Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu

9. 9. 2020 Iva Tůmová

Občané rizikových zemí

Občané rizikových (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ) zemí mají povinnost svůj příjezd do ČR nahlásit Krajské hygienické stanici a do 72 hodin absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test a jeho výsledek nahlásit Krajské hygienické stanici, a univerzitě/zaměstnavateli. Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku 1. testu. Občané rizikových zemích mají povinnost RT-PCR test po 14 dnech zopakovat. Výsledek 2. testu hlásí univerzitě/zaměstnavateli.

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení roušky. To platí po dobu nejméně 14. dní, tj. až do absolvování druhého negativního testu.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.


Občané ČR a občané EU

Občané ČR a občané EU (tj. zemí, které jsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ), případně občané jiných zemí s platným pobytovým oprávnění ve členském státě EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech  na území rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem Covid viz. zde ) mají povinnost svůj příjezd do ČR nahlásit Krajské hygienické stanici a do 72 hodin absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test a jeho výsledek nahlásit Krajské hygienické stanici, a univerzitě/zaměstnavateli. Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Pokud je výsledek prvního testu negativní, mohou vstoupit na univerzitu/ pracoviště.

Pro tyto osoby platí omezení volného pohybu a povinnost nošení roušky do negativního výsledku PCR testu.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.


Hlášení výsledku testu Krajské hygienické stanici: https://www.khsbrno.cz/dokumenty/info_pendleri.pdf


Hlášení výsledku testu univerzitě:

Studenti mají povinnost hlásit výsledek testu příslušnému studijnímu oddělení a oskenované potvrzení s výsledkem vložit do ISu.

Zaměstnanci sdělují výsledek testu příslušnému personálnímu oddělení na pracovišti.


Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19

Kontakty na odběrová místa v Brně: zde.


Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platné od 25. 8. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-25-8-2020-do-odvolani/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s covid-19 na MU https://www.em.muni.cz/udalosti/13206-muni-bude-fungovat-podle-univerzitniho-koronaviroveho-semaforu


Ubytování na kolejích


 Pozitivní výsledek testu a karanténa

Více článků

Přehled všech článků