Dvanáct mladých vědců z Přírodovědecké fakulty MU dostalo ocenění Ph.D. Talent

Šek na 330 tisíc korun na tři roky svého doktorského studia obdrželo při úterním vyhlášení soutěže Brno Ph.D. Talent 25 mladých vědců z brněnských univerzit. Ocenění získalo od roku 2009 už 275 mladých doktorandů a letos k nim přibylo dalších 15 z Masarykovy univerzity, 9 z Vysokého učení technického a jeden z Mendelovy univerzity. Všem oceněným blahopřejeme!

15. 3. 2024 Lenka Kolegarová Barbora Kameníková

Foto: MMB, Marie Schmerková

Držitelé stipendia Brno Ph.D. talent 2023 z Přírodovědecké fakulty MU a názvy jejich oceněných projektů:

Foto: MMB, Marie Schmerková

Hana Faldynová – SCI MUNI
Studium a predikce rozpustnosti proteinů v biomedicínském a biotechnologickém výzkumu

Foto: MMB, Marie Schmerková

Thomas Fellmeth – SCI MUNI a CEITEC MU
Výpočetní simulace konformačních změn v proteinu Tau a jeho fibrilizace

Foto: MMB, Marie Schmerková

Kateřina Hrůzová – SCI MUNI
Poznatky založené na datech: Hluboké učení přináší revoluci v separaci v proteomice

Foto: MMB, Marie Schmerková

Péter Kacz – SCI MUNI a CEITEC MU
Úloha dlouhých nekódujících RNA v regulaci BCR signalizace u chronické lymfocytární leukemie

Foto: MMB, Marie Schmerková

Jana Kružlicová – SCI MUNI
Evoluční důsledky nově vzniklých pohlavních chromozomů u dvouděložných rostlin

Foto: MMB, Marie Schmerková

Lucie Nepovímová – SCI MUNI a CEITEC MU
Replikace enterovirů in situ

Foto: MMB, Marie Schmerková

Siarhei Paliavoi – SCI MUNI
Vliv homologní rekombinace na transkripci

Foto: MMB, Marie Schmerková

Daniel Pluskal – SCI MUNI
Cesta k udržitelným, barevně laditelným a autonomním bioluminiscenčním systémům

Foto: MMB, Marie Schmerková

Eliška Řehůřková – SCI MUNI
Pokrok v reprodukční toxikologii mužů s inovativními in vitro modely testikulární steroidogeneze

Foto: MMB, Marie Schmerková

Dorota Sklenárová – SCI MUNI
Nanočástice s fotonovou konverzí pro vysoce výkonné imunochemické testy

Foto: MMB, Marie Schmerková

Tereza Šošolíková – SCI MUNI
AGR2 u rakoviny: Cíl pro překonání rezistence

Foto: MMB, Marie Schmerková

David Zimčík – SCI MUNI
SATB2 jako klíčová molekula řídící vývojové a patologické procesy

Celý článek v Magazínu M


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.