Jak jde čas v době koronavirové v Ústřední knihovně PřF

24. 4. 2020 Taťána Škarková, Dagmar Chytková, Klára Urbánková

Od 13. března jsme všichni museli nějakým způsobem změnit náš osobní i profesní život. Velmi zvláštní byl i fakt, že v pondělí i úterý bylo v knihovně denně přes 430 uživatelů a najednou měla knihovna prázdné prostory. Nastal důsledný úklid studoven a všech prostorů, dezinfekce stolů, počítačů, regálů i samotných hřbetů knih.

Bez popisku

Bez popisku

Protože máme doporučení využívat home office a na pracovišti se potkávat v co nejmenším počtu, naši přítomnost v knihovně řešíme přes sdílený dokument, kde se domlouváme, kdo a kdy bude v knihovně přítomen. Funguje nám to skvěle, pro přehlednost používáme barevné značení. Zřídili jsme si účty na MS Teams, abychom spolu mohli zůstat ve spojení. Využíváme chatovací místnost a konferenční hovory na aktuální domluvy.

Jednou z největších misí naší knihovny v současné době je skenování žádaných dokumentů a jejich postupné přidávání do e-prezenčky pro samostudium. Primárně tuto službu nabízíme vyučujícím a akademikům, ale v hojné míře ji využívají i studenti. Kolegyně Jana a kolega Štěpán se digitalizaci věnují s velkým nasazením a díky uzavření knihovny se na tuto činnost mohou soustředit ještě o něco lépe.

Knihovna byla ze začátku pro veřejnost uzavřená a komunikace se přesunula do virtuálního prostoru. Správce naší techniky je Vojta, který tak zejména nyní dbá na to, aby technicky vše fungovalo. Má na starost všechny IT záležitosti a aktuálně se věnuje mj. čištění naskenovaných knih v nástroji Scantailor, převodu do PDF a do e-prezenčky. A protože technologický pokrok směřuje vpřed mílovými kroky, součástí Vojtovy práce je i soustavné sledování technologického vývoje. Momentálně se vzdělává v oblasti designových editorů jako je třeba Affinity Designer.

Studenti sice knihy momentálně moc nevrací (prodloužili jsme jim knihy až do června), ale náš bibliobox je nadále k dispozici. Jeho obsah pravidelně kontroluje kolegyně Jana.

Na povrchu knih mohou viry přežívat i několik dní. Nenecháváme nic náhodě a všechny knihy, které se do knihovny vrací, dáváme do karantény v uzavřené místnosti dle data vrácení na základě doporučení Národní knihovny ČR. Po pěti dnech je v ochranných pomůckách čistíme, odečítáme z čtenářského konta a následně zařazujeme zpět.

 

Bez popisku
Bez popisku

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou zejména v době uzavření knihovny mimořádně důležité jak pro studenty, tak pro vyučující. V knihovně se jim věnuje kolegyně Mája, pro kterou jsou EIZ hlavní náplní dne. Jejich správu si bere na starost i doma v rámci home office. A co máte v této době přístupné, zjistíte na našem Facebooku a webových stránkách. Dále kolegyně aktuálně řeší kontrolu publikací akademických pracovníků PřF, které budou odvedeny do RIV. V mezičase si Mája najde čas i na jiné práce, jako je uspořádání fondu časopisů či oprava knih. Samozřejmostí je i komunikace se studenty, neboť i přes výjimečnost současné situace jsou knihovní služby, ač v omezené míře, stále k dispozici.

