První celoevropská databáze dokládá úbytek rozmanitosti rostlinných druhů

Rozmanitost rostlin v evropských lesích, mokřadech a na loukách rychle mizí. Tento dlouhodobý trend nyní potvrzují i reprezentativní data. Botanici z brněnské Masarykovy univerzity, ve spolupráci s více než 250 vědci z většiny evropských zemí, shromáždili dosud nejrozsáhlejší soubor dat, který umožňuje spolehlivě hodnotit změny flóry, vegetace a přírodních biotopů napříč evropským kontinentem.

18. 6. 2024 Milan Chytrý Leoš Verner

Květnaté, druhově bohaté louky byly dříve hojně rozšířeny v českých zemích i jinde po celé Evropě. Dodnes se však zachovaly jen tam, kde přetrvává extenzivní hospodaření s omezeným přihnojováním, jako například v rumunských Karpatech. Foto: Milan Chytrý

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) požádala před časem odborníky z MU, aby připravili celoevropskou analýzu změn diverzity rostlin a kvality přírodních biotopů. „Zjistili jsme ale, že to nelze udělat kvůli nedostatku dat. Oslovili jsme proto stovky botaniků a rostlinných ekologů z celé Evropy s žádostí o poskytnutí dat do databáze, kterou jsme nazvali ReSurveyEurope,“ vzpomíná vedoucí projektu Milan Chytrý z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

V roce 2020 pak zahájili ve spolupráci s kolegy z univerzit a výzkumných ústavů ve Vídni, německé Halle a nizozemském Wageningenu rozsáhlý sběr všech dostupných údajů o výzkumech rostlinné diverzity opakovaných na stejném místě v různých časech. Během čtyř let se podařilo do databáze zadat údaje z více než 85 tisíc lokalit. Na některých z nich byl pořízen úplný seznam rostlinných druhů dvakrát s odstupem několika let, na jiných byly záznamy prováděny vícekrát. „Databáze tak dnes celkem obsahuje více než 450 tisíc opakovaných podrobných záznamů rostlinné diverzity a je největší svého druhu na světě. Nejstarší záznam v databázi je z roku 1911 a pochází ze švýcarských Alp,“ popsala manažerka databáze Ilona Knollová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Pobřežní duny jsou biotopem, jehož flóra a vegetace se v čase nejvíce mění. Hlavním problémem je zde zejména šíření nepůvodních rostlinných druhů. Foto: Milan Chytrý

Získané údaje ukazují velké změny například v evropském vnitrozemí, včetně České republiky. „Data ukazují, že z krajiny mizí specializované druhy vázané jen na určité biotopy, a naopak se šíří několik málo druhů schopných růst v mnoha různých biotopech. Mizí rozdíly, zvětšuje se jednotvárnost,“ shrnuje Chytrý.

Přestože údaje z databáze ukazují převážně negativní trendy, její tvůrci jsou přesvědčeni, že detailní poznání probíhajících změn je klíčem k tomu, abychom je mohli v blízké budoucnosti zastavit.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě ZDE.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.