Prírodovedecká fakulta MU je jednou z najlepších v oblasti vedeckej a publikačnej činnosti, čo sa prejavuje aj na kvalite vybavenia a pedagógov

Již jako malá toužila po poznání a odhalování záhad světa okolo nás. I proto si Erika Bajusová po maturitě na gymnáziu v Košicích vybrala prestižní studijní program Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU. Erice je 24 let a nyní pomalu dokončuje první ročník navazujícího magisterského studia. Na fakultě pomáhá s popularizací vědy i studia, takže jste se s ní mohli potkat třeba na dnech otevřených dveří nebo na veletrzích vysokých škol. Ve volném čase ráda cestuje, vaří a tráví čas s přáteli a rodinou.

8. 4. 2024 Barbora Kameníková Erika Bajusová

Foto: Irina Matusevič

Čím jsi chtěla být jako malá?

Môj prvý sen ohľadom povolania bol stať sa forenznou vyšetrovateľkou. Už od malička ma fascinovalo odhaľovanie príčin a záhad toho, čo sa odohráva okolo nás. Dnes som študentkou genetiky, no moje ambície smerujú k práci v oblasti výskumu a diagnostiky chorôb. Môj sen z detstva sa takmer nemení a túžba po poznatku a odhaľovaní záhad sveta okolo nás zostáva rovnaká.

Věnovala ses svému oboru již dříve?

Na strednej škole sme bohužiaľ nemali toľko príležitostí k mimoškolským aktivitám, a preto som sa nezapájala do súťaží ako olympiáda či SOČ. Avšak, to neznamená, že nemôžem začať rozvíjať svoj záujem hlbšie a angažovať sa počas vysokej školy. Môže to byť odkazom aj pre súčasných uchádzačov: aj keď ste sa na strednej škole nezapojili do týchto aktivít, neznamená to, že s nimi nemôžete začať na univerzite a rozvíjať svoje ambície a motiváciu a zároveň sa stať úspešným.

Co tě vedlo k výběru právě naší Přírodovědecké fakulty?

Rozhodla som sa pre túto fakultu a tento obor, pretože ponúkajú jedinečnú príležitosť študovať niečo tak konkrétne od samého začiatku štúdia. Už od detstva som túžila venovať sa molekulárnej biológii a genetike, a Prírodovedecká fakulta MUNI poskytuje túto možnosť. Okrem toho je naša fakulta jednou z najlepších v oblasti vedeckej a publikačnej činnosti, čo sa prejavuje aj na kvalite vybavenia a pedagógov. Oceňujem individuálny prístup lektorov a možnosť zapojenia sa do výskumu už počas štúdia.

Vybrala by sis znovu stejně?

Určite áno, vybrala by som si tú istú fakultu znova. Okrem toho, že sa nachádza v Brne, mladom a študentskom meste, ma zaujímajú aj mnohé možnosti, ktoré nám fakulta ponúka počas štúdia. Predovšetkým ma oslovila možnosť zapojiť sa do výskumu počas štúdia, kde je nespočetné množstvo tém, ktorým sa môžeme venovať. Táto flexibilita mi umožňuje sledovať svoje záujmy a hlbšie sa ponoriť do oblastí, ktoré ma najviac fascinujú. To považujem za obrovské plus.

Proč sis vybrala zrovna Lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku?

Program Lekárska genetika a molekulárna diagnostika ma oslovil najmä svojím prepojením medzi medicínou a molekulárnou biológiou. Fascinuje ma možnosť porozumieť ochoreniam na ich molekulárnej úrovni, čo nám umožňuje objasniť ich príčiny a smerovať k hľadaniu molekulárnych terapeutických cieľov. Môj obor je v podstate založený na molekulárnej medicíne, ktorá sa zaoberá diagnostikou a výskumom príčin ľudských ochorení. Táto perspektíva ma nesmierne láka, pretože verím, že porozumenie fungovania ľudského tela na molekulárnej úrovni je kľúčom k efektívnemu liečeniu a prevencii chorôb. Čo ma na tomto programe najviac nadchýna, je množstvo možností, ktoré otvára po skončení štúdia. Okrem príležitosti zamestnať sa v zdravotníctve a podieľať sa na diagnostike chorôb, je aj mnoho možností pôsobenia vo výskume. Tieto perspektívy ma motivujú a vnímam ich ako skvelú príležitosť pre moju budúcu kariéru.

