doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Associate professor, Section of Genetics and Molecular Biology


Office: bldg. D36/345
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3800
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Životopis
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., narozena 6. prosince 1967 v Brně, svobodná
Adresa pracoviště
 • Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  Kampus Bohunice Kamenice 5 625 00 Brno
  pavilon A36/346
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1987 - 1992 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Systematická biologie se zaměřením na antropologii (Mgr.)
 • 1994 - 1997 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, postgraduální studium (RNDr., Ph.D.)
 • 2003 - Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, habilitace (doc.)
Přehled zaměstnání
 • 1992 - 1997 odborná pracovnice Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1997 - 2003 odborná asistentka Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2003 - současnost docentka Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Paleoantropologie, Metody antropologie, Biologie člověka, Antropologie, Variabilita a adaptabilita lidských populací, Humánní osteologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Fyzická antropologie, dentální antropologie, paleodemografie, paleoantropologie, rekonstrukce podoby podle lebky
Akademické stáže
 • 1994 Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Španělsko
 • 1996 Thrácká univerzita v Komotini, Řecko
Mimouniversitní aktivity
 • Soudaní znalkyně v oboru Zdravotnictví, zdravotní odvětví různá se specializací na antropologii a identifikaci neznámých kosterních nálezů. Předsedkyně hlavního výboru České společnosti antropologické
Vybrané publikace
 • DROZDOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Lenka FALK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Jak jsme zkoumali Gregora Johanna Mendela. 1. vyd. Brno: Masaryk university press. s. 1-103. Munice 7. ISBN 978-80-280-0433-0. 2023. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Eva CHOCHOLOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Anna ŠENOVSKÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Romana SARVAŠOVÁ, Lenka FALK, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK a Filip PARDY. Body remains of abbot Gregor Johann Mendel. Folia mendeliana. Moravske Zemske Museum, roč. 58, č. 1, s. 37-51. ISSN 0085-0748. 2022. webová adresa časopisu Folia Mendeliana info
 • DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. G.J. Mendel Cesty ke genomu zakladatele genetiky. 1. vyd. Brno: Masaryk university press. 197 s. Contributions to genetics. ISBN 978-80-280-0080-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0081-2022. 2022. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. G.J. Mendel pohledem antropologie a genetiky. 1. vyd. Praha: Vesmír. s. 364-368. ISSN 1214-4029. 2022. internetová stránka časopisu info
 • BEGEROCK, Anna-Maria, Mercedes GONZÁLES FERNÁNDEZ, Armando RANGEL RIVERO, Isabel MARTÍNEZ ARMIO, Yusmary Leonard FABART, Rosabel REYES PORTELLES, Dolores DELGADO MIRANDA, Ercilio VENTO CANOSA, Raúl C. BAPTISTA ROSAS, Eva DROZDOVÁ, John W. VERANO, Dina FALTINGS, Christiane CLADOS, Ursula THIEMER-SACHSE, Daniel MÖLLER a Dodany MACHADO. The Cuban Mummy Project: un proyecto interdisciplinar e internacional para la investigación de las momias existentes en Cuba. Cuba Arqueológica Revista Digital de Arqueología de Cuba y el Caribe. Cuba Arqueológica, roč. 14, č. 1, s. 33-46. ISSN 1852-0723. doi:10.6084/m9.figshare.15130173. 2021. Arqueología Cubana on-line info
 • DROZDOVÁ, Eva, Kristýna BRZOBOHATÁ, Anna-Maria BEGEROCK, Armando RANGEL RIVERO, Mercedes GONZÁLES, Dolores DELGADO MIRANDA a Dana FIALOVÁ. Determining the Origin of „the Peruvian Miner“ Mummy, in Havana, Cuba. Canarias Arqueológica. Museo de Naturaleza y Arqueología, roč. 22, č. 2021, s. 677-681. ISSN 1888-4059. doi:10.31939/canarq/2021.22.59. 2021. URL info
 • DROZDOVÁ, Eva a Dana FIALOVÁ. Interdisciplinární výzkum ostatků Gregora Johanna Mendela a jeho bratří z řádu sv. Augustina, pohřbených ve společném hrobě, na Ústředním hřbitově v Brně. Informační listy. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela z.s., roč. 2021, č. 56, s. 8-12. ISSN 1210-6267. 2021. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Dana FIALOVÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Lucie STŘÍBRNÁ a Andrej SHBAT. 6th International Anthropological Congeress of Dr. Aleš Hrdlička - 150th Anniversary of Birth. 2019. internetové stránky 6. Mezinárodního antropologického kongresu Dr. Aleše Hrdličky info
