Mgr. Zuzana Jayasundera

Public relations and communication manager, External Relations, Communication and Marketing


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Zuzana Kobíková
Pracoviště
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
  Kotlářská 2
  611 37 Brno

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000/2003: studium oboru Mediální studia a žurnalistika (zaměření na digitální média)
  Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sociálních studií.
  Magisterská práce: Hypertext a jeho podoby v online médiích.

 • 1996–1999 studium oboru Český jazyk a literatura, Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  Bakalářská práce: Kompoziční výstavba Foucaultova kyvadla Umberta Eca

 • 1996 Maturita na Gymnáziu Trutnov
Přehled zaměstnání
 • 09/2010–dosud: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy: vyučující, editorka odborného magazínu oboru Teorie interaktivních médií TIM: www.timezine.cz.
 • 09/2010–dosud: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
 • PR manažerka projektu Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky: www.ucitseucit.cz
  Editorka webových stránek Přírodovědecké fakulty www.sci.muni.cz od 04/2012

 • 06/2010–dosud: Osoba samostatně výdělečně činná
 • autorka a vydavatelka specializovaných kuchařských knih:

  Vařím s láskou: bez lepku, mléka, vajec, 2010, 1 000 prodaných výtisků,
  Vařím s láskou: PEČIVO, MOUČNÍKY, CUKROVÍ – bez lepku, mléka, vajec, 2011

  editorka webového magazínu www.varimslaskou.cz
  autorka PR článků pro výrobce bezlepkových potravin

 • 7/2007–dosud: Znalecká kancelář JUDr. Petra Přehnila, PhD., www.znalectvi.cz: copywriting pro klienty kanceláře, rešerše odborných dokumentů
 • 9/2008–10/2009: Bioster, a.s. – výrobce zdravotnických prostředků z oxidované celulózy: odborná pracovnice marketingu: komplexní příprava a realizace PR kampaně produktů značky Traumacel v odborném tisku, sjednávání podmínek publikace odborných studií s lékaři, PR textů a inzerce se zástupci médií, redakční práce, korektury, copywriting
 • 1/2008/–7/2008: Medica Healthworld a.s., An Ogilvy Healthworld Affiliate: odpovědná redaktorka odborných lékařských časopisů Kardiofórum, Kardiologická revue,Česká geriatrická revue, komunikace s členy redakční rady, lektory, grafiky, tiskárnou, odpovědnost za obsahovou, formální, stylistickou a jazykovou správnost textů, redakční úprava článků pro tisk, technická a jazyková korektura
 • 9/2007–9/2008: FTM Communications, s.r.o.: PR redaktorka: redakční správa webových stránek Zelená hvězda www.zelenahvezda.cz, copywriting, jazyková korektura
 • 9/2005–9/2007: oXy Online s.r.o.: šéfredaktorka online magazínu www.relaxuj.cz: odpovědnost za vytvoření a řízení nového online magazínu o lázeňství, analýza tržní pozice, realizace projektu, vedení 12členného týmu redakce, spolupráce s týmem grafiků a programátorů, čtenost 45 000 unikátních návštěvníků měsíčně
 • 1/2002–9/2005: FOCUS, centrum pro sociální a marketingovou analýzu: vedoucí managerka oddělení sběru dat a tazatelské sítě: organizace sběru dat, vedení 10členného týmu a tazatelské sítě, vzdělávání tazatelů a supervizorů
 • 2003: Fakulta sociálních studií MU, odborný magazín Revue pro média – externí spolupráce: autorka, korektorka, překladatelka
 • 2001: odborný časopis Typografie, redaktorka
Pedagogická činnost
 • Výuka:
 • Seminář kritiky a on-line publicistiky
  Redakce e-zinu TIM

 • Vedení bakalářských a magisterských prací: Nové trendy v marketingu se zaměřením na sociální síť Facebook
  bakalářská práce, Bc. Kamila Chramostová, 20. 2. 2012

  Špecifiká komunikácie sprostredkovanej počítačom v prostredí sociálnej siete Facebook
  bakalářská práce, Bc. Simona Jarinová, 23. 6. 2011

  Virální marketing optikou teorie nových médií
  bakalářská práce, Bc. Barbora Kašparová, 23. 6. 2011

  Elektronická kniha z pohledu teorie nových médií
  bakalářská práce, Bc. Vojtěch Jiřiště, 22. 6. 2011

  Vizuální styl hudebních videoklipů Michela Gondryho
  bakalářská práce, Bc. Simona Mičianová, 10. 2. 2011

  Sdělování audiovizuálního díla veřejnosti prostřednictvím Internetu: Reflexe aktuálního stavu
  bakalářská práce, Bc. Lenka Hermanová, 10. 2. 2011

 • Oponentura bakalářských a magisterských prací:
  Kyberprostor nástrojem ideologií: Válka proti terorismu 21.století
  bakalářská práce, Bc. Petr Zapletal, 24. 6. 2011

  Tělo a tělesnost z hlediska nové historie nových médií
  bakalářská práce, Bc. Sylva Hinková, 23. 6. 2011

  Amatéři baví svět - fenomén vizuálních médií
  bakalářská práce, Bc. Andrea Krčálová, 22. 6. 2011

Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědeckého zájmu: teorie interaktivních médií
  online žurnalistika se zaměřením na odborná online média
  hypertext
  specializované stravování při dietách bez lepku, mléka, vajec

 • Účast na projektech: 2010/2013: PR manažerka projektu Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky (CZ.1.07/2.2.00/15.0201) www.ucitseucit.cz

  2012/2015: Účast na projektu tvorby interaktivních a multimediálních opor pro výuku Semináře kritiky a online publicistiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0041)

Editorská činnost
 • Vedoucí redakční rady magazínu Teorie interaktivních médií TIM
  www.timezine.cz
 • Editorka odborného magazínu Učit se učit na PřF MU: www.ucitseucit.cz

 • Editorka webových stránek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity: www.sci.muni.cz
Publikace

18. 3. 2012

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.