Martin Toul: MUNI Mendel Doctorandus je příležitost se někam posunout a rozvíjet

Mezi pověstnými prvními vlaštovkami absolvoval v programu MUNI Mendel Doctorandus (MMD) student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Martin Toul.

Martin úspěšně ukončil program, splnil všechny podmínky a obhájil svou dizertační práci v režimu Evropského doktorátu. Kromě diplomu a Mezinárodního certifikátu získá díky podpoře děkana Tomáše Kašparovského také motivační stipendium pro úspěšné absolventy MMD.

30. 5. 2023 Linda Nosková

Foto: Irina Matusevic

„Pokud se chtějí PhD studenti během svého studia někam posouvat a rozvíjet se, pak jde jednoznačně o velmi dobrou příležitost.“

Martin Toul

Martin se může pochlubit řadou dalších studijních úspěchů, kterých dosáhl již v rámci svého doktorského studia. Se svými kolegy z Loschmidtových laboratoří např. objasnili doposud málo známý mechanismus svícení luciferázy mořského žahavce, renily fialové. Posunuli se tak o krok blíže k jejímu potenciálnímu využití pro udržitelné svícení.
My jsme se jej ale zeptali na to, co je spojeno s jeho zkušenostmi z programu pro nadané doktorské studenty MUNI Mendel Doctorandus.

Martin Toul s dalším absolventem programu MMD Liborem Šulcem z RECETOXu.

Martine, co Vás, úspěšného studenta ověnčeného cenami, přesvědčilo, abyste se přihlásil do programu MMD? Co pro Vás bylo rozhodujícím benefitem?

Šlo o užitečnou příležitost odlišit se na trhu práce od ostatních absolventů doktorského studia a získat k diplomu něco extra. Jelikož jsem se během studia stejně účastnil různých kurzů, workshopů a stáží v zahraničí, při spuštění sběru přihlášek do MMD jsem si uvědomil, že mám vlastně již většinu podmínek splněnou. Řekl jsem si proto, že by to byl až hřích této příležitosti nevyužít a nezískat certifikát MMD a Evropský doktorát, téměř bez práce navíc.

Jste vůbec prvním studentem v programu MMD, který obhajoval v režimu Evropského doktorátu. Jak se zpětně díváte na odlišnosti, které to s sebou nese?

(Pozn.: Minimálně jeden oponent i jeden člen komise musí být z jiné Evropské země než z ČR. Jak obhajoba, tak i samotná dizertační práce musí být v angličtině.)

Disertační práci bych psal v angličtině v každém případě a za nutnost vedení obhajoby v angličtině jsem byl vlastně i rád. Na angličtinu jsem si za roky spolupráce se zahraničními kolegy ve výzkumné skupině a při prezentování na konferencích v zahraničí tak zvykl, že už mi občas některé pojmy ani v češtině nenaskočí. Občas navíc české ekvivalenty specifických vědeckých metod ani neexistují, tudíž by pro mě prezentování v češtině bylo paradoxně asi i náročnější.

Nutnost zahraničních oponentů byla nakonec taktéž skvělou zkušeností, neboť bylo možné vybrat opravdu odborníky z oboru, kteří problematice obhajované práce plně rozuměli. Díky tomu nebyly jejich otázky příliš obecné a byla vedena zajímavá diskuze zcela k tématu, kterou jsem si sám užil. Jelikož se oblasti mého výzkumu věnuje celosvětově jen malý počet výzkumných skupin, vybrat oponenty pouze z ČR a udržet tuto kvalitu diskuze by bylo výrazně složitější.

Možná největší „odlišností“ pak byla logistika spojená s oponentem ze zahraničí – vyzvednout jej den před obhajobou a pomoci s ubytováním. V den obhajoby jsme i společně cestovali na univerzitu a po obhajobě se sešli na společný oběd. To by se mi s oponentem z Česka asi nestalo :-)

RNDr. Martin Toul, Ph.D.

  • absolvent Masarykovy univerzity, kde pracoval na pozici výzkumníka v týmu Proteinového inženýrství Loschmidtových laboratoří, RECETOX, PřF MUNI, pod vedením prof. Zbyňka Prokopa a prof. Jiřího Damborského.
  • mj. držitelem dvou Cen rektora MU, pro vynikající studenty jak magisterských, tak i doktorských studijních programů.
  • laureátem Ceny Brno PhD talent (2018/2019)
  • V roce 2020 získal Fulbrightovo postgraduální stipendium pro doktorské studenty, díky kterému absolvoval semestr na Texaské univerzitě v Austinu ve skupině prof. Kennetha A. Johnsona. Po získání doktorského titulu, se tento „vášnivý“ vědec, milovník snowboardingu a společenských tanců, stěhuje na své nové působiště do výzkumného institutu VIB v belgickém Ghentu.

Martin Toul v DVTV

Martin Toul převzal Cenu rektora 2023 pro vynikající studenty doktorských studijních programů. Foto: Martin Indruch.

Takže byste dalším PhD studentům program MUNI Mendel Doctorandus doporučil?

Pokud se chtějí během svého studia někam posouvat a rozvíjet se, pak jde jednoznačně o velmi dobrou příležitost. Nutnost průběžného plnění podmínek MMD člověku pomůže zahrnout si tyto rozšiřující aktivity fixně do plánu, neodsouvat je kvůli jiným výzkumným povinnostem a být v nich vlastně i oficiálně podporován univerzitou. Kdo by tedy většinu podmínek splnil tak či tak, má nyní možnost to nedělat „pouze pro sebe“, ale dokonce za to být odměněn certifikátem, který se může v budoucnu třeba hodit. Určitě jde o jednu z položek, kterou se může člověk odlišit od ostatních absolventů, takže i toto může být jeden z dílků, který třeba v budoucnu přispěje k úspěšnému zisku nějakého ocenění, finanční grantové podpory, či nové pracovní pozice.

*MMD Committee odsouhlasil odměnu ve výši 10 000,- kč ve formě jednorázového stipendia pro úspěšné absolventy MMD programu. (Tuto informaci Martin v době rozhovoru ještě neměl.)

Děkuji Vám, že jste si našel ve svém nabitém programu čas na naše povídání a přeji Vám hodně úspěchů i ve vaší další kariéře.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.