prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D., narozen 20. března 1972
Pracoviště
 • Matematický ústav (HPP)
  Akademie věd ČR
  Žižkova 22
  616 62 Brno
 • Katedra matematiky (VPP)
  PdF MU Brno
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: doc. - habilitace v oboru matematika - matematická analýza
 • 2000: Ph.D. v oboru matematická analýza, PřF MU Brno (školitel Prof. RNDr. O. Došlý, DrSc.)
 • 1997: Mgr. v oboru matematická analýza, PřF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2001-dosud: Vědecký pracovník, Matematický ústav Akademie věd ČR
 • 2001-dosud: Odborný asistent (od 2006 docent), Katedra matematiky PdF MU Brno (částečný úvazek)
 • prosinec 2001-květen 2002: Visiting assistant professor, University of Nebraska, Lincoln, USA
 • 2000-2001: Odborný asistent, Katedra matematiky PdF MU Brno
 • 1999-2000: Asistent, Matematický ústav FSI VUT Brno
Pedagogická činnost
 • Matematická analýza
 • Metody řešení matematických úloh
 • Numerické metody
 • Kombinatorika
 • Algebra
 • Lineární algebra
 • Teorie množin
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kvalitativní teorie diferenčních a diferenciálních rovnic,
  dynamické rovnice na Time Scales
  ((polo)linearní a quasilinearní rovnice a systémy, nelineární diferenciální rovnice)
  oscilace, asymptotika, okrajové úlohy
  Regulární variace
Akademické stáže
 • říjen, listopad 1999: výzkumný pobyt na univerzitě v Grazu, Rakousko (stipendium AKTION)
 • říjen 2000, říjen 2001, únor 2003, únor 2004, únor 2005, březen 2006, listopad 2006, listopad 2007, březen 2009, říjen 2009, listopad 2010, listopad 2011, březen 2012, květen 2013, březen 2014, únor 2015, únor 2016: výzkumný pobyt na univerzitě ve Florencii, Itálie
 • listopad 2000, únor 2009, listopad 2011, září 2013, březen 2014: výzkumný pobyt na univerzitě v Modeně, Itálie
 • říjen 2001, září 2003: výzkumný pobyt na univerzitě v Reggio di Emilia, Itálie
 • prosinec 2001 - květen 2002: výzkumný a přednáškový pobyt na University of Nebraska, Lincoln, USA
 • listopad 2015: výzkumný a přednáškový pobyt na Univerzitách v Kyotu a Osace, Japonsko
Mimouniversitní aktivity
 • Vědecký pracovník v Matematickém ústavu AVČR
 • Člen American Mathematical Society
 • Člen International Society of Difference Equations
 • Člen JČMF
 • Člen oborové rady doktorského studia KMDM PedF UK Praha
 • Člen vědecké rady PedF UK Praha
 • Člen redakční rady Discrete Dynamics in Nature and Society
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2001: Cena rektora za vynikající výsledky v doktorském studiu
 • 2002: Cena MVS JČMF pro mladé matematiky za soubor 9 prací
 • 2005: Prémie Otty Wichterleho
 • 2006: Cena rektora za významný tvůrčí čin

1. 4. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.