Mgr. Tomáš Mořkovský

Lektor II, Department of Anthropology


Office: pav. 02/02016
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4157
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Mgr. Tomáš Mořkovský, born 1st October 1977 in Valašské Meziříčí, Czech Republic, married.
Workplace
 • Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 267/2, 611 37 BRNO, tel. +420 549494157
Employment Position
 • Secretary, Lecturer
Education and Academic Qualifications
 • 1996 - 2001: Faculty of Science, Masaryk University in Brno, CZ, Department of Anthropology. 2001: the title Master of Science, abb. Mgr.(thesis: Bearers of Spurs in 9th - 15th century, supervisor: Prof. PhDr. Josef Unger CSc.)
Employment Summary
 • 2003 - 2006: Specialist, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, CZ, Department of Anthropology. 2006 - today: Secretary, Lecturer, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, CZ, Department of Anthropology.
Pedagogical Activities
 • Among his courses belong Anthropology of modern times, Introduction to scientific research, Practical training, Methods of anthropology I, II
Scientific and Research Activities
 • Skeletal anthropology, Social-cultural anthropology Specialisation: Burial rites and customs in history and Modern Times.
Academical Stays
 • 1999 - 2000: SOCRATES/ERASMUS stay at Georg-Augus Universität,Göttingen, Germany (Courses: Paleopathology, Social and Cultural Anthropology) May 2004: Stay at Georg-Augus Universität,Göttingen, Germany
Selected Publications
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš, Petr STAREC, Petra URBANOVÁ, Ivana JAROŠOVÁ, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ a Ivo SVĚTLÍK. Raně středověké pohřebiště pod budovou Filozofické fakulty v Praze a výzkum jeho kosterních pozůstatků. In Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková. Praha archeologická. Archaeologica Pragensia - Supplementum 3. První vydání. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, Archeologický ústav AVČR Praha. s. 319-348. ISBN 978-80-87828-19-9. 2016. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 73-81. ISBN 978-80-210-4971-0. 2009. info
 • URBANOVÁ, Petra, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Miroslav KRÁLÍK, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Martin HLOŽEK, Gabriela DRESLEROVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Jan NOVÁČEK, Soňa KRÁSNÁ a Pavla MALÁ. Anthropological and archeological analysis of unique Eneolithic grave from Olomouc - Nemilany site, Czech Republic. Humanbiologia Budapestinensis. Budapest, roč. 30, -, s. 37-44. ISSN 0134-0034. 2007. info
 • KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ a Martin HLOŽEK. Neinvazivní rekonstrukční postupy v antropologii. In Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů. Brno: Technické muzeum v Brně. s. 68-71, XI-XIII, 7 s. ISBN 80-86413-41-1. 2007. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš a Zdeněk TVRDÝ. Využití detektorové prospekce při výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, roč. 1/2007, 1/07, s. 100-105. ISSN 1802-5463. 2007. info
 • KRÁLÍK, Miroslav, Jaroslav PEŠKA, Marek KALÁBEK, Petra URBANOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Ivana JAROŠOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Jan NOVÁČEK, Pavla MALÁ a Soňa KRÁSNÁ. Předběžná analýza kosterních pozůstatků a hrobové výbavy jedince kultury lidu se šňůrovou keramikou z lokality Olomouce-Nemilan, ulice Lidická (Nemilany 4). In Ročenka 2005. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc. s. 108-145. ISBN 80-86989-01-1. 2006. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Využití antropologických metod při interpretaci miniaturních seker nalezených v slovanských hrobech. In Ve službách archeologie VI. 2005. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodril Brno, Archeologický ústav Nitra. s. 431-435. ISBN 80-7275-060-7. 2005. info
 • KRAJÍC, Rudolf a Tomáš MOŘKOVSKÝ. Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě. In Ve službách archeologie VI. 2005. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodril Brno; Archeologické ústav Nitra. s. 397-416. ISBN 80-7275-060-7. 2005. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Antropologické vyhodnocení kosterního materiálu ze sladovny táborského hradu. Česká antropologie. Olomouc, roč. 2005, č. 55, s. 89-91. ISSN 0862-5085. 2005. info
 • MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Nosili slovanští bojovníci jezdecké ostruhy vyráběné na míru? Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové, roč. 2005, č. 6, s. 6-8. ISSN 1213-1628. 2005. info

2017/09/20

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.