Přírodovědecká fakulta nahrazuje bakalářské práce v oblasti chemie závěrečným projektem

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity zavádí inovativní způsob ukončení bakalářského studia, nahrazující tradiční bakalářské práce závěrečným projektem. Tento krok reaguje na potřebu většího důrazu na experimentální a tvůrčí činnost, praktické dovednosti a analytické myšlení studentů. Změna se nyní týká programů Chemie, Biochemie, Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování a Životní prostředí a zdraví. Studenti budou moci své závěrečné projekty realizovat i během zahraničních stáží, čímž se zvýší mezinárodní spolupráce a mobilita.

12. 6. 2024 Lucie Janíčková

Foto: Irina Matusevič

Závěrečné projekty nabídnou větší publikační možnosti a grantové zapojení díky možnosti ovlivnit či zamezit zveřejňování, což usnadní spolupráci s externími firmami. Inovovaná státní závěrečná zkouška bude obsahovat dvě části: prezentaci závěrečného projektu a nezměněnou teoretickou část. Tento přístup podporuje originální myšlenkovou tvorbu, schopnost prezentace a obhajoby výsledků, což přináší praktické dovednosti a připravuje studenty na vědeckou praxi.

„Jsem rád, že nám Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity odsouhlasila změnu bakalářské práce na závěrečný projekt, protože se tak můžeme v bakalářském studiu lépe soustředit na praktické dovednosti studujících a trochu potlačit takzvané akademické psaní, které se pak bude více rozvíjet až na stupni magisterském. Věřím, že tato změna nám navíc umožní rozšířit spolupráci s externími subjekty, kdy spolupracující firmy již nebudou muset mít obavy ze zveřejnění svých výsledků v bakalářských pracích,“ uvedl Tomáš Kašparovský, děkan Přírodovědecké fakulty MU.

O tuto změnu fakulta usilovala od roku 2020 a nyní se ji podařilo schválit na Radě pro vnitřní hodnocení MU právě včas na to, aby ji mohli studenti chemických programů využít už v akademickém roce 2024/25. Změna přináší významný posun v kvalitě a formě zakončení bakalářského studia na naší fakultě a je příkladem moderního přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, který reflektuje aktuální potřeby trhu a vývoj ve vědeckých oborech. Fakulta bude dále vyhodnocovat potřeby dalších bakalářských studijních programů a změnu podpoří tam, kde by přinesla očekávaný kvalitativní posun.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.