Kašparovský ve vedení RVŠ

Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský se stal místopředsedou pro oblast vědy a výzkumu Rady vysokých škol (RVŠ). Zaměří se na implementaci metodiky 17+ včetně finančních konsekvencí a na nastavení nových operačních programů EU.

10. 3. 2021 Redakce Magazínu M

„Hlavním tématem v rámci financování vědy a výzkumu na vysokých školách bude využít výsledky metodiky 17+ pro odpovídající rozdělení mezi insti-tuce se zohledněním excelence ve výzkumu. U operačních programů bude důležité zacílit financování na strategické cíle ČR s ohledem na aktuální situaci,“ uvedl. Řešit chce i snížení administrativní zátěže při získávání prostředků na výzkum.


Převzato z Magazínu M.

Foto: Helena Brunnerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.