Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Assistant professor, Department of Geography


Office: pav. 05/01030a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6640
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Personal information
 • Radim Štampach, Ph.D.
  e-mail: stampach@mail.muni.cz
  date of birth: 30th October 1981
Department/Faculty/University
 • Department of Geography
  Faculty of Science
  Masaryk University
  Kotlarska 2
  61137 Brno Czech Republic
Function, current position
 • assistant professor, Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography - teaching of courses
 • GIS specialist, Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography - work on scientific projects
Education and academic qualifications
 • 2010: Ph.D. in Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing, Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography
 • 2006: MSc. in Geography and Cartography, Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography
 • 2004: BSc. in Geography and Cartography, Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography
Professional experience
 • 2007 – till now: GIS specialist, Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlarska 2, 611 37 Brno, Czech Republic
Teaching activities
 • Alternative GIS – freely available software and data
 • Introduction to secrets of maps and GIS
 • Mathematical cartography
 • Map resources
Research activities
 • project Reconstruction of the course of the Czech-Moravian land border and mapping of border signs for the purposes of their declaration as a cultural monument (2020 – 2023) project Improving and innovating the training of future teachers at MUNI (2020 – 2022) project Si-EU-Soil (2019 - 2022) project Dynamic mapping methods oriented to risk and disaster management in the era of big data (2017-2019)
 • project Inovation of the Geographic base data of the Czech Republic (ZABAGED®) (2016)
 • project Universal Learning Design (2012-2013)
 • project Human potential development for spatially enabled society (2010-2012)
 • project Dynamic geovisualisation in crisis management (2007-2011)
 • project Cartographic visualisation of agricultural sensor based information (2009-2011)
 • project Visualization of health data to support interdisciplinary education and relations with general public (2008-2009)
 • project Cartographic visualization and modeling of contemporary trends in health status and healthcare in the Czech Republic (2007-2009)
Non-university activities
 • 2016 - till now: organising of Missing Maps mapathons (humanitarian mapping) for organisation Médecins Sans Frontières
Major publications
 • ŠTAMPACH, Radim, Lukáš HERMAN, Jakub TROJAN, Kateřina TAJOVSKÁ a Tomáš ŘEZNÍK. Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 24, s. 13991-14014. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132413991. URL info
 • KUBÍČEK, Petr, Radim ŠTAMPACH, Tomáš ŘEZNÍK, Lukáš HERMAN, Václav PALEČEK, Karel JEDLIČKA, Václav ŠAFÁŘ, Martin SOVADINA, Petr ZATLOUKAL, Jan ZÍT, Bronislava HORÁKOVÁ a Zuzana ŠÍKOVÁ. Certifikovaná metodika pro inovaci a vedení Základní báze geografických dat (ZABAGED®). 2017. elektronická verze metodiky info
 • ŠTAMPACH, Radim a Eva MULÍČKOVÁ. Automated generation of tactile maps. Journal of Maps. TAYLOR & FRANCIS, 2016, roč. 12, June, s. 532-540. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2016.1196622. online verze článku - volný přístup pro 50 prvních přístupů online verze článku - placený přístup info
 • ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. first. Brno: Masaryk University, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015. odkaz na publikaci ke stažení info
 • ŠTAMPACH, Radim, Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN. Dynamic Visualization of Sensor Measurements: Context Based Approach. Quaestiones Geographicae. Poznaň: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015, roč. 34, č. 3, s. 117-128. ISSN 0137-477X. doi:10.1515/quageo-2015-0020. on-line verze článku info
 • ŠTAMPACH, Radim a Edvard GERYK. Health statistics in international databases and their cartographic visualization. Quaestiones geographicae. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012, roč. 31, č. 3, s. 77-88. ISSN 0137-477X. hlavní stránka časopisu info
 • ŠTAMPACH, Radim a Edvard GERYK. Mezinárodní databáze zdravotních statistik a jejich dostupné údaje. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 384-388. ISSN 0008-7335. info
 • KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. 1. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno a Občanské sdružení podpory zdraví a onkologické prevence, 2008. 257 s. ISBN 978-80-903255-2-4. info

2022/05/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.