 • DROZDOVÁ, Eva a Dana FIALOVÁ. All mankind is of one origin. Pavel Bláha, Miroslav Prokopec, Roman Brzoň, Dagmar Kluchová, Aneta Slavíková. první. Humpolec: město Humpolec. 124 s. ISBN 978-80-905956-2-0. 2019. internetové stránky 6. mezinárodního antropologického kongresu dr. Aleše Hrdličky info
 • DROZDOVÁ, Eva, Kristýna BRZOBOHATÁ, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Miroslav KOPECKÝ, Eva VANÍČKOVÁ, Ondřej BÍLEK a Dagmar KLUCHOVÁ. Antropologická expozice. 2019. webové stránky infocentra v Humpolci a muzea v Humpolci info
 • DROZDOVÁ, Eva a Josef UNGER. Tajemství žuráňské kněžny. In Tajemství české minulosti. 1. vyd. Brno: Extra publishing s.r.o. s. 26-27. ISSN 1804-2260. 2017. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Kristýna BRZOBOHATÁ a Bohuslav KLÍMA. První zpráva o pohlavním a věkovém složení chlapců a děvčat z velkomoravského pohřebiště Znojmo Hradiště. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislavě, roč. 20, č. 1, s. 17-22. ISSN 1336-5827. 2017. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Miroslav ŠMÍD. An inhumation grave of the Baalberge Group of the Funnel Beaker Culture in Držovice na Moravě, Prostějov Distrikt (Moravia, Czech Republic). In Jaromír Kovárník. Cenetary of Jaroslav Palliardi's Neolithic and Aeneolithic relative chronology (1914-2014). 1. vyd. Hradec Králové - Ústí nad Orlicí: University of Hradec Králové. s. 273-294. ISBN 978-80-7405-396-2. 2016. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Lenka VARGOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Dana FIALOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Kristýna BRZOBOHATÁ, Kateřina VYMAZALOVÁ, Martin ČUTA a Markéta ŠAŇKOVÁ. Antropologické dny 2015. 2015. info
 • KONEČNÁ, Lucie, Eva DROZDOVÁ a Miroslav ŠAFR. Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu. Česká antropologie - časopis České společnosti antropologické. Olomouc, roč. 61, č.1, s. 23 - 28. ISSN 1804-1876. 2012. info
 • KOLÁŘ, Jan, Ivana JAROŠOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Eva DROZDOVÁ a Miluše DOBISÍKOVÁ. Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic : a case study of Corded Ware culture communities. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, roč. 64, č. 2, s. 237-264. ISSN 0323-1267. 2012. info
 • BOBEROVÁ, Kateřina, Eva DROZDOVÁ a Kristýna PÍŽOVÁ. Application of Molecular Genetic Methods in Anthropological and Paleodemographic Studies of Fragmentary and Damaged Skeletal Material from Rescue Excavations. Journal of Life Sciences. roč. 6, č. 9, s. 961-969. ISSN 1934-7391. 2012. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Tatiana S. BALUEVA, Jana BENEŠOVÁ, František BŮZEK, Vojtěch ERBAN, Viktor KANICKÝ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Petra OVESNÁ, Václav SMRČKA, Michaela VAŇHAROVÁ, Elizaveta VESELOVSKAYA a Jaroslava ZOCOVÁ. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště z Hoštic I. Editoři A. Matějíčková, P. Dvořák. In Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Modřice. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče. s. 471-531, 60 s. Pravěk Supplementum 24 svazek 1. ISBN 978-80-86399-84-3. 2012. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Demografická struktura mladohradištní fáze pohřebiště Diváky - Padělky za humny. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 51/48, č. 1, s. 281-285, 4 s. ISSN 0449-0436. 2012. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Analýza stopových prvků v kosterním materiálu z mladohradištního období pohřebiště Diváky Padělky za humny. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 51/48, č. 1, s. 286-290. ISSN 0449-0436. 2012. info
 • BALUEVA, Tatiana S., Elizaveta VESELOVSKAYA a Eva DROZDOVÁ. Rekonstrukce podoby některých pohřbených z mladohradištního pohřebiště u Divák. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 51/48, č. 1, s. 291-293, 2 s. ISSN 0449-0436. 2012. info
