CK1 inhibitory o krok blíže k pacientům – nová spin-off společnost CasInvent Pharma

with Žádné komentáře
Novou spin-off společnost pod názvem CasInvent Pharma, a.s. založila v uplynulých dnech Masarykova univerzita ve spolupráci investičním partnerem i&i Prague, s.r.o. s cílem umožnit další vývoj nových sloučenin, které by se mohly uplatnit coby léčiva na některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů. Společnost bude testovat sloučeniny, které blokují enzym kasein kinázu 1 (CK1), která je mimo jiné zodpovědná za migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů.

Výzkumu a vývoji těchto látek se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji v čele s Pavlínou Janovskou z OFIŽ/Ústavu experimentální biologie a Kamila Parucha z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MUNI. Díky nově založené společnosti mohou dokončit preklinickou fázi vývoje potenciálních léčiv a posunout testování nejnadějnějších sloučenin do fáze klinického testování.
Vítězslav Bryja
Pavlína Janovská
Spin-off CasInvent Pharma naváže na slibné výsledky práce obou vědeckých týmů, které vedly k patentování inhibitorů, tedy látek výrazně snižujících či zastavujících aktivitu CK1, a které se dají využít zejména při léčbě některých leukémií. Konkrétně B-buněčné chronické lymfocytární leukemie (CLL) a akutní myeloidní leukémie (AML).

CLL se vyznačuje hromaděním nefunkčních nádorových buněk v krvi a jejich migrací do lymfatických uzlin, jater, sleziny a kostní dřeně, s čímž jsou spojené další komplikace v podobě zvětšení orgánů, snížené funkce imunitního systému, anémie a další. Agresivita nemoci pak závisí na interakci těchto nefunkčních buněk se svým bezprostředním okolím, takzvaným mikroprostředím. Tato interakce vede k nekontrolovatelnému dělení nádorových buněk.
Inhibitory CK1 jsou schopny účinně zabránit migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů a bránit tak narušení funkčnosti těchto orgánů a rozvoji CLL. U AML, což je jedna z nejvíce agresivních a nejhůře léčitelných leukémií, CK1 působí jiným mechanismem a vědci na základě dosavadních výsledků očekávají, že nové sloučeniny povedou k nastartování regulované buněčné smrti, neboli apoptózy, u leukemických buněk.
Cílení na interakce v mikroprostředí, regulaci apoptózy a migrační mechanismy lze úspěšně aplikovat také u jiných typů nádorových onemocnění, jako jsou solidní nádory, jejichž rozvoj a šíření často závisí na stejných obecných mechanismech.

 

Více si o nově založené společnosti, která pomůže posunout CK1 inhibitory zase o krok blíže k pacientům, můžete přečíst v těchto článcích: