Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

Assistant professor, Department of Condensed Matter Physics


Office: pav. 09/01027
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6061
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D., narozen 1974 ve Frýdku Místku
Pracoviště
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek (ÚFKL), Přírodovědecká fakulta
  CEITEC
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002, doktorát ve fyzice pevných látek. Dizertační práce: Rtg reflexe laterálně strukturovaných multivrstev. Masarykova univerzita, Brno
 • 1998, Mgr. ve fyzice pevných látek. Diplomová práce: Rtg reflexe hladkých povrchů křemíku. Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • od 2001 do 2002: zaměstnání na ÚFKL PřF MU jako odborný pracovník
 • od 2002 do 2004: zaměstnání na Ústavu fyziky polovodičů JKU v Linci, Rakousko jako vědecký pracovník
 • od 2004 do 2006: zaměstnání na ÚFKL PřF MU jako odborný pracovník
 • od 2006 do nyní: zaměstnání na ÚFKL PřF MU jako vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • od 2011 do 2020: zaměstnání CEITEC MU jako vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • od 2017 do 2017: zaměstnání CEITEC VUT jako operátor výzkumné infrastruktury
Pedagogická činnost
 • Fyzikální praktikum 2
 • Základy fyzikálně optických měření I a II
 • Praktikum z pevných látek (1b)
 • Principy moderních optických zobrazovacích metod
 • Praktikum z moderních optických zobrazovacích metod
 • Moderní experimentální metody B
 • Základy fyziky pevných látek - cvičení a seminář
 • Aplikovaná optika I - přednáška a cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Fyzika rtg rozptylu, experimenty se synchrotronovým zářením (ESRF, DESY, BESSY, SLS)
 • Strukturní studie rozhraní, polovodičových nanostruktur a SiGe heterostruktur
 • In-situ studie difuse a interdifuse pomocí rtg technik
 • Rtg experimenty s nanofokusovaným svazkem na synchrotronu
 • Rtg zobrazovací metody
 • Defekty v polovodičích
Akademické stáže
 • 2018, 3 týdny: CNR Nanotec, Department of Chemisty, University of Bari, Itálie
 • 2014: Zvaná přednáška na synchrotronu ANKA v KIT, Německo, "Diffractometers SmartLab in thin films research - first impressions, comparison"
 • 2014, 4 týdny: Laboratory for Solid State Physics, Department of Physics, ETH Zürich, Švýcarsko
 • 2012, 4 týdny: Laboratory for Solid State Physics, Department of Physics, Švýcarsko
 • 2011: Zvaná přednáška na ETH Zürich, Švýcarsko, “X-ray scattering on imperfections from nanoscale to microscale” Laboratory for Solid State Physics, Department of Physics (prof. Dr. B. Battlog)
 • 2008, 4 týdny: Erasmus školení na Institute of Semiconductors, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko
 • 2007: Zvaná přednáška na ROBL synchrotron ESRF v Grenoble, Francie, "In-situ interdiffusion in Ge rich SiGe multiple quantum wells"
 • 2005, 13 týdnů: Institute of Semiconductor and Solid State Physics, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko
 • 2002-2004: Institute of Semiconductor and Solid State Physics, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko
 • v době 1999-2001 2x 4 týdny a 1x 6 týdnů: Institute of Semiconductor and Solid State Physics, Johannes Kepler University, Linz, Rakousko
 • od 2001 do nyní: více než 20 experimentů na evropských synchrotronech - ESRF Grenoble, DESSY Hamburg, BESSY Berlin, SLS Villingen
Univerzitní aktivity
 • od 2017 člen akademického senátu PřF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České a slovenské Krystalografická společnost (CSCA)
Vybrané hlavní publikace
 • FALUB, Claudiu V., Hartmut ROHRMANN, Martin BLESS, Mojmír MEDUŇA, Miguel MARIONI, Daniel SCHNEIDER, Jan H. RICHTER a Marco PADRUN. Tailoring the soft magnetic properties of sputtered multilayers by microstructure engineering for high frequency applications. AIP Advances. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2017, roč. 7, č. 5, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2158-3226. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4973945. URL info
