Ústav fyzikální elektroniky mění název na Ústav fyziky a technologií plazmatu

Od 1. září 2023 dochází ke změně názvu Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty. Nový český název je Ústav fyziky a technologií plazmatu (zkratka ÚFTP). Anglický ekvivalent je Department of Plasma Physics and Technology.

1. 9. 2023 Bohumila Tesaříková

Důvodem ke změně je především skutečnost, že původní název již ne zcela odpovídal tomu, čemu se Ústav fyzikální elektroniky v posledních letech věnuje. „Název Ústav fyzikální elektroniky (dříve katedra) nás prezentoval po více než dvacet let. Výzkum v oblasti fyziky elektrických výbojů, nízkoteplotního nerovnovážného plazmatu a jeho aplikací včetně řešení aktuálních technologických problémů je nyní hlavní náplní naší práce. Nový název – Ústav fyziky a technologií plazmatu, tedy výstižněji odráží současné těžiště vědeckého zaměření ústavu," vysvětlil ředitel ÚFTP Petr Vašina.

Ředitel Ústavu fyziky a technologií plazmatu prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. Foto: Eliška Baková

Ke změně názvu ústavu proběhla celoústavní diskuse, zaměstnanci byli vyzváni k návrhům. Debata běžela ve dvou fázích, v první byly vybrány 3 nejlepší názvy ústavu, v druhé fázi pak zaměstnanci diskutovali už jen tyto návrhy. Jasnou většinou se vyjádřili pro Department of Plasma Physics and Technology, v češtině Ústav fyziky a technologií plazmatu. Název je to výstižný a velmi dobře pokrývá většinu aktivit ústavu. Největší diskuse proběhla ke slovu „technology“. Proč je tento termín v názvu důležitý shrnul ředitel ústavu, Petr Vašina: „Naší tradiční silnou stránkou je základní výzkum fyziky plazmatu. V nejprestižnějším časopise v oboru jsme nejvýznamnějším přispěvatelem z České republiky. V posledních letech jsme zde dokonce přispěvatelem zařazeným na osmém místě v celosvětovém srovnání. Výsledky špičkového orientovaného základního výzkumu jsou ve spolupráci s průmyslovými partnery v České republice i zahraničí následně transformovány až do finálních průmyslových aplikací. Přinášíme environmentálně šetrná a ekonomicky významná řešení přípravy nových pokročilých materiálů nebo zušlechtění povrchu tradičních materiálů. Tato strategie je běžná v zemích s vysokou úrovní inovací, ale mezi českými výzkumnými organizacemi, dokonce i v rámci naší mateřské Masarykovy univerzity, jsme tímto způsobem naší práce poměrně unikátní. Název bez „technology“ by nereflektoval tuto naši silnou stránku. Lidé se mě často ptají, jak jsme užiteční a vždy je překvapím tím, s kolika podniky spolupracujeme, co praktického jsme už dokázali.“

Bez popisku

Se změnou názvu ústavu je pochopitelně spojeno mnoho administrativních úkonů. Výměnu venkovních orientačních cedulí v areálu Kotlářská už pracovníci TPO zajišťují, v univerzitních systémech IS, INET a Rumbur dochází ke změně názvu v noci z 31. srpna na 1. září 2023. Přestože dojde k automatickému překlopení názvů, je možné, že především u ručně zadaných informací se v univerzitních systémech změny neprojeví a budou se postupně opravovat. Pro zaměstnance ústavu znamená změna především nutnost postupně si na nový název zvyknout a začít jej všude používat – od psaní projektů až po výměnu podpisu v emailu.

Výzkum plazmové úpravy skla – pomocí DCSBD výboje lze upravit smáčivost povrchu skla dle požadavků. Na snímku Mgr. Slavomír Sihelník a Leila Zahedi. Foto: Alena Winklerová
Výzkum grafenových materiálů – DCSBD výboj jako spouštěč rychlé redukce grafen oxidu (GO) na redukovaný grafen oxid (rGO). Foto: Eliška Baková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.