Foto: Irina Matusevič

Když se vrátíš zpátky do prváku, jaká pro tebe byla adaptace na nové vysokoškolské prostředí?

Ak mám byť úprimná, adaptácia na vysokoškolské prostredie pre mňa bola náročná. Rozdielny systém „školského roku“, kde po vás nikto počas semestra skoro nič nechce, vyžadoval nový prístup k organizácii a učeniu. Musela som si nájsť svoj vlastný štýl učenia a efektívne sa prispôsobiť novým nárokom. Je potrebné mať silnú vôľu a dobrý time-management, čo sú kľúčom k úspechu. Pre budúcich prvákov by som preto odporučila nepodceňovať prípravu už počas semestra. Je dôležité si uvedomiť, že dobré plánovanie a pravidelná práca vám umožnia zvládnuť všetky výzvy, ktoré vysoká škola prináša. A netreba sa vôbec báť náročnosti, pretože ak vás štúdium baví, máte k nemu pozitívny vzťah, nájdenie rovnováhy medzi učením a ostatnými aktivitami pôjde prirodzene a s ľahkosťou.

Jak se ti líbí prostředí, kde studuješ?

Prostredie, kde študujem, je pre mňa príjemné a inšpirujúce. Jedným z hlavných pozitív je výborné vybavenie laboratórií a celkovo fakulty, čo nám poskytuje ideálne podmienky na štúdium a výskum. Aj keď kampus nie je priamo v centre mesta, musím povedať, že je to moderné prostredie. Ako miesto na naše štúdium môžeme využiť všetky knižnice v meste a taktiež kaviarne.

Jak se ti líbí v Brně?

Brno je pre mňa neuveriteľné mladé a energické mesto, ktoré ma pohltilo. Jednou z vecí, ktoré ma na ňom oslovuje, je úžasná familiárna atmosféra. Po niekoľkých rokoch strávených v Brne som spoznala mnoho zaujímavých ľudí, a vytvorila si tu svoje komunity priateľov a známych, ktoré robia toto mesto mojím domovom. V Brne sa neustále niečo deje, v sociálnom a kultúrnom živote je tu nekonečné množstvo možností pre každého. Keďže Brno je študentské mesto, skvele tu funguje systém študentských bytov a spolubývania. Okrem toho, Brno sa nachádza blízko Viedne, čo je pre milovníkov cestovania nesmierne praktické z hľadiska dostupných lacných leteniek. Taktiež je Brno plné erasmákov, čo znamená, že si môžete nájsť kamarátov z celého sveta a spoznať rôzne kultúry a perspektívy. Slováci sú tu veľmi vítaní a tvoria skoro polovicu mesta. Cítim sa tu naozaj ako doma.

Jaký předmět na tebe nejvíc zapůsobil a proč?

To je náročná otázka, pretože každý predmet má niečo do seba, ktoré ho robia zaujímavým a hodnotným. Predmety, ktoré na mňa najviac zapôsobili, boli vždy predmety vyučované s nadšením a vášňou. Pre mňa je dôležitá tá energia, ktorá sa šíri z pedagógov, ktorí vyučujú svoje predmety s entuziazmom a oddanosťou, nesmierne inšpirujúca a motivujúca. Okrem toto, predmety, ktoré sú dobre organizované a jasné v tom, čo sa od nás vyžaduje, majú pre mňa veľkú hodnotu. Mám rada predmety, kde dokážem prepájať vedomosti aj z iných predmetov a chápať problematike komplexne.

Jaká je u nás možnost zapojení studentů do praktického výzkumu?

