Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Assistant professor, Department of Geography


Office: pav. 04/02022
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6078
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ondřej Mulíček, narozen 16. května 1974 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 267/2
  611 37, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Ph.D., Regionální geografie a regionální rozvoj na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně; obhájená disertační práce Město Brno v období transformace
 • 1997: Mgr., Geografie a kartografie na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • od roku 2002 do současnosti: odborný asistent na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně
 • 1999 – 2002: manažer rozvoje města s přímou zodpovědností za přípravu Strategického rozvojového plánu města Brna na Magistrátu města Brna
Pedagogická činnost
 • vedení přednášek z humánní geografie, územního plánování, teorie sídelních systémů, geografie města a geografie služeb
 • vedení diplomových a bakalářských prací
 • vedení doktorandů
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkumná činnost zaměřená na problematiku sídelních systémů, časoprostorových rytmů a každodenní mobility
 • výzkum každodenní prostorové rutiny a její reprezentace - projekt GAČR 2017-2018
 • výzkum automobility a prostorové nespravedlnosti - projekt GAČR 2017-2019
 • výzkum časoprostorových rytmů v městském prostředí - projekt GAČR 2014-2015
 • výzkum funkčních změn post-socialistických měst - projekt GAČR 2006-2008
 • mezinárodní projekty v rámci programu ESPON či INTERREG zaměřené na prostorové plánování a sídelní systémy (ve spolupráci s UK a ČVUT), projekty TAČR zaměřené na analýzu sídelních systémů a dopravní obslužnosti (ve spolupráci s ČVUT)
Univerzitní aktivity
 • 2005-2008: člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU
 • 2011-2014: člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU
 • 2014-2017: člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2015 do současnosti: člen redakční rady Moravian Geographical Reports
Vybrané publikace
 • SÝKORA, Luděk a Ondřej MULÍČEK. Territorial Arrangements of Small and Medium-Sized Towns from a Functional-Spatial Perspective. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 108, č. 4, s. 438-455. ISSN 0040-747X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/tesg.12249. URL info
 • OSMAN, Robert a Ondřej MULÍČEK. Urban chronopolis: Ensemble of rhythmized dislocated places. Geoforum. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 85, October, s. 46-57. ISSN 0016-7185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.013. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A. SAGE, 2016, roč. 48, č. 1, s. 115-131. ISSN 0308-518X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0308518X15594809. Abstrakt Celý článek info
 • MALÝ, Jiří a Ondřej MULÍČEK. European territorial cohesion policies: Parallels to socialist central planning? Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 24, č. 1, s. 14-26. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/mgr-2016-0002. info
 • OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.6.291. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society. SAGE, 2015, roč. 24, č. 3, s. 304-325. ISSN 0961-463X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0961463X14535905. Abstrakt Celý článek info
 • SÝKORA, Luděk a Ondřej MULÍČEK. Prague: Urban Growth and Regional Sprawl. In Kiril Stanilov, Luděk Sýkora. Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. First Edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014, s. 133-162. Studies in Urban and Social Change. ISBN 978-1-4051-8548-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/9781118295861.ch5. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 781-810. ISSN 0038-0288. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej a Jiří KOZEL. Metodika vymezení vztahově uzavřených funkčních regionů. 2012. info
 • SÝKORA, Luděk a Ondřej MULÍČEK. Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2012, roč. 15, č. 5, s. 27-38. ISSN 1212-0855. info
 • MAIER, Karel, Ondřej MULÍČEK a Daniel FRANKE. Vývoj regionalizace a vliv infrastruktur na atraktivitu území České republiky. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010, XIII, č. 5, s. 71-82. ISSN 1212-0855. info
 • SÝKORA, Luděk a Ondřej MULÍČEK. The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of Czech urban and regional system. Urban Research and Practice. Routledge, 2009, roč. 2, č. 3, s. 287 — 307. ISSN 1753-5069. info
 • SÝKORA, Luděk, Ondřej MULÍČEK a Karel MAIER. City regions and polycentric territorial development: concepts and practice. Urban Research and Practice. Routledge, 2009, roč. 2, č. 3, 7 s. ISSN 1753-5069. info

13. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.