Dopis děkana pro zaměstnance fakulty

14. 7. 2020 Tomáš Kašparovský

Vážení kolegové,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a stávající podobou vládních opatření, dnešním dnem ruším platnost opatření děkana č. 2/2020 (Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací) a Pokynu č. 4/2020 (Pokyny studentům PřF MU). V platnosti nadále zůstávají Pokyn č. 2/2020 (Realizace výuky, ukončení studia a ukončení předmětů v jarním semestru roku 2020) a Opatření č. 4 / 2020 (Konání státních závěrečných zkoušek v jarním semestru roku 2020).

Hygienická opatření, pracovní cesty a režim na Přírodovědecké fakultě budou nadále probíhat v souladu s obecnými pokyny MU, dostupnými na adrese www.muni.cz/koronavirus, případně www.sci.muni.cz/koronavirus. Informace a pokyny na těchto webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány dle vývoje situace.

 Nadále pak platí, že zaměstnanci, kteří přišli do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem COVID-19, nebo mají podezření, že by touto chorobou mohli být nakaženi, nemají vstupovat na pracoviště a mají kontaktovat svého nadřízeného za účelem dohody na dalším postupu.

Doporučujeme také sledovat stránky Státního zdravotního ústavu, kde naleznete další informace a doporučení týkající se koronaviru www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

 

Přeji vám všem příjemné léto

 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty

Více článků

Přehled všech článků