RNDr. Marie Budíková, Dr.

Lektorka II, Department of Mathematics and Statistics


Office: pav. 08/03016c
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3335
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Marie Budíková, Dr., narozena 31. října 1955 v Třebíči, vdaná, jedno dítě (syn Pavel)
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • Lektorka II
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996: Dr. z obecných otázek matematiky a informatiky, "Regresní analýza trendu v klimatologických časových řadách"
 • 1981: RNDr. z pravděpodobnosti a statistiky
Přehled zaměstnání
 • 2007 - : Lektorka II Ústavu matematiky a statistiky PřF MU
 • 1996 - 2007 : Odborná asistentka katedry aplikované matematiky MU
 • 1991 - 1996: Samostatná odborná pracovnice katedry aplikované matematiky MU
 • 1989 - 1991: Odborná asistentka katedry informatiky MU
 • 1983 - 1989: Odborná asistentka katedry aplikované matematiky UJEP
 • 1980 - 1983: Asistentka katedry aplikované matematiky UJEP
Pedagogická činnost
 • Pravděpodobnost a statistika
  Výpočetní statistika
  Markovské řetězce
  Stochastické modely
  Aplikovaná statistika I a II
  Zpracování reálných dat
  Statistika
  Členka komise pro SZZ oboru Matematická biologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spolupráce na projektech
  Grant GA201/93/2408 Rozvoj vybraných statistických a číslicových metod zpracování longitudinálních dat, 1993 – 1995. Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
  Grant GA201/96/0665 Aditivní stochastické modely - rozvoj, počítačová implementace a užití k identifikaci změn v oblasti životního prostředí, 1996 – 1998. Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
  Výzkumný záměr MSM143100001 Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely, 1999 - 2003. Řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
  Grant GA406/06/0676 Rozumově nadané děti s dyslexií, 2006 – 2008. Řešitel: Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
  Grant 205/07/1377 Vliv atmosférických faktorů na režim UV záření v prostoru Antarktického poloostrova, 2007 – 2009. Řešitel: Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
  Grant GA103/07/0676 Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí, 2007 – 2010. Řešitel: ing. Petr Prax, Ph.D.
  Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě, 2010 - 2013. Řešitel: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
  Matematická statistika a modelování, 2013. Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice, 2012 - 2014. Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
  Inovace a rozšíření náplně kurzu Zpracování klinických dat, 2015. Řešitel: RNDr. Marie Budíková, Dr.
Univerzitní aktivity
 • Členka komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Matematická biologie
Mimouniversitní aktivity
 • Česká statistická společnost
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členka výboru České statistické společnosti

  Členství v organizačním výboru mezinárodní konference:
  18th annual meeting of the International Environmetrics Society August 16–20, 2007, Mikulov, Czech Republic
  Perspectives in Modern Statistical Inference III, July 18-22, 2005, Mikulov, Czech Republic
  Perspectives in Modern Statistical Inference II, August 14-17, 2002, Brno, Czech Republic
  Environmental Statistics and Earth Science, August 20-24, 1996, Brno, Czech Republic

  Členství v organizačním výboru národní konference Statistické dny, 27. - 28. 6. 2006, Brno
  Členství v organizačním výboru národní konference DATASTAT’06, 4. 9. – 7. 9. 2006, Kozov
  Členství v organizačním výboru národní konference DATASTAT'03, 1. 9. – 5. 9. 2003, Svratka
  Členství v organizačním výboru národní konference DATASTAT'01, 27.8. - 31.8.2001, Žamberk

  Zvané přednášky:
  Pozvaná přednáška na konferenci Analýza dat, 20. 11. – 23. 11. 2000, Bohdaneč
  Pozvaná přednáška na výroční schůzi České statistické společnosti, 31. 1. 2008, Praha
  Pozvaná přednáška na konferenci ODAM 2008, 12. 6. – 13. 6. 2008, Olomouc

