Měníte svět k lepšímu?

Přihlaste svůj projekt do Cen SDGs a získejte jednu z prestižních cen v několika kategoriích. Letos nově se přihlášené projekty mohou zapojit také do Akcelerátoru Cen SDGs!

22. 6. 2020

Stejně jako v předchozích letech budou bohulibé projekty soutěžit v kategoriích Byznys, Veřejná sféra, Reporting a Mladý leader. Nově se také budou oceňovat projekty bojující se změnou klimatu. Navíc letos bude součástí Cen také speciální Ocenění zodpovědného využívání technologií při naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Cenu pro mladé lídry zastřešuje magazín Forbes vítěz bude automaticky zařazen do příštího žebříčku 30 pod 30. 

Z přihlášených projektů bude vybráno 30, které se zúčastní 1. fáze rozvojového programu, kde absolvují nabité workshopy, budou diskutovat s odborníky a zúčastní se speciálního SDGs networkingového setkání spojeného s prezentací svých aktivit před veřejností. Nejúspěšnějších 5 projektů pak bude pokračovat do 2. fáze v podobě individuální akcelerace. Ta potrvá 3 měsíce, během kterých jim budou pomáhat vybraní mentoři a experti. Všechny projekty navíc získají také rozpočet na osobní rozvoj dle vlastního výběru. S těmi nejlepšími z nejlepších pak bude probíhat jednání o případných možnostech investice pro další rozvoj v rámci spolupráce s Tilla Impact Ventures.

Ceny SDGs v Česku již od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturouMinisterstvem zahraničních věcíMinisterstvem životního prostředí a Světovým fondem pro ochranu přírody.

Více informací a přihlašování projektů na www.globalnicile.cz/

Více článků

Přehled všech článků