Pozitivní test a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Studenti: pozitivní výsledek testu/karanténu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus

Zaměstnanci: musí povinně hlásit vlastní pozitivní test či kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou přes novou interní aplikaci v INETu. 

8. 9. 2020 Iva Tůmová

V případě ubytování na kolejích, může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Více článků

Přehled všech článků