  Spolupráce s nakladatelstvím Grada Publishing na učebnici statistiky
Vybrané publikace
 • BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Comparison of various methods of parameters estimation of MLN5 distribution using simulation study. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2020, s. 170 - 179. ISBN 978-80-227-4983-1. info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Radka LUKÁŠOVÁ, Roman VODIČKA, Jiří VÁHALA, Lukáš PAVLAČÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Kamil SEDLÁK. Epizootological study on Toxoplasma gondii in zoo animals in the Czech Republic. Acta Tropica. Amsterdam (Netherlands): Elsevier, 2018, roč. 187, November, s. 222-228. ISSN 0001-706X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2018.08.005. URL info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Kamil SEDLÁK, Kateřina KOBÉDOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Yakubu Joel ATUMAN a Yoshua KAMANI. Seroprevalence and risk factors of Neospora spp. and Toxoplasma gondii infections among horses and donkeys in Nigeria, West Africa. Acta Parasitologica. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2017, roč. 62, č. 3, s. 606-609. ISSN 1230-2821. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/ap-2017-0073. info
 • PETKOV, Boyan H., Kamil LÁSKA, Vito VITALE, Christian LANCONELLI, Angelo LUPI, Mauro MAZZOLA a Marie BUDÍKOVÁ. Variability in solar irradiance observed at two contrasting Antarctic sites. Atmospheric Research. 2016, roč. 172, May, s. 126-135. ISSN 0169-8095. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.01.005. info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Kamil SEDLÁK a Marie BUDÍKOVÁ. A study of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibody seroprevalence in healthy cattle in the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Institute of Rural Health, 2015, roč. 22, č. 1, s. 32-34. ISSN 1232-1966. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5604/12321966.1141365. URL info
 • KROUPOVÁ, Monika a Marie BUDÍKOVÁ. Analýza neúspěšnosti bakalářského studia matematiky. In Dagmar Szarková. 14th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015 February 3 - 5, 2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2015, s. 525-532. ISBN 978-80-227-4314-3. info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Tereza MACHAČOVÁ, Kamil SEDLÁK, Marie BUDÍKOVÁ, Ugo MARIANI a Vincenzo VENEZIANO. Seroprevalence of antibodies of Neospora spp. and Toxoplasma gondii in horses from southern Italy. Folia Parasitologica. Praha: AV ČR, Institute of Parasitology, Biology Centrum, 2015, roč. 62, July, s. 1-4. ISSN 0015-5683. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14411/fp.2015.043. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, Lubomír KUKLA a Marie BUDÍKOVÁ. Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli. Československá psychologie. 2014, roč. 58, č. 3, s. 222-241. ISSN 0009-062X. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Dana JUHOVÁ. Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, roč. 37, č. 3, s. 229-242. ISSN 1732-6729. info
 • SLÁVIK, Marek, Petr BURKOŇ, Tomáš KAZDA, Marie BUDÍKOVÁ, M. SLAVIKOVA, E. DVORAKOVA, Petr POSPÍŠIL, J. GOMBOSOVA, P. NAVRATILOVA a Pavel ŠLAMPA. Toxicity and survival outcomes of adjuvant chemoradiation for gastric and gastroesophageal junction cancer patients treated in period 2006-2009: an institutional experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2014, roč. 61, č. 6, s. 739-746. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2014_090. info
 • VOJTÍŠEK, Radovan, Jan MUŽÍK, Pavel ŠLAMPA, Marie BUDÍKOVÁ, Jaroslav HEJSEK, Petr SMOLÁK, Jiří FERDA a Jindřich FÍNEK. The impact of PET/CT scanning on the size of target volumes, radiation exposure of organs at risk, TCP and NTCP, in the radiotherapy planning of non-small cell lung cancer. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. Wroclaw: Elsevier Urban and Partner sp. z o.o., 2014, roč. 19, č. 3, s. 182-190. ISSN 1507-1367. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.rpor.2013.09.006. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii. Kvaternion. Brno: Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2014, roč. 1/2014, č. 5, s. 3-15. ISSN 1805-1324. info
 • MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami. In Dagmar Szarková. 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2013, s. P45, 8 s. ISBN 978-80-227-3865-1. URL info
 • MAROŠ, Bohumil, Marie BUDÍKOVÁ a Petr OKRAJEK. The Use of Simulated Random Samples for Teaching Statistics. In 11th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2012 February 7 - 9, 2012, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2012, s. 747-1500. ISBN 978-80-89313-58-7. URL info
 • MAROŠ, Bohumil a Marie BUDÍKOVÁ. Význam váhové funkce v linearizovatelných regresních modelech. Informační Bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2012, roč. 23, č. 2, s. 1-10. ISSN 1210-8022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5300/IB. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners. The New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, roč. 24, č. 2, s. 305-326, 11 s. ISSN 1732-6729. info
 • LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel PROŠEK. Method of estimating solar UV radiation in high-latitude locations based on satellite ozne retrieval with an improved algorithm. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2011, roč. 32, č. 11, s. 3165-3177. ISSN 0143-1161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01431161.2010.541513. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka a Marie BUDÍKOVÁ. STATISTICKÁ ANALÝZA POSTOJŮ ČESKÝCH UČITELŮ K TYPICKÝM CHARAKTERISTIKÁM NADANÝCH ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ. In 9th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2010 February 2 - 5, 2010, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2010, s. 943-951, 8 s. ISBN 978-80-89313-47-1. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKYI. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2010, roč. 31, 3,4, s. 831-849. ISSN 0143-1161. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815. info
 • LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel PROŠEK. Aplikace regresního modelu UVB záření na data ze stanice J. G. Mendela v Antarktidě. In 8th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2009 February  3 - 6, 2009, Bratislava. Bratislava: Strojní fakulta Slovenské technické univerzity Bratislava, 2009, s. 749-756. ISBN 978-80-89313-31-0. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Prediction of erythemally effective UVB radiation by means of nonlinear regression model. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2009, roč. 20, č. 6, 14 s. ISSN 1180-4009. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK a Marie BUDÍKOVÁ. Analysis of erythemally effective UV radiation at the Mendel Station, James Ross Island in the period of 2006-2007. In Geophysical Research Abstracts, Volume 11. 2009. ISSN 1029-7006. info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. In Proceedings of Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, June 29th - July 5th 2008. 2009. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKYI. Modelling of erythemally effective UVB radiation in dependence on the atmospheric factors. In Geophysical Research Abstracts, Volume 10. 2008. ISSN 1029-7006. info
 • BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Modelling of Annual Maximum Day Precipitation by Three-parametric Lognormal Distribution with Further Transformation. In Summer School DATASTAT 06. Brno: MU, 2007, s. 25-41. ISBN 978-80-210-4493-7. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Pavel OSECKÝ a Štěpán MIKOLÁŠ. Popisná statistika. 4. vydání. Brno: MU Brno, 2007, 52 s. ISBN 978-80-210-4246-9. info
 • HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA a Marie BUDÍKOVÁ. Kernel estimates of hazard funcions for carcinoma data sets. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, roč. 2006, č. 17, s. 239-255. ISSN 1180-4009. URL info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 180 s. ISBN 80-210-3886. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Sbírka příkladů. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 127 s. ISBN 80-210-3313-4. info
 • HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA, Hana HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Estimates of Hazard Functions for Carcinoma Data. In Statistics in Health Sciences. 2004. vyd. Nantes: Université de Nants, 2004, s. 255-256. info
 • SOUMAROVÁ, R., H. HOROVÁ, Z. ŠENEKLOVÁ, J. RŮŽIČKOVÁ, I. HOROVÁ a M. BUDÍKOVÁ. Treatment of uterine sarcoma. Arch. Gynecol. Obstet. Švýcarsko: Springer - Verlag, 2002, roč. 2002, č. 266, s. 92;95, 4 s. ISSN 0932-0067. URL info
 • DAN, Jiří a Marie BUDÍKOVÁ. Ověření prediktivní validity subtestu nové české verze testu WISC-III UK. In Kořeny a vykořenění. Psychologické dny 2002. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR, Českomoravská psychologická společnost, 2002, s. 179;184, 6 s. ISBN 80-86174-05-0. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Popisná statistika. 1. dotisk 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 52 s. ISBN 80-210-1831-3. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ a Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.Sbírka příkladů. 1.dotisk 2.přeprac.vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, 127 s. ISBN 80-210-1832-1. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Aplikace shlukové analýzy v ekologii. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2001, 8 s. Sborník prací 11. letní školy ROBUST 2000. ISBN 80-7015-792-5. info
 • BUDÍK, Ladislav a Marie BUDÍKOVÁ. Statistické vyhodnocení změn srážko-odtokových vztahů vybraných povodí řeky Moravy. 1. vyd. Praha: Česká statistická společnost, 2001, 6 s. Informační bulletin České statistické společnosti. ISBN 1210-8022. info
 • SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Ivana HOROVÁ a Marie BUDÍKOVÁ. Chemoradioterapie u lokálně pokročilého neresekabilního nádoru pankreatu. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2000, roč. 54, č. 6, s. 218-222. ISSN 1210-7824. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Confidence intervals for kernel estimators of regression function in stochastic design model. In Summer Schools MATLAB. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 3-6. ISBN 80-210-1517-9. info
 • BRAZDIL, Rudolf a Marie BUDIKOVA. Trends of maximum and minimum daily temperatures in central Europe. International Journal of Climatology. 1996, roč. 1996, č. 1, s. 9-29. ISSN 0899-8418. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav, Marie BUDÍKOVÁ a Rudolf BRÁZDIL. Metody odhadu trendu časové řady na příkladu středoevropských teplotních řad. 1. vyd. Praha: Cesky hydrometeorologicky ustav, 1993, 53 s. ISBN 80-85813-01-7. info

21. 1. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.