RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.

CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • RNDr. Richard Ševčík, Ph.D., born 28th February 1979 in Brno, Czech republic, single
Department
 • Department of Chemistry
  Faculty of Science
  Masaryk University
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  Czech republic
Employment - Position
 • Scientific, research and development operative
Education and Academic Qualifications
 • 2007: Ph.D., Masaryk University, Inorganic chemistry, "Study of reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles"
 • 2004: RNDr., Masaryk University, Inorganic chemistry, "Study of reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with monoalkylderivatives of thiosemicarbazide"
 • 2002: Mgr., Masaryk University, Inorganic chemistry, "Contribution to the coordination chemistry of 2,6-bis(diphenylphosphino)pyridine"
 • 1997: Slovanské náměstí comprehensive school (gymnasium), Slovanské náměstí 7, 621 00 Brno, Czech republic
Employment
 • 2009 - : Masaryk University, Faculty of Science, Scientific, research and development operative
 • 2006 - 2011: Masaryk University, Faculty of Science, Centre for syntheses at sustainable conditions and their management (CSUPM), research operative, Board member
 • 2005 - 2009: Masaryk University, Faculty of Science, specialist operative
Teaching Activities
 • Study programe Chemistry: teaching of seminars in general and inorganic chemistry, laboratory practices
 • Chemistry of conservation-restoration: lectures, seminars and laboratory practices, tutor and consultant of bachelor/diploma theses, member of examination commission
Scientific and Research Activities
 • Inorganic chemistry: coordination chemistry, reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles
 • Organic chemistry (CSUPM): applied research in the field of industrial manufacturing of organic compounds in terms of so called sustainable (green) chemistry
 • Chemistry of conservation-restoration: material surveys using instrumental techniques, metals conservation, corrosion, photodocumentation
Major Publications
 • ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. New condensed nitrogen–phosphorus heterocycles. Polyhedron. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 124, March, s. 96-103. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2016.12.036. URL info
 • KUŽELOVÁ, Zdenka, Libuše DUFKOVÁ, Richard ŠEVČÍK, Eva SMEJKALOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning). 2016. URL info
 • HRUBANOVÁ, Markéta, Hana POLÁŠKOVÁ, Petr NASADIL, Zdenka KUŽELOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Richard ŠEVČÍK. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. 2016. URL info
 • KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Pavla HANÁČKOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning). 2016. URL info
 • KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu. 2016. URL info
 • POSPÍŠILOVÁ, Eva, Karel NOVOTNÝ, Richard ŠEVČÍK, Jozef KAISER, Pavel POŘÍZKA, David HRADIL a Janka HRADILOVÁ. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the analysis of model samples of historical paintings. In 9-th International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy LIBS. 2016. info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Dana HEROVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem. 2016. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part IV: Reactions with thiosemicarbazide monoaryl derivatives. Polyhedron. Elsevier, 2015, roč. 85, January, s. 161-164. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2014.08.022. URL info
 • VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Alois ORLITA a Richard ŠEVČÍK. Leather decay – model samples evaluation. In 1 st International Conference Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology - Book of Abstracts. 2015. URL info
 • NASADIL, Petr, Hana POLÁŠKOVÁ, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Hana GROSSMANNOVÁ. Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. In 30. strážnické sympózium. 2015. info
 • POLÁŠKOVÁ, Hana, Petr NASADIL, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Monitoring mikrobiálního znečištění prostředí, v němž se pohybují textilní exponáty (2). In 30. strážnické sympózium, 2015. 2015. info
 • PECENOVÁ, Zuzana a Richard ŠEVČÍK. Materiálový průzkum a konzervace orientálních zbraní ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 73-77. ISSN 1805-0050. info
 • MAZÍK, Michal, Alena SELUCKÁ a Richard ŠEVČÍK. Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů II. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 54-60. ISSN 1805-0050. info
 • ŠIMŠA, Martin, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Jiří PŘÍHODA. Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Plzeň 2015. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 148-149. ISBN 978-80-86413-98-3. info
 • PECENOVÁ, Zuzana a Richard ŠEVČÍK. Materiálový průzkum a konzervace dýky saintie a pochvy k dýce kris z Jihomoravského muzea ve Znojmě. In CSTI 2015. 2015. info
