Doktorské studium

Začněte kariéru vědce

Co můžete studovat?

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že přijímá přihlášky do doktorských studijních programů.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 do všech doktorských studijních programů kromě Věd o živé přírodě  (začátek studia podzimní semestr 2020).

Od 1. září 2020 do 31. října 2020 do programu Vědy o živé přírodě (začátek studia jarní semestr 2021)

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Anísa Kabarová

telefon: 549 49 6358
e‑mail: