Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA 2

Aktuální výzva č. 04-2020

CTT MU vyhlašuje 4. výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU – Proof of concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány. 

1. 10. 2020 Helena Nejezchlebová

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6–22 měsíců. Maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 1 000 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč. Sběr žádostí 1. 10. 2020 - 2. 11. 2020.  Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT:

is.muni.cz/auth/do/ctt/59109132/tacr_gama_ii_2020-2022/

is.muni.cz/auth/do/1487/59109132/

Více článků

Přehled všech článků