Možnosť zapojenia študentov do praktického výskumu je skutočne rozsiahla a reprezentuje jednu z hlavných príčin, prečo som sa rozhodla pre túto školu. Brnenská vedecká scéna je na vysoko konkurenčnej úrovni a ponúka množstvo výskumných tímov, ktoré operujú na medzinárodnej úrovni a riešia široké spektrum výskumných tém. Ak vás niektorá téma zaujme, môžeme sa pokojne obrátiť na konkrétne laboratórium a vyjadriť svoj záujem o zapojenie sa do ich výskumu alebo o prípravu záverečnej práce pod ich vedením. Prístup vedcov k študentom je veľmi pozitívny a ochotne vás privítajú do svojho tímu. Nikto vám to však nepodá na striebornom podnose, musí to práve vychádzať z vašej vlastnej iniciatívy a odhodlania. Dôležité je, že v Brne a na univerzite je toto prostredie a podmienky na to vytvorené. Už počas štúdia máte možnosť stať sa spoluautorom vedeckých článkov, čo je vynikajúca príležitosť na rozvoj vašej kariéry. Možnosť zapojenia sa do výskumu je veľmi dôležitou súčasťou vašej vysokoškolskej skúsenosti a poskytuje vám cenné príležitosti na praktické uplatnenie vašich znalostí a schopností.

Foto: Irina Matusevič

Využila jsi již možnosti studia nebo pracovní stáže v zahraničí?

Zatiaľ som túto možnosť štúdia alebo pracovnej stáže v zahraničí nevyužila, pretože časť mojich štúdií prebiehala počas obdobia pandémie. Avšak, práve v poslednom ročníku svojich štúdií si vytyčujem za cieľ využiť túto jedinečnú príležitosť na štúdium a stáž v zahraničí. Verím, že táto skúsenosť mi poskytne cenné poznatky a obohatí moju študijnú a profesionálnu kariéru a umožní mi rozšíriť svoje obzory. Medzinárodná skúsenosť študentov je podľa mňa veľmi dôležitá, pretože nám umožňuje spoznávať nové spôsoby myslenia a riešenia problémov a budovať medzinárodné kontakty a priateľstvá. Preto všetkých študentov povzbudzujem, aby využili túto jedinečnú príležitosť na štúdium a pracovnú stáž v zahraničí, čo môže mať veľký vplyv na ich osobný a profesijný rozvoj.

Jaké máš plány do budoucna?

Moje najbližšie plány sú spojené s ukončením mojich súčasných povinností v rámci diplomovej práce a súčasne dokončiť všetky povinné predmety v rámci môjho štúdia. Od nadchádzajúceho jesenného semestra mám v pláne prihlásiť sa na študijný pobyt v rámci programu Erasmus, ktorý mi umožní získavať nové skúsenosti v medzinárodnom prostredí. Následne plánujem absolvovať pracovnú stáž v zahraničí, čo by malo rozšíriť moju odbornú znalosť z nového uhla. Čo sa týka mojich plánov do vzdialenejšej budúcnosti, zvažujem možnosť absolvovania doktorandského štúdia niekde v zahraničí. Chcem využiť všetky znalosti a skúsenosti, ktoré som získala na našej univerzite, a ďalej sa rozvíjať v mojom obore.

Co bys vzkázala studentům, kteří se právě rozhodují, jakou vysokou školu zvolit?

Pri rozhodovaní, ktorú vysokú školu si vybrať, je dôležite dať si čas na premyslenie a zhodnotenie vlastných záujmov, vášní a ambícií. Je dobré využiť možnosti rôznych eventov a aktivít pre stredoškolákov, kde môžete získať lepší pohľad na to, ako vyzerá deň študenta v danom obore. Navštevujte veľtrhy vzdelávania a dni otvorených dverí na získanie cenných informácií o živote na univerzite a v obore. Dôležité je aj aktívne sa pýtať a získavať informácie z rôznych zdrojov. Rozhovory s aktuálnymi študentmi a predstaviteľmi oboru vám môžu poskytnúť obraz o možnostiach a uplatnení po skončení štúdia. Je vhodné získavať názory a skúsenosti ľudí z rôznych oblastí, aby ste mali komplexný pohľad. Nemenej dôležité je mať na pamäti, že aj keď sa rozhodnete pre určitý obor, je úplne akceptovateľné, ak počas štúdia zistíte, že to nie je pre vás to pravé. Zmena študijného smeru nie je hanba, ale skôr súčasť procesu objavovania samého seba. Sme mladí ľudia a je dôležité mať odvahu a otvorenosť skúšať nové veci a hľadať svoje miesto vo svete.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.