Pozitivní test a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Studenti: pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus*

Zaměstnanci: sdělují výsledek testu příslušnému personálnímu oddělení na pracovišti.

8. 9. 2020 Iva Tůmová

V případě ubytování na kolejích, může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

*výsledky testování ve speciálních dohodnutých termínech ve FN Bohunice ve dnech 24. – 30.9.2020 budou do IS MU nahrány automaticky – vice informací o tomto testování zde.

Více článků

Přehled všech článků