 • KAMARÝTOVÁ, Jana, Jana BENEŠOVÁ a Eva DROZDOVÁ. Hodnocení sérologických vlastností ABO systému u kosterních pozůstatků z mladohradištní fáze pohřebiště Diváky – Padělky za humny. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, roč. 51/48, č. 1, s. 294-298. ISSN 0449-0436. 2012. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokality Slatinky – Boří. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, M17/2012, č. 1, s. 33-38. ISSN 1211-6327. 2012. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Kosterní pozůstatky žuráňské kněžny. In J. Macháček. Zaměřeno na středověk. Brno: Lidové noviny. s. 64-74. ISBN 978-80-7422-027-2. 2011. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER a Kateřina BOBEROVÁ. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, roč. 2011, č. 3, s. 36-40. ISSN 0323-2581. 2011. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků z lokality Ivanovice 3/2 (Padělky za cihelnou. Pravěk - Nová řada. Brno: Ústav archeologické a památkové péče, roč. 23, suppl., s. 173-177. ISSN 1211-8338. 2011. info
 • KŘIVANOVÁ, Michaela a Eva DROZDOVÁ. Tooth development in children from the Old slavonic period. In Jiří Macháček, Šimon Ungermann. Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archeologie. Band 14. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH. s. 137-146. ISBN 978-3-7749-3730-7. 2011. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Tatiana S. BALUEVA, Elizaveta VESELOVSKAYA, Václav SMRČKA, Jana BENEŠOVÁ, František BŮZEK, Vojtěch ERBAN, Viktor KANICKÝ, Petra OVESNÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Jarmila ZOCOVÁ a Andrea MATĚJÍČKOVÁ. Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 218 s. ISBN 978-80-210-5643-5. 2011. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Prostějova-Čechůvek a Olomouce-Hejčína. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, M16/2011, č. 1, s. 30-41, 11 s. ISSN 1211-6327. 2011. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL. Přírodopis pro 8. ročník - Biologie člověka. 1. vyd. Brno: nakladatelství Nová škola s.r.o. 135 s. Přírodopis. ISBN 80-7289-111-1. 2009. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Anthropological examination of skeletal remains of a princess buried at the Žuráň barrow (South Moravia, Czech Republic). In Glaube, Kult undHerrschaft. Phanomëne des Religiösen im 1. Jahrhundert n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. 1. vyd. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH. s. 136-171, 5 s. ISBN 978-3-7749-3663-8. 2009. info
 • NOVÁČEK, Jan, Eva DROZDOVÁ a Michael SCHULTZ. Histological assessment of age at death in long bones of mature and senile individuals of known age. American Journal of Physical Anthropology 115. USA: Wiley-Liss, Suppl.46, č. 135, s. 163-163. ISSN 0002-9483. 2008. info
 • VAŇHAROVÁ, Michaela a Eva DROZDOVÁ. Určení pohlaví u dětských kosterních pozůstatků - analýza DNA. Ve službách archeologie. Brno: Moravské zemské muzeum, VII/2007, č. 2, s. 115-118, 5 s. ISSN 1802-5463. 2007. info
 • SMRČKA, Václav, Eva DROZDOVÁ, František BŮZEK, Jarmila ZOCOVÁ a Andrea MATĚJÍČKOVÁ. Stabilní izotopy C, N, v souboru skeletů lidu kultury zvoncových pohárů z Hoštic 1 za Hanou (Morava). Ve službách archeologie. Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 2007, č. 2, s. 110-114. ISSN 1802-5463. 2007. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Dietrichsteinové z Mikulova. Výledky antröpologického výzkumu vybraných příslušníků rodu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 271 s. Masarykova univerzita svazek 1. ISBN 80-210-4065-3. 2006. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové. In Regiom 2006. Sborník regionálního muzea v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově. s. 95-104. ISBN 80-85088-22-3. 2006. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Jana BENEŠOVÁ, Alena VACHUNKOVÁ, Jiří KALA a Elizaveta VESELOVSKAYA. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Markéty Františky Lobkowiczové-Dietrichsteinové a jejího manžela Václava Viléma Popela Lobkowicze, pohřbených v kostele sv. Václava v Mikulově. In Ve službách archeologie VI. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Archeologický ústav, Slovenská akademie věd Nitra. s. 345-365, 15 s. ISBN 80-7275-060-7. 2005. info
