Doktorské studium

Začněte kariéru vědce

Co můžete studovat?

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že přijímá přihlášky do doktorských studijních programů.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Od 1. září 2019 do 31. října 2019 do programu Vědy o živé přírodě (Life Sciences). Vstupní požadavky, témata prací a kontaktní informace jsou zde.

Od 16. září 2019 do 30. listopadu 2019 do nově akreditovaných doktorských programů:

Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

telefon: 549 49 1406
e‑mail: