Přírodovědecká fakulta MU jako zaměstnavatel

Fakulta jako zaměstnavatel

V současnosti se Přírodovědecká fakulta MU, založená v roce 1919, prezentuje mnoha vědeckými úspěchy mezinárodního významu. Prioritní témata specifického výzkumu jsou zaměřena na harmonický vývoj přírodních věd. Podstatná část výzkumné činnosti fakulty je věnována i nespecifickému výzkumu, který úzce souvisí s výukou v doktorských studijních programech.

Fakulta je součástí Masarykovy univerzity, která je druhou největší univerzitou v České republice složenou z deseti fakult a dalších výzkumných pracovišť a která je s více než 6000 zaměstnanci druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.

Fakulta zaměstnává cca 1300 zaměstnanců, kteří pracují na 13 ústavech, 3 dalších pracovištích a děkanátu fakulty. O všechny zaměstnance pečuje personální oddělení fakulty, v součinnosti s oddělením HR Award a administrativním personálem jednotlivých ústavů.

O zahraniční pracovníky, kterých je na fakultě cca 10% a kteří pocházejí ze zhruba 38 zemí světa (kromě Slovenska), se fakulta stará prostřednictvím univerzitního pracoviště International Staff Office.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.