 • DROZDOVÁ, Eva, David PARMA a Josef UNGER. Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9. - 10. století u Brankovic. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, LVII, č. 1, s. 167-179, 12 s. ISSN 0323-1267. 2005. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Základy osteometrie. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. 196 s. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2. 2005. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologická rekonstrukce podoby člověka podle lebky. Živá archeologie. Hradec Králové: FHS Univerzity Hradec Králové, roč. 6/2006, č. 6, s. 17-18. ISSN 80-239-6269-5. 2005. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Josef UNGER. Pět let školního antropologicko-archeologického výzkumu v Divákách. Česká antropologie. Olomouc: Česká antropologická společnost, roč. 2005, č. 55, s. 38-41. ISSN 0862-5085. 2005. info
 • HEGROVÁ, Jitka, Lubomír PROKEŠ, Eva DROZDOVÁ, Josef BLÁHA a Viktor KANICKÝ. Prvková analýza vlasů z období středověku a raného novověku. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, roč. 2005, č. 55, s. 42-44. ISSN 0862-5085. 2005. info
 • PROKEŠ, Lubomír, Aleš HRDLIČKA, Eva DROZDOVÁ a Viktor KANICKÝ. Postmortální chemické změny kosterních pozůstatků z Dietrichsteinské hrobky v Mikulově. Česká antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, roč. 2005, č. 55, s. 92-94. ISSN 0862-5085. 2005. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 146 s. Břeclav - Pohansko VI. ISBN 80-210-237. 2005. info
 • BODORIKOVÁ, Silvia a Eva DROZDOVÁ. Kazivosť zubov v populácii detí zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - "Pohřebiště okolo kostela", Česká Republika. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, roč. 8, č. 1, s. 25-31, 6 s. ISSN 1336-5827. 2005. info
 • BODORIKOVÁ, Silvia, Milan THURZO a Eva DROZDOVÁ. Kazivosť zubov u dospievajúcich a dospelých jedincov zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - "Pohřebiště okolo kostela" pri Břeclavi, Česká republika. Zborník slovenského národného múzea., Prírodné vedy. Bratislava: Slovenské národné múzeum, LI, č. 1, s. 88-101, 13 s. ISSN 0139-5424. 2005. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Elizaveta VESELOVSKAYA. Rekonstrukce podoby členů rodiny Dietrichsteinů. In Ve službách archeologie V. Brno: Archeologický ústav Nitra, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Geodrill Brno. s. 236-242. ISBN 80-7275-051-8. 2004. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Ondrej ŠEDO. Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích. In Ve službách archeologie V. Brno: Archeologický ústav Nitra, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno. s. 223-235. ISBN 80-7275-051-8. 2004. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Česká antropologie. Česká antropologie. ISSN 1804-1876. 2004. internetové stránky České společnosti antropologické info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Brna - Líšně, Klicperovy ulice. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, roč. 2001, č. 11, s. 181;193, 13 s. ISSN 80-86399-07-9. 2002. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ruských vojáků z II. světové války nalezených na lokalitě Nikolčice - Nový dvůr okr. Brno - venkov. Ceská antropologie. Olomouc: Česká společnost antropologická, roč. 52, č. 1, s. 25;28, 4 s. ISSN 0862-5085. 2002. info
 • DROZDOVÁ, Eva. A rediscovered fragment of human mandible from Predmosti u Prerova (Czech Republic): Predmosti 21. Bulletin et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris. Paris: Société d'Anthropologie de Paris14, roč. 14/2002, 1-2, s. 149-165, 16 s. ISSN 0037-8984. 2002. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Hynek BERAN. Identifikace kosterních pozůstatků knížete Waltera Xavera Dietrichsteina. In Ve službách archeologie IV. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR. s. 241-247. ISBN 80-7275-041-0. 2002. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Tomáš BERKOVEC. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Kuřimi, "Díly u Sv. Jána". Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, roč. 44/2002. ISSN 1211-7250. 2002. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků připisovaných biskupovi Albertu II. ze Šternberka a jeho synovci Petrovi ze Šternberka a jeho ženě Anně Rebece rozené z Kravař. In Ve službách archeologie II:. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno. s. 37-43. ISBN 80-7275-014-3. 2001. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Jana PETRÁSKOVÁ. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků hraběte Josefa Františka Dietrichsteina a knížete Leopolda Ignáce Dietrichsteina. In Ve službách archeologie II. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno. s. 45-54. ISBN 80-7275-014-3. 2001. