Informace k závěru podzimního semestru 2020

Aktualizováno. Od 10. ledna 2021 jsou povoleny individuální konzultace (1 student a 1 akademický pracovník) a osobní účast na studentů na přijímacích zkouškách (max. 10 osob najednou).

8. 1. 2021 Tomáš Kašparovský

 • Od 10. do 22. 1. 2021

  S ohledem na nařízení vlády s účinností od 10. do 22. ledna 2021 platí následující:

  1) Výuka přednášek, teoretických cvičení a seminářů bude až do konce PS 2020/2021 pro všechny ročníky probíhat on-line.

  2) Je povolena osobní přítomnost studentů na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob.

  3) Je povolena osobní účast studentů na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob.

   4) Osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu je dále povolena:

  a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b) na účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

  c) na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

  4)  Případné změny ukončení předmětů je nutné zveřejnit nejméně 3 týdny před prvním zkušebním termínem.

  5) Termíny odevzdání závěrečných prací se pro PS 2020 zůstávají takto:

  • Ústav: termín odevzdání ZP
  • ÚGV: 1. 2.2021
  • ÚBZ: 25. 1. 2021
  • ÚEB: 1. 2. 2021
  • ÚMS: 25. 1. 2021
  • RECETOX: 1. 2. 2021
  • ÚBCh: 1. 2. 2021
  • ÚA: 25. 1. 2021
  • GÚ: 25. 1. 2021
  • ÚTFA: 1. 2. 2021
  • ÚCh: 18. 1. 2021
  • NCBR: 1. 2. 2021
  • ÚFKL: 1. 2. 2021
  • ÚFE: 1. 2. 2021
 • Od 27. 12. do 10. 1. 2020

  S ohledem na nařízení vlády s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 platí následující:

  1) Výuka přednášek, teoretických cvičení a seminářů bude až do konce PS 2020/2021 pro všechny ročníky probíhat on-line.

  2) Je povolena osobní přítomnost studentů na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob.

   3) Osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu je povolena:

  a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b) na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

  4)  Případné změny ukončení předmětů je nutné zveřejnit nejméně 3 týdny před prvním zkušebním termínem.

  5) Termíny odevzdání závěrečných prací se pro PS 2020 zůstávají takto:

  • Ústav: termín odevzdání ZP
  • ÚGV: 1. 2.2021
  • ÚBZ: 25. 1. 2021
  • ÚEB: 1. 2. 2021
  • ÚMS: 25. 1. 2021
  • RECETOX: 1. 2. 2021
  • ÚBCh: 1. 2. 2021
  • ÚA: 25. 1. 2021
  • GÚ: 25. 1. 2021
  • ÚTFA: 1. 2. 2021
  • ÚCh: 18. 1. 2021
  • NCBR: 1. 2. 2021
  • ÚFKL: 1. 2. 2021
  • ÚFE: 1. 2. 2021

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.