Inovace předmětu Metody antropologie I

Project Identification
FRVS/1879/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V současné době dochází k rychlému rozvoji metod používaných při zkoumání lidských kosterních pozůstatků. Na vzestupu jsou především nové metody z oblasti geometrické morfometrie, virtuální antropologie, biochemie či genetiky. To ovšem neznamená, že by metody tradiční osteometrie byly opouštěny. Metody určování pohlaví, dožitého věku, výšky postavy a populační afinity jedince na základě přímého měření skeletu zůstávají nezbytné zejména pro svou rychlost, relativní finanční nenáročnost a možnost aplikace některých z nich přímo v terénu. Je proto nezbytné, aby antropolog vstupující do praxe tyto metody dobře ovládal a dokázal je aplikovat na konkrétní případy. Předkládaný projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku předmětu Metody antropologie I i dalších praktických předmětů doplněním jejich přístrojového vybavení tak, aby absolvent bakalářského studia antropologie tyto požadavky splnil.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.