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologická charakteristika staroslovanského obyvatelstva hradiště Pohansko u Břeclavi. In Konference Pohansko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.Archeologický ústav. s. 111-134. ISBN 80-210-2547-6. 2001. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Jan BENEŠ. Pohansko u Břeclavi - jižní předhradí.Demografická struktura sídliště a jeho vztah k jiným staroslovanským pohřebištím na území České republiky. In Antropologický sborník.Liblice 1996. 1. vyd. Česká společnost antropologická. s. 25. Sborník České společnosti antropologické XXXXVIII. ISBN 7. 2001. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Zhodnocení znovuobjeveného fragmentu lidské dolní čelisti č. 21 z Předmostí u Přerova. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, LIII, č. 3, s. 452-460. ISSN 0323-1267. 2001. info
 • BODORIKOVÁ, Silvia, Eva DROZDOVÁ a Stanislava VESELÁ. Periapikálne zápalové procesy u jedincov zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - Pohřebiště okolo kostela. In Ve službách archeologie III. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav AV SR Nitra. s. 25-30. ISBN 80-7275-029-1. 2001. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Michaela VYSTRČILOVÁ. Symposium prof. Vojtěcha Suka. Brno: Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Česká antropologická společnost, 2001. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropoplogický rozbor kosterních pozůstatků z kláštera Louka u Znojma. Pravěk, nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, roč. 2001, 10/2000, s. 151-161. ISSN 80-86399-05-2. 2001. info
 • TRINKAUS, Erik, Jiří SVOBODA, D.L. WEST, Vladimír SLÁDEK, Simon W. HILLSON, Eva DROZDOVÁ a Miriam FIŠÁKOVÁ. Human remains from the Moravian Gravettian: Morphology and taphonomy of isolated elements from Dolní Věstonice II site. Journal of Acheaeological Science. roč. 2000, 2000. info
 • SVOBODA, Jiří, Lenka JAROŠOVÁ a Eva DROZDOVÁ. The North Bohemian mesolithic revisited. The excavation seasons 1998 - 1999. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, roč. 38, č. 3, s. 299-312. ISSN 0323-1119. 2000. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Jan BENEŠ. Korunka lidského zubu. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, roč. 51, s. 269-273. ISSN 0323-1267. 1999. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Jiří SVOBODA. New finds of isolated human teeth in Mesolithic layers of North Bohemia. 1. vyd. Praha, Humpolec: Karlova univerzita. 2 s. ISBN 80-86277-05-4. 1999. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Ein neuer Fund paläolitischer Kinderzähne aus Dolní Věstonice. Tschechische Republik. Homo. Jena (Německo): Gustav Fischer Verlag, roč. 49, Supplement, s. 420. ISSN 0018-442X. 1998. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze středověkého hřbitova na Domonikánském nám. v Brně. In Ve službách archeologie. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR. s. 71-74. 1. ISBN 80-86023-13-3. 1998. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Jan BENEŠ, Lenka JAROŠOVÁ a Jiří SVOBODA. Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě. Zprávy o geologických výzkumech v roce1997. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, roč. 1997, s. 73-74. ISSN 0514-8057. 1998. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků objevených na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna. Pravěk, Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, roč. 1998, č. 8, s. 371-377. ISSN 80-210-1526-8. 1998. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Jan BENEŠ. Břeclav - Pohansko: Souther Precincts. Anthropological Study. Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravské muzeum - Ústav Anthropos, roč. 35, č. 3, s. 261-273. ISSN 0323-1119. 1997. info
 • NOVOTNÝ, Vladimír a Eva DROZDOVÁ. IX. Antropologické dny, IX Anthropological days. Ceská antropologie. roč. 1996, č. 47, s. 25-27. ISSN 0862-5085. 1996. info
 • BENEŠ, Jan a Eva DROZDOVÁ. Kronika země. In Kronika země. 1. vyd. Praha: Fortuna Print. 95 s. 1. 1995. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Expedice Titicaca. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 1995, č. 4, s. 16. ISSN 1211-6866. 1995. info
 • DROZDOVÁ, Eva. Katedra antropologie a kosterní nálezy z Pohanska. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 1994, č. 9, s. 25. ISSN 1211-6866. 1994. info

21. 3. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.