertebrate model system for biomedical research All these features make Xenopus a tractable model to probe diverse biological processes such as cell signalling, cell … Read More

Popularizační činnost

with Žádné komentáře

Workshop: Zdraví a imunita včel 22.4.2022 Přednáška pro včelařskou veřejnost na veletrhu Silva Regina 2022 Časopis Moderní včelař 03/2022 o našem výzkumu včel Modulo:přednáška o imunitě včel on-line pro SŠ a VŠ, 2022 Časopis Včelařství 4/2020 na stránkách PřF MU … Read More

Granty

with Žádné komentáře

Běžící projekty 2021-2023 GAČR: Biologická úloha lektinů v symbióze a patogenezi (spolupracovník: P. Dobeš, řešitelka: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., MU PřF Brno) 2021-2025 NAZV: Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským … Read More

Zahraniční pobyty v laboratoři

with Žádné komentáře

Vědečtí pracovníci: 2022 Dr. Giuseppe Bari, University of Bari, Itálie 2021 prof. Ulrich Theopold, Stockholm University, Švédsko 2020 Dr. Robert Markus, University of Notthingham, Velká Británie 2019 prof. Kevin Kavanagh, Maynooth University, Irsko 2019 prof. Ulrich Theopold, Stockholm University, Švédsko … Read More

Obhájené závěrečné práce

with Žádné komentáře

Obhájené bakalářské práce 2019 Iveta Nahodilová: Reakce hmyzího imunitního systému na bakteriální stimulaci 2018 Vojtěch Florián: Imunita slunéčkovitých (Coleoptera: Coccinellidae) 2018 Tereza Voleková: Patogeny včel a jejich vliv na včelí imunitu 2018 Nikola Kučeráková: Reaktivní kyslíkové a dusíkové metabolity v … Read More