 • MARY, Y. Sheena, C Yohannan PANICKER, Hema Tresa VARGHESE, Christian VAN ALSENOY, Markéta PROCHÁZKOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. Acid-base properties, FT-IR, FT-Raman spectroscopy and computational study of 1-(pyrid-4-yl)piperazine. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Elsevier Science, 2014, roč. 121, MARCH, s. 436-444. ISSN 1386-1425. doi:10.1016/j.saa.2013.10.119. info
 • ŠIMBERA, Jan, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. New one-pot methods for preparation of cyclohexanecarbonitrile – Green Chemistry metrics evaluation for one-pot and similar multi-step syntheses. Green and Sustainable Chemistry. Delaware, USA: Scientific Research Publishing, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2160-6951. doi:10.4236/gsc.2014.42011. URL info
 • ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA, Richard ŠEVČÍK, Josef HAVEL a Pavel PAZDERA. New Supported Catalytic Binary System for the Green and Sustainable Production of Cyanogen Fumigant Optimization Using Artificial Neural Network. Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research (Chemistry ). 2014, roč. 1, č. 5, s. 302-313. ISSN 2333-9195. URL info
 • POLÁŠKOVÁ, Hana, Markéta HRUBANOVÁ, Petr NASADIL, Zdenka KUŽELOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Mikrobiální kontaminace textilních předmětů kulturního dědictví. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 114-117. ISSN 1805-0050. info
 • POLÁŠKOVÁ, Hana, Petr NASADIL, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Monitoring mikrobiálního znečištění prostředí, v němž se pohybují textilní exponáty. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2. info
 • POLÁŠKOVÁ, Hana, Petr NASADIL, Markéta HRUBANOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Hana GROSSMANNOVÁ. Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2. info
 • POLÁŠEK, Petr, Jiří PŘÍHODA, Richard ŠEVČÍK a Josef SEDMÍK. Bakalářský studijní obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl na Masarykově univerzitě v Brně. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2. info
 • PAZDERA, Pavel, Barbora ZBEROVSKÁ, Marcela CHMIELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Markéta PROCHÁZKOVÁ. Způsob přípravy 1-(pyridin-4-yl)piperazinu a jeho 1,1-dialkyl-1-ium derivátů. 2013. Patentová databáze ÚPV info
 • PAZDERA, Pavel a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s ultrasonikačním zdrojem. 2012. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Barbora ANDĚLOVÁ, Vladimíra DATINSKÁ, Marcela CHMIELOVÁ, Dana NĚMEČKOVÁ, Markéta PROCHÁZKOVÁ, Richard ŠEVČÍK, Jan ŠIMBERA a Karel ZELINKA. Pryskyřice pro průmyslovou demineralizaci vody jako pomocníci syntetického chemika. In 63 zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovenská republika. 2011. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Ultrasonický plastový průtokový minireaktor pro malotonážní výroby chemických specialit. 2011. info
 • ŠEVČÍK, Richard, Jan ŠIMBERA a Pavel PAZDERA. Příprava cyklohexankarbonitrilu - srovnání vícekrokové a "one-pot" syntézy pomocí nástrojů zelené chemie. In ChemZi. 2011. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. IMOBILIZOVANÉ KATALYZÁTORY PRO HYDROKYANACE. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové kondenzované dusíkofosforečné cykly. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. 2008. ISBN 978-80-223-2523-3. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. SYNTÉZA IMOBILIZOVANÝCH FOSFOROVÝCH LIGANDŮ. Chem. listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 8, s. 616-617. ISSN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Phosphoric ligands immobilized on polymeric resins. In ECSOC 12: http://www.usc.es/congresos/ecsoc/12/ECSOC12.htm; CD version. Basel, Switzerland: Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Kandererstrasse 25, CH-4057 Basel, Switzerland, 2008. s. 01-07. ISBN 3-906980-20-0. URL info
 • ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part III: Reactions with monoalkylderivatives of thiosemicarbazide. Polyhedron. Elsevier, 2005, roč. 24, č. 14, s. 1855-1860. ISSN 0277-5387. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové dusíkofosforečné heterocykly. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 194-194. ISBN 1336-7242. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reakce pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s monosubstituovanými deriváty thiosemikarbazidu. In Chemické listy, vol 98. No. 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 632. ISBN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with monosubstituted thiosemicarbazide derivatives. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 84. ISBN 80-233-1956-2. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s thiosemikarbazidem a jeho substituovanými deriváty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 661-661. ISBN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard, Marek NEČAS a Josef NOVOSAD. The synthesis and characterization of three oxidized derivatives of bis(diphenylphosphino)pyridine and their Sn(IV) complexes. POLYHEDRON. ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2003, roč. 22, č. 12, s. 1585-1593. ISSN 0277-5387. info

2017/07/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.