Bez popisku
Bez popisku

Kolegyně Dáša se věnuje grafické stránce dokumentů v knihovně, a tak nám nyní tvoří různé cedule a letáky k aktualitám o dostupných zdrojích či službách, které můžete využívat z domu. Dáša se věnuje také sociálním sítím a neustále přidává různé příspěvky na Facebook knihovny O dostupných zdrojích si udržujeme ty nejaktuálnější informace. Víme tedy, která nakladatelství a jaké další subjekty poskytují zdroje v současné době zdarma. S uživateli komunikujeme a předáváme jim informace o tomto množství zdrojů pomocí webu a facebookové stránky. Jako specialistka na grafický design Dáša také fotograficky dokumentuje dění v knihovně. Speciální formou teď rovněž předává své znalosti grafiky zájemcům mezi kolegy, kteří tak mají skvělou možnost se vzdělávat.

Bez popisku

Prostor dostávají i naprosto tradiční knihovnické činnosti jako je balení knížek. Je to doména kolegyně Nadi, která se nebojí balení pojmout i lehce edukativně – ochotně zasvětila i ty, pro které je balení knížek stále ještě tak trochu sci-fi. Není to žádná věda, ale chce to grif.  

Tak jako jinde, i my jsme přešli na distanční formu výuky. Pod knihovnou máme na starost předměty Informační výchova a Multimédia ve výuce. Informační výchova je předmět, který běží v e-learningové podobě každý semestr, ale v předmětu věnujícímu se multimédiím jsme zcela změnili způsob výuky. Místo setkávání se v učebně u počítačů a společné práce v nástrojích a aplikacích, pracují studenti a studentky z domu, učí se pomocí tutoriálů a my se jim snažíme dávat zpětnou vazbu.

Ukázka z předmětu:

Bez popisku

Po celou dobu uzavření knihovny se nadále každý pátek věnujeme on-line výuce angličtiny s naší lektorkou. Moc nás to baví, protože se věnujeme jak odborné terminologii, tak zábavným hrám a tématům a rozhodně děláme pokroky.

Katalogizace je jedna velká agenda knihovny. Každou knihu je třeba zaevidovat, ale také jmenně a věcně popsat. Díky tomu je snadno dohledatelná v katalogu knihovny nejen podle názvu a autora, ale i podle dalších aspektů. Jmennou katalogizaci bravurně zvládá Romana dohromady se Štepánem, Naďou a Klárou. Věcný popis dodávají oborové knihovnice. Za geografii a antropologii je to Radka, za fyziku a matematiku Jana N. a za geologii Dáša. Jana s Radkou se nyní z domova také výrazně věnují čištění věcných rejstříků. Oborové knihovnice také komunikují s jednotlivými ústavy a řeší nákupy nových knih.

Bez popisku
Bez popisku

Nadále probíhá komunikace se studenty, kteří se na knihovnu obrací s nejrůznějšími dotazy. Ty často zodpovídá kolegyně Klára, která se dále věnuje retrokatalogizaci knih a přípravě programu knihovnické akce Noc s Andersenem. Její další činností je také zajištění nezbytných zásob, momentálně jde téměř výlučně o hygienické pomůcky. Zvláštní režim dal prostor také nestandardním činnostem, jako je dezinfekce knih z karantény či úklid kuchyňky.

Máme nyní čas i na větší úklid. Víme, jak jsou relaxační zóny pro naše uživatele a uživatelky důležité. A tak jsme se rozhodli všechny povlaky vyprat a přivítat studující nejen voňavými polštáři.

Bez popisku

Před vydáním článku jsme aktualizovali naše služby v “omezeném režimu”. Od 21. 4.  mají studenti a zaměstnanci MU možnost mimořádného půjčování knih z fondu ÚK PřF v době od 9-12 hodin za předem daných podmínek. Více informací je na našich webových stránkách a našem Facebooku.

Co říci na závěr? Snad že tady už máme jaro. Slunečnému počasí a rozkvétající přírodě stěží odolává i zarytý melancholik a jarní únava nás rozhodně nezmáhá, stejně tak jako naše paní uklízečky, které nám o Velikonocích nachystaly veselou velikonoční aranž. Naštěstí se ji podařilo zachytit ještě v kompletním stavu, což je vzhledem k její čokoládové podstatě přinejmenším obdivuhodné...

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.