Doktorské studium

Začněte kariéru vědce

Co můžete studovat?

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že přijímá přihlášky do doktorských studijních programů.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Od 1. srpna 2020 do 30. listopadu 2020 do doktorských studijních programů (začátek studia jarní semestr 2021):

Antropologie
Bioanalytická chemie
Biomolekulární chemie a bioinformatika
Ekologická a evoluční biologie (specializace Parazitologie a Zoologie)
Fyzická geografie
Fyzika (specializace Fyzika kondenzovaných látek a Fyzika plazmatu)
Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
Genomika a proteomika
Geologie
Matematika a statistika (všechny specializace)
Životní prostředí a zdraví (všechny specializace)

Od 1. září 2020 do 31. října 2020 do programu Vědy o živé přírodě (začátek studia jarní semestr 2021)

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Anísa Kabarová

telefon: 549 49 6358
e‑mail: