6. VS TAČR - Prostředí pro Život

19 Aug 2022

6. VS Prostředí pro Život

Termíny

  • Zahájení příjmu žádostí: 2. 6. 2022
  • Fakultní termín pro kontrolu návrhu vč. rozpočtu: 7. 9. 2022
  • Termín podání návrhu projektu v ISTA: 14. 9. 2022 do 16:29:59

Konzultace výsledků s CTT (Hana Půstová): do 31.8. 2022
Konzultace právních otázek (
Radim Kunc): do 31.8. 2022

Zveřejnění výsledků soutěže: do 31. 1. 2023
Zahájení řešení projektu: duben-červen 2023
Délka trvání projektu: PP1: 12 – 35 měsíců; PP2: 24 – 33 měsíců
Ukončení řešení projektu: PP1: nejpozději březen 2026 ; PP2: nejpozději prosinec 2025

Základní parametry soutěže

- soutěž otevřena pro:

Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1);

- alokace je pro PP1 152 mil. KčPP2 200 mil. Kč
- maximální podpora na projekt v PP1 je 10 mil. Kč a v PP2 12 mil. Kč
- míra podpory na projekt je pro PP1 max 85 %pro PP2 je 80 %; podpora pro výzkumné organizace a organizační složky státu 100 %; podniky mají podporu dle velikosti a aktivit aplikovaného výzkum a experimentálního vývoje
- dofinancování projektu je možné z ostatních (veřejných i neveřejných) zdrojů
- uchazečem (hlavním i dalším) může být výzkumná organizace, podnik nebo organizační složka státu; projekt řeší samostatně nebo ve spolupráci-není omezen počet návrhů projektu na jeden subjekt

Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)
- PP2 bude financován z Národního plánu obnovy a bude tedy nutné navíc:
•dodržovat prvky povinné publicity NPO
•neuplatňovat v nákladech DPH (nepočítat s nimi už v rozpočtu projektu)
•při podání projektu a během realizace dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“
•nevznikl střet zájmů podle čl. 61 Nařízení EP a Rady.

 

  • projekt musí naplňovat kromě prioritních výzkumných cílů (příloha č. 1 ZD) i cíle programu Prostředí pro Život a dílčí cíle podprogramu, který jste zvolili (více kapitola 18 Programu)

Povinné přílohy
•Prohlášení o dodržení zásady „významně nepoškozovat“- doporučená osnova je Přílohou č.4 ZD
• v případě PP1 doložit za aplikačního garanta potvrzení zájmu
• v případě výsledku NmetS je povinnou přílohou formulář potvrzení orgánu státní správy, že jsou připraveni metodiku přijmout do procesu posouzení
•v případě výsledku P je povinnou přílohou patentová rešerše


Administrativa

-nejprve je nutné co nejdříve kontaktovat pracovníky děkanátu o záměru podat projekt (kontaktujte: Ing. Bc. Lucii Bodovou)
- založit návrh projektu pak založit v INET – část ISEP (Investor TAČR – Programový rámec prostředí pro život)
- založit návrh v systému ISTA a + přidat uživatele vozarova@sci.muni.cz k přístupům. (V návrhu, kde budeme vystupovat jako partneři, musí uživatele vozarova@sci.muni.cz přidat hlavní strana. V návrhu je taktéž potřeba vybrat podprogram – později nelze měnit.)

Bližší informace vč. Pokynů MU

Web

Kontakt: Ing. Bc. Lucie Bodová


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.