Doktorské studium

Začněte kariéru vědce

Co můžete studovat?

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že přijímá přihlášky do doktorských studijních programů.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky - E-přihláška

Od 1. prosince 2019 do 29. února 2020 do programu Vědy o živé přírodě (začátek studia podzimní semestr 2020). Vstupní požadavky, témata prací a kontaktní informace jsou zde.

Od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 do všech doktorských studijních programů kromě Věd o živé přírodě  (začátek studia podzimní semestr 2020).

 

Doktorské prezenční studium  

Doktorské kombinované studium  

Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

telefon: 549 49 1406
e‑mail: