Změny v zapisování předmětů společného univerzitního základu

Od podzimu 2024 bude mít MUNI dostatek tzv. CORE předmětů. Proto začne platit na celé univerzitě společný univerzitní základ za podmínek, které v článku přibližuje proděkan pro pregraduální vzdělávání, Pavel Lízal.

2. 7. 2024 Pavel Lízal Zuzana Jayasundera

Foto: Irina Matusevič

Společný univerzitní základ předmětů a jeho vývoj

Na úvod bych rád zmínil, že až do současnosti tzv. společný univerzitní základ běžel v předběžné podobě. Jeho účelem bylo, aby studenti a studentky chodili do určitých předmětů z jiných fakult, kterými si mohli rozšiřovat rozhled a znalosti z jiných oborů, než které studují. Tento základ ale bylo třeba naplnit dostatečným množstvím předmětů, které vznikaly během posledních čtyř let. Obecně se těmto předmětům říká CORE předměty.

Z důvodů, které jsem uvedl, jsme dosud na naší fakultě v rámci společného základu nabízeli předměty ze standardní fakultní nabídky. To se ale mění, protože už je CORE předmětů dostatek. A tak od podzimu 2024 začne platit na celé univerzitě společný univerzitní základ za těch podmínek, které byly při jeho vzniku plánovány.
Společný univerzitní základ se skládá z povinné dvousemestrální tělesné výchovy, z jazykové zkoušky z angličtiny a dále z předmětů společného univerzitního základu. Na naší fakultě doposud studentky a studenti získali za tělesnou výchovu a jazykovou zkoušku celkem 4 kredity a za ostatní předměty univerzitního základu 11 kreditů. (Dosud v něm ale figurovalo více předmětů z naší fakulty.) Ovšem nyní bude možné volit pouze CORE předměty a za jazykovou zkoušku musí studující nově získat 4 kredity.

Foto: Irina Matusevič

Novinky platné od září u programů s povinností univerzitního základu

To, co jsem zmínil, se od září 2024 týká studentek a studentů nastupujících prvních ročníků u programů, které mají povinnost společného univerzitního základu. (A to je většina programů na naší fakultě, krom programů zmíněných v další části článku.) Zde zůstávají tělesná výchova za 2 kredity a semestrální jazyková zkouška. U ní se ze 2 kreditů zvyšuje počet na 4 kredity. Bude to rozsáhlejší zkouška s kódem JASUZ. A pro získání dalších 9 kreditů je povinností zapisovat si předměty CORE. Jsou po 3 kreditech s tím, že jsou zařazené ve čtyřech okruzích. Ze čtvrtého okruhu si mohou studentky a studenti zapsat maximálně jeden předmět, z ostatních potom počet podle jejich volby. Takže si volí tři předměty tak, aby v součtu tělocvik, jazyk a CORE předměty daly 15 kreditů nutných pro splnění univerzitního základu. Dodávám, že předměty CORE mohou absolvovat pouze v těch případech, kdy jsou mimo oblast jejich vzdělávání. To je zajištěno prerekvizitami, které studující navigují tak, aby si zapisovali spíše předměty z jiných fakult anebo v rámci naší fakulty z jiného oboru, než který studují. Budou existovat určité výjimky, protože existují předměty, které mají fakultní verzi a bude potřeba, aby tam studenti mohli chodit.

Novinky platné od září u programů bez povinnosti univerzitního základu

Jiné podmínky platí pro prváky, kteří nemají povinný společný univerzitní základ, to znamená u programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika; i u programů se zaměřením na vzdělávání. Studentky a studenti těchto programů mají povinný pouze tělocvik za 2 kredity a jazykovou zkoušku JA001 za 2 kredity. Takže si budou zapisovat jazykovou zkoušku, která běžela doposud, protože jazykovou zkoušku nemají jako součást společného univerzitního základu.

Kromě prváků studují ostatní dle stávajících pravidel

Studentky a studenti 2. a 3. ročníků budou studovat za původních podmínek, to znamená, že splní tělocvik za 2 kredity, jazykovou zkoušku JA001 za 2 kredity, a budou si moci zvolit, jak splní 11 kreditů v rámci předmětů společného základu. Jen s tou výjimkou, že pokud si zvolí předmět CORE, tak už se na ně vztahují nové negativní prerekvizity a budou muset volit z jiné oblasti vzdělávání, než je ta jejich.

Upozornění k jazykové zkoušce

Studenti a studentky byli doposud zvyklí, že si v bakalářském stupni mohli jazykovou zkoušku JA001 nahradit zkouškou JA002, která je povinná v navazujícím studiu. Takže si už v bakalářském studiu zapsali tuto těžší zkoušku JA002. Toto od podzimu 2024 nebude možné. Studenti prvních ročníků s povinností společného základu musí absolvovat kurz JASUZ. Zápis JA002 bude nad rámec společného základu a nebude se do něj počítat, je to tedy předmět navíc.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.