Výzkum nanoluciferázy na Masarykově univerzitě přinesl gymnazistce ocenění Česká hlavička 2023

Prestižní ocenění pro talentovanou mládež České hlavičky v kategorii GENUS – Příroda kolem nás získala Tereza Šustrová. Studentka brněnského gymnázia, která se zabývá strukturní a biochemickou analýzou nanoluciferázy, zpracovávala svoje výzkumy v laboratořích Masarykovy univerzity v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ). Již v červnu zvítězila se svojí prací i v celonárodní soutěži SOČ v kategorii Molekulární biologie.

18. 10. 2023 Šárka Nevolová Kevin Francis Roche

Vítězka České hlavičky 2023 Tereza Šustrová v laboratoři. Foto: Archiv PřF MU.

Talentovaná středoškolačka se pod vedením Martina Marka z Loschmidtových laboratořích Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity věnovala strukturní a biochemické analýze nanoluciferázy, což je nejzářivější světlo-produkující enzym na světě, jehož katalytický mechanismus byl neznámý. Zkoumala, jakou má enzym strukturu na atomární úrovni a jak se do jeho aktivního místa vážou molekuly luciferinů, což jsou malé organické molekuly sloužící jako palivo pro luciferázovou reakci.

Tereza přiznává, že výzkumu na tomto projektu obětovala značnou část svého volného času a prázdnin. „Během školního roku jsem chodila do laboratoře jeden dva dny v týdnu a pak přes letní prázdniny jsem tu pracovala nepřetržitě několik týdnů. Někdy to nebylo úplně jednoduché, ale dostala jsem možnost se plně věnovat něčemu, co mě baví, dává smysl a naději pro udržitelnou budoucnost,“ popisuje studentka svůj náročný výzkum s názvem Přeprogramování luciferin-substrátové specifiky u NanoLuc luciferázy.

Tereza svou prací významně přispěla k objasnění doposud neprobádaného molekulárního mechanismu svícení tohoto enzymu, který nyní slouží jako vysoce výkonný zdroj světla pro zobrazování biologických pochodů v rámci jedné buňky či celých organismů. Výsledky její práce jsou velkou inspirací inženýrům, kteří se snaží konstruovat alternativní, přírodou inspirované zdroje svícení, které by byly udržitelné a zároveň nezatěžovaly životní prostředí. Tereza je jedním z hlavních spoluautorů vědeckého článku odhalujícího molekulární princip fungování tohoto tajemstvím obestřeného proteinu, který byl právě přijat k publikaci v prestižním časopise Nature Communications.

„V Loschmidtových laboratořích se systematicky věnujeme výchově studentů, dáváme jim šanci, aby se aktivně zapojili do výzkumných projektů. Je vždy vzrušující sledovat, jak se studenti krůček po krůčku zdokonalují v laboratorní práci, od prvotních jednodušších experimentů, až k řešení vysoce náročných vědeckých otázek, tak jak předvedla právě Tereza,“ dodává školitel Martin Marek.

Od letošního září se Tereza Šustrová opět naplno věnuje školním povinnostem na Gymnáziu Brno, tř. kpt. Jaroše a připravuje se na maturitní zkoušku a přijímačky na vysněnou univerzitu.

Ceny České hlavičky za nejlepší vědecké práce středoškoláků se udělují od roku 2007 a je to nejprestižnější cena pro talentovanou mládež. Laureáty letos vybrala na základě nominací odborná porota složená z předních českých vědců jako Václava Hořejšího, Jiřího Grygara, Zdeňka Kůse a dalších. Cena je udělována v kategoriích: MERKUR „Člověk a společnost“ (cena VŠE), GENUS „Příroda kolem nás“, INTENTIO „Udržitelný rozvoj“ (cena Univerzity Karlovy), FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa, SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena společnosti Česká hlava PROJEKT, UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“ (cena Matematicko-fyzikální fakulty UK).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.