Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Department head, Department of Psychology


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2036
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3424
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. Born 27 March 1973 in Hradec Králové, Czech Republic. Married, wife's name Tereza, daughter Emily, son Francis and daughter Anastasia.
Workplace
Employment Position
 • Head of Department, Lecturer, Research Fellow
Education and Academic Qualifications
 • 2000: M.A. at Faculty of Arts, Masaryk University, Brno - Psychology
 • 2000: M.A. at Faculty of Arts, Masaryk University, Brno - Pedagogy
 • 2007: Ph.D. at Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno - Social psychology
Pedagogical Activities
 • from 1995 - cooperation with In-Service Training Centre of Masaryk Un. (Misc. projects of education for teachers, head teachers, school inspectors)
  from 1999 - School of Social Studies MU, Dpt. of psychology - Psychology in Education Seminar; MA and Baccalaureate thesis seminar
  from 2000 - Faculty of education MU, Dpt. of psychology - Educational Psychology Seminar, Social Psychology Seminar; MA and Baccalaureate thesis seminar
  from 2008 - Faculty of Arts, Dpt. of Educational Sciences - Educational Psychology Seminar
  from 2011 - Faculty of Science - Educational Psychology Seminar
  from 2012 - cooperation with czech National Institute for Further Education (NIFE) (Misc. projects of education for teachers, head teachers and counselors)
Scientific and Research Activities
 • from 2015 - Coosolver of the grant project of Czech Grant Agency project No GAČR 15-12956S How context matters: professional socialisation of novice teachers
  from 2013 - Coosolver of the grant project of Czech Grant Agency project No GAČR 13-24456S Power in the classes taught by student teachers
  from 2012 - Research Fellow at Centre on Children, Youth and Family Research (P407/12/0854; Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity)
  2010 - 2012 - Coosolver of the grant project (Czech branch; with dr. A. Neusar and dr. S. Ježek) EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS)
  2009 - 2012 - Member of the expert panel at “Self-evaluation – Setting up system and supporting schools in self-evaluation” (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) a national project of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS))
  from 2005 - Research Fellow at Institute of Children, Youth and Family Research at Faculty of Social Studies, Masaryk University
  2003 - 2005 - Coosolver of the grant project of Czech Grant Agency project No GAČR 406/03/0940 "School Climate" (the project leader was Mgr. S. Ježek)
  2000 - 2004 - Research Fellow at Research Centre for Personality and Ethnicity Development, School of Social Studies, Masaryk University
  1997 - 2000 - Research Fellow at Centre on Children, Youth and Family Research (CEZ:J07/98:142300002)
  1998 - 2000 - Research Fellow (from 2000 Project Co-ordinator) at Working Group for the Roma Family and the Child - The Project: The encouragement of the optimal development of personality and intellect of Socioculturally Disadvantaged Children a way towards respecting human rights (CEZ:J07/98:142300001)
Academical Stays
 • 1998 (16. 5. - 24. 5.) - Nottingham University, Great Britain
  1999 (9.8. - 15.8.) - School of Behavioural and Communication Sciences, University of Ulster at Magee College, Londonderry, Northern Ireland, Great Britain
Extrauniversity Activities
Appreciation of Science Community
Selected Publications
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6. full text SP info
 • MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KVĚTON. Questionnaire adaptation. In EERA Summer School 2019. 2019. info
 • CHVÁL, Martin a Jan MAREŠ. Jak zjistíme klima ve škole? In Jana Hrubá, Martin Chvál. Na cestě ke kvalitní škole. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 165-169. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-392-3. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica. FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-6. full text SP info
 • MAREŠ, Jan a Tomáš KOHOUTEK. Well-being začínajících učitelů - výzkumná studie. In XXV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu Hradec Králové. 2017. URL info
 • MAREŠ, Jan a Jiří MAREŠ. Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 1, s. 81-98. ISSN 0031-3815. URL info
 • MAREŠ, Jan. Pedagogicko-psychologická diagnostika jako zadní dvorek psychologické diagnostiky? Testforum. 2013, roč. 2, č. 2013, s. 3-12, 9 s. ISSN 1805-9147. URL info
 • MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
 • MAREŠ, Jan. Stát se psychologem: příběh vysokoškolského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2013. ISBN 978-80-210-6385-3. URL info
 • LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3. Manuál Evaluační nástroj info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro učitele. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-73-6. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-94-7. URL info
 • MAREŠ, Jan, Stanislav JEŽEK, Helena GRECMANOVÁ a Miroslav DOPITA. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. revidovaná verze. Praha: NÚV, 2012. 48 s. ISBN 978-80-87652-89-3. URL info
 • JEŽEK, Stanislav, Aleš NEUSAR a Jan MAREŠ. Employability of psychology graduates with a post-Bologna Bachelor’s or Master’s Degree. York: Department of Psychology, University of York, 2012. 68 s. URL info
 • MAREŠ, Jan. Jak neměřit ve třídě. 2011. 7 s. Studia Paedagogica, Vol. 16, No. 1. ISSN 1803-7437. Plný text recenze info
 • MAREŠ, Jan, Lenka LACINOVÁ a Stanislav JEŽEK. Psychologické charakteristiky a věkové zvláštnosti dětí na přechodu stupňů. In Walterová, E. (ed.). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 197-209. ISBN 978-80-246-2043-5. info
 • KOHOUTEK, Tomáš a Jan MAREŠ. Ankety pro rodiče. Anketa škole na míru. Praha: NÚV, 2011. ISBN 978-80-87063-49-1. Manuál Evaluační nástroj info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815. URL info
 • BERAN, Jan, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy. Orbis scholae. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 111-130, 19 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 172-186, 14 s. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5. info
 • MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Metafora klimatu ve školním prostředí a žákovské hodnocení učitelů. Psychológia a patopsychológia. Bratislava (SR): VÚDPaP Bratislava, Slovak Academic Press, 2003, roč. 37/2002, č. 2, s. 134-147. ISSN 0555-5574. URL info
 • MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů. In Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 173-189. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8. info
 • ČIŽINSKÝ, Daniel a Jan MAREŠ. HYPERTEXT, HYPERMÉDIA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠKOLE. Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 1998, XLVIII, č. 3, s. 243-255. ISSN 0031-3815. časopis Pedagogika info

2015/06/11

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.