prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Head, Deposition of Thin films and Nanostructures


Office: pav. 06/01025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1446
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Vašina, narozen 23.2.1979 v Brně
Pracoviště
 • Ústav fyzikální elektroniky,
  Přírodovědecká fakulta,
  Masarykova Universita,
  Kotlářská 2, 611 37, Brno,
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • docent
 • zástupce ředitele ústavu
 • vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Mgr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2005: Ph.D. Université Paris-Sud, Paris, France
 • 2005: Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2010: doc Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2015- :docent
 • 2005-2010: odborný asistent
 • 2005-2005: odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • přednášky a laboratorní cvičení:
  F4210 Fyzikální praktikum 3
  F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav
  F8500 Praktikum pokročilých metod 1
  F8542 Experimentální metody a speciální praktikum
  F7050 Kvantová elektronika - lasery a masery, F7100 Diagnostické metody 1
 • vedení úspěšně obhájených bakalářských, diplomových a dizertačních prací:
  7 bakalářských
  3 diplomových
  1 dizertační práce
 • v současnosti školitel
  1 bakalářských
  1 diplomových
  4 disertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • studium elementárních procesů ve výbojích buzených pulzy velkého výkonu
 • diagnostika a modelování reaktivního plazmatu
 • vývoj a studium hybridního depozičního procesu a jeho aplikace pro přípravu tenkých vrstev
 • depozice a studium nanostrukturovaných tenkých vrstev
Akademické stáže
 • 22 měsíců Université Paris-Sud, France
 • krátké pobyty na evropských univerzitách - Cordoba, Nantes, Porto, Gronningen, Greifswald, Paris
 • úspěšná spolupráce s University Paris XI, University in Nantes, University in Porto, University Gronningen
Universitní aktivity
 • 2013-: zástupce ředitele ústavu fyzikální elektroniky
 • 2013-: vedoucí výzkumného programu fakultního VaVpI projektu CEPLANT
 • 2011-2014: člen AS PřF MU a předseda ekonomické komise
 • 2008-2011: člen a předseda AS PřF a člen kolegia děkana Přírodovědecké fakulty
 • 1999-2002: člen AS PřF MU, zástupce studentů
 • člen oborové komise Fyzika plazmatu
Mimouniversitní aktivity
 • 2012-:člen CANAM Scientific Selection Panel
 • 2013: člen International Advisory Committee of the 5th Central European Symposium of Plasma Chemistry
 • 2013:člen Scientific Committee EMRS 2013
 • 2012-2013: člen FRVŠ komise Techniské vědy
Vybrané publikace
 • SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Y.T. PEI, J.Th.M. DE HOSSON, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ a Petr MALINSKÝ. Tribological properties of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by magnetron sputtering at low and high ion bombardment of the growing film. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 241, February, s. 64-73. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.10.026. info
 • ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a Jiří BURŠÍK. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 242, March, s. 62-67. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.01.019. info
 • SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ, Y.T. PEI a J.Th.M. DE HOSSON. On the control of deposition process for enhanced mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings with DC magnetron sputtering at low or high ion flux. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 255, September, s. 8-14. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.11.001. URL info
 • EL MEL, A.A., E. GAUTRON, F. CHRISTIEN, B. ANGLERAUD, A. GRANIER, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. TAKASHIMA, N. OHTAKE, H. AKASAKA, T. SUZUKI a P.Y. TESSIER. Titanium carbide/carbon nanocomposite hard coatings: A comparative study between various chemical analysis tools. Surface & coatings technology. Elsevier, 2014, roč. 256, October, s. 41-46. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.12.068. URL info
 • SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Non-monotonous evolution of hybrid PVD – PECVD process characteristics on hydrocarbon supply. Surface & coatings technology. Elsevier, 2013, roč. 2013, č. 232, s. 283-289. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.05.014. info
 • SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Mojmír JÍLEK, Abdelazziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Jan SCHÄFER, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA a Romana MIKŠOVÁ. Evaluation of composition, mechanical properties and structure of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by balanced magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2012, roč. 211, OCTOBER, s. 111-116. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.09.012. info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA, Jan SCHÄFER a Vladimír AUBRECHT. Characterization of a periodic instability in filamentary surface wave discharge at atmospheric pressure in argon. Journal of Physics D: Applied physics. 2012, roč. 45, č. 5, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/45/5/055201. info
 • VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Tereza SCHMIDTOVÁ, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Mojmír JÍLEK, Mojmír Jr. JÍLEK, Jan SCHÄFER a Jiří BURŠÍK. Depth profile analyses of nc-TiC/a-C:H coating prepared by balanced magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2011, roč. 205, July, s. 53-56. ISSN 0257-8972. info
 • SCHÄFER, Jan, Stefan HORN, Rüdiger FOEST, Ronny BRANDENBURG, Petr VAŠINA a Klaus-Dieter WELTMANN. Complex analysis of SiOxCyHz films deposited by an atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, 2011, roč. 205, 25.7.2011, s. "S330"-"S334", 5 s. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.03.124. info
 • SCHÄFER, Jan, Petr VAŠINA, Jaroslav HNILICA, Ruediger FOEST, Vít KUDRLE a Klaus-Dieter WELTMANN. Visualization of revolving modes in RF and MW nonthermal atmospheric pressure plasma jet. IEEE Transactions on Plasma Science. 2011, roč. 39, č. 11, s. 2350-2351. ISSN 0093-3813. doi:10.1109/TPS.2011.2151883. info
 • KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Martina VOLFOVÁ, Ondřej ŠTEC a Jan JANČA. Plasma diagnostics using electron paramagnetic resonance. Journal of Physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 12, s. 124020-124020, 13 s. ISSN 0022-3727. info
 • DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Monitoring of magnetron target poisoning by measurement of higher harmonics of discharge voltages. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2010, roč. 19, č. 5, s. 055016-55023. ISSN 0963-0252. info
 • VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Harmonic analysis of discharge voltages as a tool to control the RF sputtering deposition process. Europhysics Letters. European Physical Society, 2009, roč. 85, č. 1, s. 15002-15006. ISSN 0295-5075. info
 • DE POUCQUES, Ludovic, Jean-Christophe IMBERT, Carolline BOISSE-LAPORTE, Jean BRETAGNE, Mihai GANCIU, Lionel TEULÉ-GAY, Petr VAŠINA a Michel TOUZEAU. Analysis of the Transport of Ionized Titanium Atoms in a Highly Ionized Sputter Deposition Process. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, roč. 4/2007, S1, s. S424-S429, 5 s. ISSN 1612-8850. info
 • VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Mihai GANCIU, Caroline BOISSE-LAPORTE, Ludovic DE POUCQUES, Michel TOUZEAU, Daniel PAGNON a Jean BRETAGNE. Experimental study of a pre-ionized high power pulsed magnetron discharge. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2007, roč. 2007, č. 16, s. 501-510. ISSN 0963-0252. info

10. 11. 2014

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.