TA ČR GAMA 2

Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA 2 „Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě“.

8. 4. 2021 Helena Nejezchlebová

Aktuální výzva č. 052021

CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-17 měsíců.

Dílčí projekt musí být ukončen do 30. 11. 2022.

Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Harmonogram:

Sběr žádostí na získání finanční podpory pro realizaci Dílčích projektů Proof of concept bude zahájen 6. 4. 2021.

Příjem projektových žádostí bude ukončen 12. 5. 2021.

Výtisk podepsané projektové žádosti je nutno doručit na CTT do 19. 5. 2021.

Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je 1. července 2021.

Řešitel může být vyzván k představení svého projektového návrhu Radě pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Podrobné informace k výzvě 052021 jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA 2, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT.

Přihlaste se na online seminář, který se koná 19. dubna 2021.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.