 • FALUB, Claudiu Valentin, Rachid HIDA, Mojmír MEDUŇA, Josef ZWECK, Jean-Philippe MICHEL, Henri SIBUET, Daniel SCHNEIDER, Martin BLESS, Jan H. RICHTER a Hartmut ROHRMANN. Structural and Ferromagnetic Properties of Sputtered FeCoB/AlN Soft Magnetic Multilayers for GHz Applications. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. PISCATAWAY: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2017, roč. 53, č. 11, s. 2002906-2002911. ISSN 0018-9464. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2017.2703175. URL info
 • ISA, F., M. SALVALAGLIO, YAR. DASILVA, Mojmír MEDUŇA, M. BARGET, A. JUNG, T. KREILIGER, Gisella CANO I RUIZ, R. ERNI, F. PEZZOLI, E. BONERA, P. NIEDERMANN, P. GRONING, F. MONTALENTI a Hans VON KAENEL. Highly Mismatched, Dislocation-Free SiGe/Si Heterostructures. ADVANCED MATERIALS. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2016, roč. 28, č. 5, s. 884-888. ISSN 0935-9648. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/adma.201504029. URL info
 • TABOADA, AG, Mojmír MEDUŇA, M. SALVALAGLIO, F. ISA, T. KREILIGER, CV FALUB, EB MEIER, E. MULLER, L. MIGLIO, G. ISELLA a Hans VON KAENEL. GaAs/Ge crystals grown on Si substrates patterned down to the micron scale. Journal of Applied Physics. Melville: AMER INST PHYSICS, 2016, roč. 119, č. 5, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 0021-8979. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4940379. URL info
 • ROZBOŘIL, Jakub, Mojmír MEDUŇA, Claudiu Valentin FALUB, Fabio ISA a Hans VON KÄNEL. Strain relaxation in Ge microcrystals studied by high-resolution X-ray diffraction. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE. WEINHEIM: Wiley, 2016, roč. 213, č. 2, s. 463-469. ISSN 1862-6300. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/pssa.201532643. URL info
 • MEDUŇA, Mojmír, Claudiu Valentin FALUB, Fabio ISA, Anna MARZEGALLI, Daniel CHRASTINA, Giovanni ISELLA, Leo MIGLIO, Alex DOMMANN a Hans VON KAENEL. Lattice bending in three-dimensional Ge microcrystals studied by X-ray nanodiffraction and modelling. Journal of Applied Crystallography. Chester: INT UNION CRYSTALLOGRAPHY, 2016, roč. 49, June, s. 976-986. ISSN 1600-5767. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1107/S1600576716006397. URL info
 • ISA, Fabio, Fabio PEZZOLI, G. ISELLA, Mojmír MEDUŇA, C.V. FALUB, E. MÜLLER, Thomas KREILIGER, A. G. TABOADA, Hans VON KAENEL a Leo MIGLIO. Three-dimensional Ge/SiGe multiple quantum wells deposited on Si(001) and Si(111) patterned substrates. Semiconductor Science and Technology. Bristol (Velká Britanie): IOP Publishing Ltd, 2015, roč. 30, č. 10, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0268-1242. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/30/10/105001. info
 • FALUB, Claudiu Valentin, Thomas KREILIGER, Fabio ISA, Alfonso TABOADA, Mojmír MEDUŇA, Fabio PEZZOLI, Roberto BERGAMASCHINI, Anna MARZEGALLI, Elisabeth MÜLLER, Daniel CHRASTINA, Giovanni ISELLA, Antonia NEELS, Philippe NIEDERMANN, Alex DOMMANN, Leo MIGLIO a Hans VON KÄNEL. 3D Heteroepitaxy of Mismatched Semiconductors on Silicon. Thin Solid Films. Lausanne (Switzerland): Elsevier, 2014, roč. 557, 30 April 2014, s. 42-49. ISSN 0040-6090. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2013.10.094. URL info
 • MEDUŇA, Mojmír, Claudiu Valentin FALUB, Isa FABIO, Daniel CHRASTINA, Thomas KREILIGER, Giovanni ISELLA a Hans VON KÄNEL. Reconstruction of crystal shapes by X-ray nanodiffraction from three-dimensional superlattices. Journal of Applied Crystallography. Hoboken (USA): John Wiley & Sons Ltd, 2014, roč. 47, č. 6, s. 2030-2037. ISSN 0021-8898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1107/S1600576714023772. URL info
 • FALUB, Claudiu Valentin, Mojmír MEDUŇA, Daniel CHRASTINA, Fabio ISA, Anna MARZEGALLI, Thomas KREILIGER, Alfonso TABOADA, Giovanni ISELLA, Leo MIGLIO, Alex DOMMANN a Hans VON KAENEL. Perfect crystals grown from imperfect interfaces. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2013, roč. 3, Jul, s. "nestránkováno", 6 s. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/srep02276. URL info

6. 4. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.